перейти на сайт>>

Звіт з преддипломної практики

ID роботи: 2561
Тип роботи:
Об'єм: 38 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

1. Загальна характеристика підприємства - бази практики
2. Вивчення й аналіз організаційної структури управління підприємством
3. Ознайомлення із системою планування діяльності підприємства, зокрема його персоналу
4. Дослідження системи управління персоналом ТОВ „ЛугЕко БУД”
5. Аналіз організації оплати праці
6. Складнення схем комунікаційних зв’язків на підприємстві
7. Аналіз основних складових кадрового менеджменту
8. Аналіз системи мотивації персоналу підприємства
9. Вивчення організації інформаційного забезпечення діяльності менеджерів з персоналу
10. Оцінювання правового забезпечення управлінської діяльності підприємства та здійснення розрахунків соціальної або економічної їх доцільності
Висновки і пропозиції
Перелік літературиВисновок:

У сучасних умовах функціонування підприємств робота з кадрами повинна набути системності та завершеності на основі комплексного вирішення кадрових проблем та впровадження нових та вдосконалення існуючих форм та методів кадрової роботи. З кожним днем зростає роль кадрових служб та удосконалюється зміст їх роботи.

У результаті узагальнення теоретичного досвіду та дослідження кадрової роботи у ТОВ „ЛугЕко БУД” можна зробити наступні висновки:

1. Під управлінням персоналу розуміють процес планування, підбору, підготовки, оцінки і безперервної освіти персоналу, що спрямований на раціональне його використання.

2. Основним елементом системи управління кадрами є кадрова політика, яка являє собою розраховану на довгу перспективу лінію вдосконалення кадрів, генеральний напрям у кадровій роботі, який визначається сукупністю найбільш важливих, принципових положень і установок. Засобом реалізації кадрової політики є кадрова робота, яка підпорядкована вирішенню задач, що перед нею висіваються.

3. Система роботи з персоналом – це сукупність принципів і методів управління кадрами робочих і службовців на підприємстві.

4. Для ефективного аналізу якісного складу кадрів управління і правильної організації роботи з різними його групами першорядне значення має регулярна оцінка діяльності і особистісно-ділових якостей працівників.

5. Ведуче місце у всій існуючій системі оцінок персоналу займає атестація керівників і фахівців виробництва, регулярно проведена у всіх організаціях на основі відповідних нормативних актів і положень, а також за допомогою різних соціально-психологічних процедур

6. ТОВ „ЛугЕко БУД” має тільки одного працівника кадрової служби – інспектора по кадрах, який підпорядкований директорові підприємства. Чисельність працівників кадрової служби обумовлена невеликою чисельністю працівників у підприємстві.

7. Під час аналізу роботи інспектора по кадрах було виявлено, що у ТОВ „ЛугЕко БУД” зовсім не проводиться робота з резервом, а саме: створення резерву та відбір персоналу з групи резерву, та не проводиться атестація працівників даного підприємства, що призводить до збільшення плинності кадрів та погіршення роботи ТОВ „ЛугЕко БУД” в цілому.

У ТОВ „ЛугЕко БУД” створюється гнучка система управління персоналом, орієнтована на роботу підприємства в ринкових умовах. Функціонування цієї системи, яка включає рішення комплексних управлінських, трудових, фінансово-господарських, соціально-економічних, освітніх і багатьох інших проблем, в сучасних умовах неможливе без концепції, що визначає основні положення кадрової політики:

 створення єдиних принципів стратегічного управління і розвитку персоналу в галузі;

 інтеграція кадрової політики при стратегічному плануванні підприємств з урахуванням кадрової роботи на всіх рівнях управління;

 упровадження нових методів і систем підготовки і перепідготовки персоналу;

 проведення скоординованої тарифної політики і оплати праці;

 захист прав і гарантій працівників товариства, робота з представниками трудових колективів і профспілок;

 дослідження проблем в області розвитку людських ресурсів;

 підготовка нормативних і методичних матеріалів забезпечення високого рівня управління кадрами.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: