перейти на сайт>>

Зовнішня міграція населення України в умовах економічної кризи

ID роботи: 1125
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні аспекти міграційних процнсів
1.1. Поняття "міграція населення", "зовнішня міграція", "міграційні потоки"
1.2. Види та форми зовнішньої міграції
2. Зовнішня міграція населення України в умовах економічної кризи
2.1. Зовнішня міграція за часів СРСР та незалежності України: основні відмінності
2.2. Стан правового забезпечення міграційних процесів
2.3. Зовнішня міграція в сучасній Україні: причини, напрямки (країни виїзду), види. Нелегальна міграція
Висновки
ЛітератураВисновок:

Вплив міграційних процесів на розвиток та стабільність громадського суспільства в Україні ХХІ ст. характеризується негативними наслідками, до яких належать зменшення питомої ваги місцевого населення в загальній чисельності населення, що є реальною загрозою національній безпеці України. Питання міграції в Україні, як і в усьому світі, переросли в міжнародну проблему, пов’язану з специфічними і тяжкими соціально-економічними та практичними умовами. Гострота багатьох проблем, пов’язаних з міграцією, зумовлена двома факторами: зовнішнім та внутрішнім. Стосовно нейтралізації впливу зовнішнього фактору Україна приймає активну участь у створенні дієвих міжнародних організаційно-правових заходів світового співтовариства. Внутрішній фактор залежить від політичних, економічних, правових, соціальних чинників, що панують у державі. Зазначені недоліки пояснюються також певною недосконалістю теоретико-методологічного та організаційно-правового регулювання міграційних процесів в Україні з урахуванням глобалізації проблем у цій сфері.

Міграція, як соціальний феномен та суспільне явище, потребує соціальної регуляції з боку державних органів виконавчої влади та управління. Інакше, вона може трансформуватися у саморегульовану, а з боку держави – нерегульовану соціальну систему. Наявність директивного управління зумовлюється нормативно-правовим механізмом, за допомогою якого регулюється кількісний і якісний склад міграції, напрямки та спрямування, обсяги та параметри.

Таким чином, особливостями регулювання міграційних процесів є:

– по-перше, міграційний процес є прийнятним тільки для вольових суспільних відносин у сфері міграції, учасники яких спроможні свідомо обирати і реалізовувати певні варіанти власної поведінки;

– по-друге, специфіка регулювання не дозволяє застосовувати його до тих сторін міграційного буття, що не піддається зовнішньому контролю, тобто право не здатне спеціально визначати думки людини, її внутрішню позицію з міграційних питань;

– по-третє, оскільки регулювання базується здебільшого на нормативній основі, воно є найбільш ефективним для досить сталих, повторювальних, типових суспільних відносин у сфері міграції, ознаки яких в загальному вигляді можуть бути зафіксовані у правових приписах;

– по-четверте, повинне застосовуватися лише до тих соціальних відносин у сфері міграції, що мають певну суспільну значущість і не можуть без цього нормально розвиватися і функціонувати;

– по-п’яте, даний вид регулювання не придатний для визначення характеру особистих стосунків людей у сфері міграції.

Аналіз стану міграційних процесів, в якому опинилася Україна, дозволяє виділити дві основні групи чинників, що сприяють прибуттю, безконтрольному проживанню, пересуванню та збільшенню кількості нелегальних мігрантів в державі.

Зовнішні чинники (фактори) нелегальної міграції в Україні:

нестабільність соціально-політичної ситуації в країнах-експортерах нелегальних мігрантів;

наслідки війн, збройні конфлікти в країнах Азії, Близького та Середнього Сходу, Африки;

добре налагоджена й організована практична та пропагандистська робота "торгівців живим товаром" на тлі важкого економічного стану окремих країн.

руйнування єдиного правового та візового простору, який існував у СРСР, відсутність чітко визначеної системи в'їзду, перебування, контролю іноземців у країнах СНД, у тому числі й в Україні.

Внутрішні чинники (фактори) нелегальної міграції в Україні:

специфіка географічного розташування України в центрі Європи, наявність кордонів з країнами, які мають вихід до Західної Європи, що робить територію України найбільш зручною для транзиту па Захід; «Прозорість» кордонів.

Нелегальні мігранти - вихідці з країн Південно-східної Азії, Африки, Середнього та Близького Сходу, що намагаються дістатися Західної Європи, або залишитися на Україні - почали з'являтися після розпаду Радянського Союзу і послаблення режиму на його колишніх кордонах. Їх появі, значною мірою, сприяло те, що деякі нові незалежні держави встановили ліберальні правила перетину кордонів для громадян суміжних країн, які раніше не входили до складу СРСР. Наприклад, на кордоні Азербайджану з Іраном, Молдови з Румунією існують спрощені умови переходів. Деякі ділянки колишнього радянського кордону мають досить умовну охорону через те, що там відбуваються бойові дії, наприклад, у районі таджицько-афганського кордону. Все це створює сприятливі умови для нелегального переходу на територію країн СНД.

Умови «прозорості» кордонів дозволяють нелегальним мігрантам практично безперешкодно пересуватися по пострадянському простору (за винятком країн Балтії).

Прорахунки у формуванні управлінських структур та визначення їх компетенції. Між державними органами, на які покладено регулювання імміграційних процесів (МЗС, МВС, Мін'юст, СБУ, Держкомкордон та Держкомнац міграції), відсутні ефективно діючі інформаційно-аналітичні зв'язки, а нормативні акти, якими вони керуються в своїй діяльності, мають, здебільшого, тимчасовий характер і не в усьому узгоджені між собою. Матеріально - технічне забезпечення діяльності цих державних органів залишається вкрай низьким, програми, плани та заходи щодо поліпшення управління імміграційними процесами виконуються не в неповному обсязі, а по-шук альтернативних джерел фінансування ведеться не досить активно через відсутність в державі єдиного координатора з питань управління імміграційними процесами.

Відсутність матеріально-технічних ресурсів для видворення іноземців з України, утворення пунктів утримання нелегалів, створення автоматизованої системи обліку іноземців.

На досить низькому рівні інформаційне забезпечення обліку іноземців, які офіційно прибувають в Україну, у тому числі транзитом, хоча можливості для цього в державі є, перш за все, використовуючи АІС «Дельта Потік» та вже існуючі локальні комп'ютерні мережі.

На ефективність протидії впливає нестача коштів для проведення повномасштабного комплексу заходів щодо з'ясування обставин порушення кордону і відсутність у Прикордонних військ перекладачів з непоширених іноземних мов.

Відсутність матеріально-технічних ресурсів, необхідних для видворення іноземців.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: