перейти на сайт>>

Застосування гомотетії в шкільному курсі геометрії

ID роботи: 7554
Тип роботи:
Об'єм: 46 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Вступ

Глава 1

Теоретичне дослідження застосування гомотетії у шкільному курсі геометрії

1.1. Поняття гомотетії та особливості його розкриття у сучасних українських підручниках

1.2. Особливості застосування гомотетії у курсі геометрії (за підручником А.Г. Мерзляка)

Висновок до розділу 1

Глава 2

Методичні аспекти застосування гомотетії у шкільному курсі геометрії

2.1. Загальнометодичні рекомендації щодо вивчення теми «Гомотетія»

2.2. Методика вивчення властивостей гомотетії у 9 класі (за підручником А.Г. Мерзляка)

Висновок до розділу 2

Висновки

Використана література

ДодаткиВисновок:

Таким чином, у процесі написання курсової роботи було досягнуто усі поставлені завдання:

По-перше, наведено поняття гомотетії та досліджено особливості його розкриття у сучасних українських підручниках.

Проведене  теоретичне дослідження застосування гомотетії у шкільному курсі геометрії показало, що геометричні перетворення – дуже важливий розділ курсу геометрії. У геометрії Евкліда, яку ми вивчаємо в шкільному курсі математики, переважно досліджуються ті властивості геометричних фігур, що не змінюються при їх русі (образно кажучи, кожну геометричну фігуру можна розглядати як «тверду», наприклад, вирізану з картону), – симетрія та поворот, а також ті, де відбувається перетворення подібності – гомотетія.

Зазначається, що перевагою використання методу геометричних перетворень є те, що даний метод є досить продуктивним у процесі розв’язування геометричних задач. Математична теорія симетрії, симетрія у живій та неживій природі, мистецтві, архітектурі, інженерії отримали спільне підґрунтя у геометричних перетвореннях.

Між тим слід зазначити, при викладенні даної теми вчитель зустрічається з певними труднощами у власній педагогічній практиці. Це може бути пояснено навіть не стільки браком часу, що відводиться на розгляд даної теми, скільки обмеженістю відповідної наочності, що і викликає труднощі у сприйнятті матеріалу. Не завжди вчитель має змогу підготувати достатню кількість моделей, що ілюструють відповідний теоретичний або задачний матеріал, тим більше, що як правило такі моделі не відрізняються суттєвою різноманітністю.

Методична підготовка до викладання шкільного курсу геометрії традиційно зводиться до підготовки вчителя в рамках методики викладання математики, вона спирається на навчально-методичний комплекс, який орієнтований на підготовку вчителя до роботи в умовах різноманіття підходів до побудови курсу геометрії, рівневої та профільної диференціації в сучасній школі.

По-друге, визначено особливості застосування гомотетії у курсі геометрії (за підручником Мерзляка).

Вибір підручника обумовлений тим, що у процесі пояснення даної теми автор використовує задачі на побудову образів фігур при зазначеному перетворенні, завдання на виділення відповідних при зазначеному перетворенні точок на відповідні при тому ж перетворенні фігури. Інформація  про гомотетію подана у достатньому обсязі та добре проілюстровано.

Матеріал про геометричні перетворення, наведений у підручнику, надає можливість ставити цілі розвитку всіх пізнавальних процесів, зокрема образного, конструктивного і діалектичного мислення, функціонального стилю мислення, діалектичного світогляду, розкривати загальнонаукову і загальнокультурну роль геометрії, здійснювати естетичне, екологічне виховання, професійну орієнтацію учнів.

Після  вивчення даної теми учні повинні вміти:

будувати образи фігур при тому чи іншому геометричному перетворенні;

розпізнавати точки і фігури, що визначають це перетворення;

використовувати властивості перетворень для обґрунтування наявності певного співвідношення між розглянутими геометричними фігурами;

обирати вид  перетворення, який доцільно використовувати при вирішенні даної конкретної задачі.

На основі теоретичного аналізу математичної, навчальної, психологічної і методичної літератури можна зробити висновок, що якщо в процесі вивчення даної теми слід використовувати спеціально розроблену методику, то можна виявити методичні особливості вивчення теми «Гомотетія».

По-третє, наведені загальнометодичні рекомендації щодо вивчення теми «Гомотетія».

Зокрема, зазначається, що приступаючи до вивчення даної теми можна докладно зупинитися на прикладах з реального світу, необхідно розповісти про історію виникнення і розвитку подібності.

По-четверте, запропоновано методику вивчення властивостей гомотетії у 9 класі (за підручником А.Г. Мерзляка).

Щодо безпосередньо методики викладення даної теми слід зазначити, що з метою кращого розуміннями учнями поняття та властивостей гомотетії доцільно запропонувати їм наступні види завдань: задачі на побудову образів фігур, на виділення відповідних при зазначеному перетворенні точок на відповідні при тому ж перетворення фігури, на виділення елементів, що визначають перетворення.

З метою актуалізації та кращого запам’ятовування пропонується представити матеріал у вигляді конспекту.

З усього сказаного можна зробити висновок, що застосування даних рекомендацій робить більш доступною для учнів цю тему і дозволяє вводити її у відповідності з тим місцем, яке вона займає у науковій геометрії.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: