перейти на сайт>>

Зміст і методика логопедичної роботи з усунення порушень вимови звуків Ш, Ж, Ч. Щ

ID роботи: 1418
Тип роботи:
Об'єм: 36 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні аспекти логопедичної роботи з усунення порушень вимови звуків ш, ж, ч, щ
1.1. Види порушень вимови шиплячих звуків та основні принципи їх корекції
1.2. Виправлення вимови шиплячих звуків ш, ж, ч та звукосполучення шч
2. Розробка колекційної програми з усунення порушень вимови звуків ш, ж, ч, щ
2.1. Визначення якості вимови шиплячих звуків
2.2. Розробка методики логопедичної роботи з усунення порушень вимови звуків ш, ж, ч, щ
2.3. Аналіз ефективності методики усунення порушень вимови шиплячих звуків
Висновок
Список використаної літератури
ДодаткиВисновок:

Усунення порушень вимови звуків – одне з найважливіших завдань сучасної логопедії. Від її рішення залежить розвиток дитини, що має порушення вимови звуків вимови звуків. Всебічний розвиток дитини припускає облік не тільки психолого-педагогічного але і мовного чинника при усуненні порушень вимови звуків у дітей.
Серед найбільш поширених порушеннях мовного розвитку у дітей найчастіше зустрічається сигматизм. У даній роботі було розглянуто питання про усунення сигматизма в умовах дитячого саду.
Були розглянуті види сигматизма і методи коректувальної роботи.
Для підтвердження теоретичних положень курсової роботи нами проведено експериментальне дослідження, яке складалося з трьох етапів: констатуючого, формуючого, контрольного.
На констатуючому етапі експерименту діагностичні дослідження дозволили нам виявити первинний рівень розвитку мови дітей і наявність дефекту.
Коректувальну роботу по подоланню сигматизму ми будували з урахуванням розвитку вимови звуків в онтогенезі.
Для успішної корекції порушень вимови звуків необхідно здійснювати диференційований підхід, який припускає:
- урахування вікових і індивідуальних особливостей дитини.
- етіологію, механізм, структуру мовного дефекту.
- використання методів навчання, вибір яких залежить від етапу логопедичної роботи.
На прикінцевому етапі дослідження було проведено порівняльні підсумкові зрізи з метою виявлення ефективності розробленої експериментальної методики виховання звукової культури мовлення дітей дошкільного віку засобами фольклору. За результатами виявилося, що у вихованні звукової культури мовлення дітей відбулися відчутні позитивні зміни.
Результативність роботи була продемонстрована при аналізі контрольного етапу експериментального дослідження. На даному етапі експерименту для нас було важливо прослідкувати зміни у дітей з сигматизмом. Тому контрольний експеримент ми проводили не зі всією групою, а тільки з дітьми, що мають мовний дефект.
Дані, отримані на контрольному етапі, говорять про те, що відбулося збільшення кількості балів мовного розвитку в групі дітей з порушенням вимови звуків ш, ж, ч, щ.
Стан рухливості апарату артикуляції покращав у всіх обстежуваних дітей. Рівень розвитку стану фонемного сприйняття на контрольному етапі покращав до 100% у всіх дітей.
Змінилися рівні і стани вимови звуків. Якщо на констатуючому етапі середній рівень розвитку показували четверо дітей, то на контрольному етапі всі 5 дітей. Низький рівень, показаний на констатуючому етапі, на контрольному етапі ніхто не показав.
У дослідженні було виявлено, що ефективність виховання звукової культури мовлення залежить від низки педагогічних умов, а саме: адекватне використання малих фольклорних жанрів відповідно до типових помилок кожного з чинників фонетичної правильності мовлення; комунікативно-ситуативний підхід до розвитку фонетичної компетенції; раціональне поєднання різних видів і типів занять, з їхньою максимальною емоційною насиченістю; комплексне розв’язання всіх завдань щодо фонетичної правильності мовлення в різних видах діяльності; доцільна частість планування малих жанрів фольклору відповідно до завдань звукової культури мовлення впродовж року.
Отже, одержані дані засвідчили ефективність запропонованої методики й визначених педагогічних умов.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: