перейти на сайт>>

Колектив як фактор розвитку особистості

ID роботи: 398
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретико-методологічні й історичні аспекти дослідження психології колективу та його впливу на розвиток особистості
1.1. Дослідження ролі колективу у психологічній літературі
1.2. Поняття та значення колективу як соціального утворення
1.3. Сутність, зміст, функції виховного колективу
2. Колектив як соціокультурне середовище виховання і розвитку особистості
2.1. Характеристика основних чинників розвитку особистості у колективі
2.2. Розвиток взаємин між особистістю і колективом
Висновок
Використана літератураВисновок:

Створення психологічної теорії колективу обумовлюється, з одного боку, принципово новими соціально-економічними та політичними умовами, що склалися в країні на початку 20 –х років, а з іншого боку, новими методологічними завданнями загальної психології. Визначення колективу як групи особливого рівня розвитку дає можливість побачити перспективність використання в психології принципу діяльності у нових історичних умовах, сприяє розв’язанню проблеми взаємостосунків групи та особистості, а також побудувати певну класифікацію груп з точки зору ефективності спільної діяльності та різних форм активності особистості в групах.

Кожний трудовий колектив посідає певне місце у виробничо-економічній структурі суспільства, що відображається його позицією у класифікації. Кожний колектив являє собою складну соціальну систему, в якій через функціональну взаємодію різних структур і окремих працівників реалізуються дві взаємопов’язані підсистеми: соціальна організація і соціальна спільнота.

В даний час колектив залишається найсуттєвішим чинником соціалізації особистості. Психологічний клімат колективу є тією рушійною силою, що згуртовує та сприяє розвитку колективу та кожної окремої особистості. Якщо складається сприятливий психологічний клімат, тоді повною мірою виявляються такі важливі виховні функції колективу, як: організаторська, коли колектив стає справжнім суб'єктом виховання і керування своєю діяльністю, морально-виховна і розвиваюча, коли колектив сприяє формуванню правильних взаємин, гуманізму, чуйності і культури поводження членів колективу, що стимулює, коли колектив виступає як збудник активності і самодіяльності всіх членів у підвищенні змістовності і здорової цілеспрямованості свого життя.

Характеристика соціально-психологічного клімату виражає відносини між членами колективу. У свою чергу ці відносини відбиваються у свідомості людини і є джерелом його настрою, самопочуття.

У сучасному суспільстві особистість не можна відокремити від колективу. Тому важливо визначити, які групи найбільшим чином впливають на індивіда, сприяють усвідомленню власної поведінки. Такими групами є референтні групи.

Мистецтво створювати позитивний психологічний клімат у колективі складається в умінні виявляти у відносинах до людини вимогливість і повагу. Там, де це є, встановлюється позитивний клімат, йде дружна, продуктивна робота, і кожна особистість у цій системі відносин почуває себе щасливої. Отже, психологічний клімат впливає на особистість, на інтелектуальну, емоційну і вольову її сторони. Якщо клімат позитивний, то він активізує особистість, підвищуючи її праце- і життєздатність. При негативному кліматі, навпаки, спостерігається зниження тонусу активності. Важливість формування позитивного психологічного клімату в колективі не можна недооцінювати, і головну відповідальність за знаходження шляхів його формування несе перш за все вчитель. Він повинен забезпечити психологічну безпеку кожній дитині та вести роботу щодо діагностування психологічного клімату заради своєчасного виправлення помилок у вихованні, якщо такі виявлено. Здоровий моральний клімат спричиняє цілеспрямованість діяльності колективу та його розвиток.

Розвиток особистості і колективу — взаємообумовлені процеси. Людина живе і розвивається в системі відносин з природою і людьми, які її оточують. Багатство зв'язків зумовлює духовне багатство особи, багатство зв'язків і спілкування виражає суспільну, колективну силу людини.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: