перейти на сайт>>

Застосування запобіжного заходу – тримання під вартою

ID роботи: 7185
Тип роботи:
Об'єм: 28 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Тримання під вартою як винятковий запобіжний захід у кримінальному процесі України

1.1. Розвиток наукових підходів до проблеми застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

1.2. Особливості застосування запобіжного заходу  у  вигляді  тримання   під   вартою  і  продовження   строків   тримання   під   вартою

Розділ ІІ.  Аналіз практики застосування запобіжного заходу  у  вигляді  тримання   під   вартою

2.1. Статистичні данні за результатами застосування до  осіб  запобіжних заходів  у  вигляді  тримання   під   вартою

2.2. Питання: тема 6. Застосування запобіжного заходу – тримання під вартою

 1. Яким є процесуальний порядок обрання запобіжного заходу – тримання під вартою ? Які підрозділи ОВС можуть залучатися до забезпечення його виконання?
 2.  Якими процесуальними документами оформлюється обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ?
 3.  Хто із суб’єктів кримінального провадження має право звертаються до слідчого судді із клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ?
 4. Хто із суб’єктів кримінального провадження має право звертаються до слідчого судді із клопотанням про зміну запобіжного заходу на більш м’який?
 5.  У кримінальних провадженнях із розслідування злочинів якої тяжкості, як правило, обирається запобіжний захід у вигляді тримання під вартою?
 6. Чи мають місце у діяльності ОВС випадки обрання запобіжного заходу  – тримання під вартою у справах про злочини, за які передбачене покарання менше 5 років позбавлення волі ? Якщо так, то якими є причини цього ? Проконсультуватися зі слідчими під час практики.
 7. Яким є порядок продовження строків тримання особи під вартою ?
 8. Якими процесуальними документами оформлюється продовження строків тримання особи під вартою ? Розписати порядок їх складання та погодження.
 9.  Яким може бути найбільший строк тримання особи під вартою під час досудового розслідування ?
 10.  Чи має право прокурор відмовити у погодженні клопотання слідчого ОВС? Якщо так, чи зазначав він письмово (на клопотанні чи окремим документом) причини відмови у погодженні клопотання ? Якщо так, то якими можуть бути такі причини ? Проконсультуватися зі слідчими під час практики.
 11. Які документи повинен подати слідчий до чергової частини ОВС для поміщення особи в ІТТ ?

Висновок

Список використаних джерелВисновок:

Застосування запобіжних заходів як виду забезпечення кри­мінального провадження є одним із основних питань, які виникають в процесі досудового розслідування та судового провадження. Дотримання процесуаль­ної форми під час застосування запобіжних заходів є основною метою. Так у ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України йде мова про те, що завдання кримінального провадження полягає в тому, щоб жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасни­ка кримінального провадження була застосована належна правова процедура. Тобто захист та охорона прав, свобод та законних інтересів людини і громадя­нина в кримінальному провадженні на першому плані.

Сутність правової природи запобіжних заходів полягає в тому, що вони є примусовими засобами, які застосовуються до особи, яка ще не визнана винною у вчиненні кримінального правопорушення та згідно з принципом презумпції невинуватості, вважається невинуватою.

Відповідно до статті 183 КПК 2012 року тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м’яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу. Отже, КПК 2012 року наголошує на винятковості вказаного запобіжного заходу та покладає на прокурора тягар доведення обставин, що вказують про неможливість забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, у разі застосування інших запобіжних заходів.

 Слід наголосити, що обов’язок доведення вищевказаних обставин покладається і у випадках застосування запобіжних заходів, не пов’язаних із триманням під вартою (частина 3 статті 176 КПК 2012 року). При цьому, згідно з пунктом 6 частини 1 статті 184 КПК 2012 року клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжного заходу повинно містити у тому числі й обґрунтування неможливості запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м’яких запобіжних заходів.

 Таким чином, виходячи з аналізу вищенаведених норм, можна сформулювати загальний принцип обрання запобіжного заходу згідно з КПК 2012 року: застосування запобіжного заходу певного виду можливе лише у випадку належного обґрунтування неможливості досягнення результату (запобігання ризикам, що визначені у статті 177КПК) шляхом застосування більш м’яких запобіжних заходів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: