перейти на сайт>>

Зміст і методика логопедичної роботи з усунення порушень вимови звуків Р, Р’

ID роботи: 1440
Тип роботи:
Об'єм: 34 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ
1. Хараткеристика причин порушеннях вимови звуків [р], [р′] у дітей дошкільного віку та основні напрямки їх подолання
1.1. Вади вимови звуків р, р’. Причини порушень вимови
1.2. Формування правильної артикуляції звуків р, р’
2. Методика логопедичної роботи при порушеннях вимови звуків [р], [р′] у дітей дошкільного віку
2.1. Організація та методика дослідження
2.2. Корекція порушень вимови звуків р та р’
2.3. Аналіз ефективності корекційних вправ щодо виправлення порушення вимови звуків
Висновок
Список використаної літератури
ДодаткиВисновок:

Питання корекційно-виховної роботи з аномальними дітьми завжди були актуальними серед проблем спеціальної педагогіки. Пошук ефективних форм корекційного впливу на дошкільників із вадами мовлення, удосконалення форм і методик спеціального навчання, розроблення нових корекційних технологій є основними напрямками сучасної системи спеціального виховання.
Нині в Україні спостерігається тенденція до зростання мовленнєвих вад у дітей, особливо тяжких форм, які не піддаються традиційним методам корекції та лікування.
Звук Р - передньоязиковий, належить до так званих вібрантів (дрижачих). При його творенні рот розкритий, губи пасивні; краї задньої і середньої частини спинки язика впираються у верхні бокові зуби; передня частина язика розплющується для утворення вільних рухів; кінчик разом з передньою спинкою піднімається вгору і торкається твердого піднебіння на задній частині альвеол, де під натиском видихуваного повітря вібрує.
Уміння дітей уловлювати на слух недоліки вимови звуків в своїй і в чужій мові відбивається на стійкості дефекту. Діти, які помічають свої недоліки, природно, 6удут прагнути до їх усунення, і, навпаки, якщо діти не помічають своїх порушень, то і мотивація до їх усунення відсутня.
Нами було проведено експериментальне навчання, направлене на усунення недоліків звуковимови, з урахуванням уміння дітей уловлювати бракуючі звуки в своїй і в чужій мові.
Недоліки вимови звуків, що правильно помічають, в чужій і в своїй промові, відтворній через магнітофон, але не сприймаючі недоліки власної вимови у момент говору, в процесі корекції неправильно вимовних звуків зустрічають певні труднощі.
Ці труднощі більшою мірою пояснюються відсутністю стимулу до виправлення недоліку вимови: не помічаючи дефекту своєї вимови, діти рахують свою мову цілком відповідній нормі і не бачать необхідності займатися її корекцією; в період закріплення вже поставлених звуків діти не в змозі відрізнити правильний звук раніше неправильно вимовного звуку, що утрудняє закріплення навику нової вимови; часто діти вважають поставлений звук «дивним», а свій, дефектний, — нормальним, тому змінялися користуватися новим звуком. Всі ці чинники, поза сумнівом, затримують виправлення порушених звуків.
Враховуючи ці труднощі, в експериментальному навчанні на додаток до вправ, які застосовувалися для виправлення дефектів артикуляцій, ми учили дітей вслухуватися в свою мову, вводили спеціальні вправи, направлені на розвиток у дітей здатності відрізняти на слух правильне звучання звуків в чужій мові від неправильного у власній. Після того, як дитина уловлювала на слух невірну вимову звуку у власній мові, ми використовували тренувальні вправи, що включають порівняння правильного і неправильного звучання звуків, що допомагало коригувати артикуляцію.
Ефективним прийомом коректувальної дії на цих дітей є прослуховування власної мови в магнітофонному записі, що давало їм можливість почути свої помилки і усвідомлено підійти до їх усунення. У другому розділі курсової роботи наводиться опис прийомів коректувальної роботи з цими дітьми, направлених на виправлення порушених звуків, з використанням запису мови дитини на магнітній стрічці. Прослуховування магнітного запису своєї мови можна рекомендувати також дітям, які самостійно працюють над усуненням недоліків своєї вимови.
Зазвичай ті діти, які не сприймають порушені звуки в чужій мові, не помічають їх і у власній (діти, що увійшли до третьої групи). Нерозрізнення може спостерігатися тоді, коли недоліки вимови звуків супроводжуються порушенням фонемного сприйняття (наприклад, діти не розрізняють звуки р і л, у вимові у них субститутом звуку р виступає звук л).
Уміння дітей уловлювати на слух недоліки вимови звуків в своїй і в чужій мові відбивається на стійкості дефекту. Діти, які помічають свої недоліки, природно, 6удут прагнути до їх усунення, і, навпаки, якщо діти не помічають своїх порушень, то і мотивація до їх усунення відсутня.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: