перейти на сайт>>

Звіт з виробничої практики для спеціальності “Облік і аудит”

ID роботи: 6263
Тип роботи:
Об'єм: 125 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ

1.  Аналіз господарської діяльності підприємства

1.1. Аналіз фінансового стану підприємства

1.2. Оцінка можливості залучення інвестицій на підприємство і їх окупності

2. Порядок проведення інвентаризації

3. Організація і методика проведення внутрішньогосподарського контролю і аудиту

4. Складання звітних калькуляцій і закриття рахунків

5. Складання річної фінансової звітності

6. Фінанси підприємств

7. Інформаційні системи і технології в обліку, аналізі і аудиті

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ДодаткиВисновок:

Проаналізувавши господарську діяльність ПСП «Діамант»  можна зробити наступні висновки:

ПСП «Діамант» здійснює свою підприємницьку діяльність згідно нормативним та законодавчим актам України.

Для забезпечення достовірного та повного бухгалтерського обліку на підприємстві видано наказ про облікову політику від 14.02.2001 року, в якому даються пояснення щодо організації, застосування конкретних прийомів та методів бухгалтерського обліку.

В господарстві створені необхідні умови для зберігання грошових коштів в касі. Надходження готівки в касу виконується по прибутковому касовому ордеру, а вибуття грошей – по видатковому касовому ордеру. Рух грошових коштів в касі враховують в Касовій книзі. Видача заробітної плати виконується по Платіжним відомостям. Для безготівкового розрахунку ПСП «Діамант» використовує платіжні доручення, чеки.

В ПСП «Діамант» використовують короткострокові кредити для закупівлі насіння, матеріалів, паливно-мастильних матеріалів і інших оборотних засобів. При цьому кредити надаються на умовах строковості, повернення, цільового використання.

Основним джерелом оборотних засобів в ПСП «Діамант» є виробничі запаси власного виробництва, залучені кошти.

Розраховані коефіцієнти оборотності, коефіцієнт закріплення оборотних засобів, коефіцієнт обороту готової продукції, коефіцієнт обороту виробничих запасів свідчать про підвищення ефективності діяльність господарства впродовж 2011 року.

ПСП «Діамант» в достатньому ступені забезпечене основними виробничими засобами, але воно не використовує їх ефективно.

Провівши оцінку можливості залучення інвестицій на підприємство і їх окупності необхідно рекомендувати підприємстві інвестувати кошти у придбання зерноочисної сортувальної машини Пектус «Гигант» К-531, що дасть можливість отримати більший об’єм доходу під час використання саме цієї машини.

Для підвищення  ефективності використання виробничих основних фондів можна підвищити виробництво праці, збільшити зріст активних засобів і зменшити простої на підприємстві.

Для забезпечення покращення фінансового стану пропонуються наступні заходи:

Для покращання платоспроможності треба реалізувати товари, зайві запаси та необоротні активи. Це вивільнить грошові кошти та скоротить витрати підприємства на утримання активів. Також слід розробити програму вивільнення грошових коштів з дебіторської заборгованості, методом знижок та пільг для підприємств, для спонукання підприємств-боржників повернути заборгованість за товари. 

Для покращання ділової активності слід направити маркетингові зусилля ПСП «Діамант» на пошук нових партнерів та ринків збуту своїх товарів.

Для покращання фінансової незалежності ПСП «Діамант» слід створити резервний фонд, збільшити розмір статутного капіталу, або зменшити обсяг кредиторської заборгованості. Всі ці заходи дозволять підприємству не опинитися у стані банкрутства із нестачею власного капіталу, якщо підприємство зазнає збитків у своєї діяльності.

Проблему збуту можна вирішити через реалізацію продукції з негайною оплатою і, звісно ж, шляхом зниження відпускних цін. Щодо кредиторів, то потрібно вибрати найбільш доцільні строки платежів та форми розрахунків зі постачальниками.

У сфері обліку пропонується застосовувати більш нову версію 1С-Бухгалтерія, що покращить якість та прискорить процес обліку на підприємстві.

Також  пропонується встановити відносини з державними органами, до яких підприємство здає звітність у електронному варіанті, який, в свою чергу скоротить час на здавання звітності.

 

ПРИ ЗАМОВЛЕННІ ОБОВ'ЯЗКОВО ВКАЗУВАТИ АВТОРА РОБОТИ - ВІКТОРІЯ


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: