перейти на сайт>>

Конкуренція і монополія в ринковій економіці. Діяльність підприємств в умовах досконалої і недосконалої конкуренції

ID роботи: 5389
Тип роботи:
Об'єм: 43 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Передумови розвитку монопольних та конкурентних ринків в ринковій економіці та особливості їх державного регулювання

1.1. Монополія та конкуренція у господарстві України

1.2. Конкуренція та фактори її розвитку

1.3. Механізми державного регулювання конкуренції та монополії

Розділ ІІ. Сучасні тенденції та стан конкурентного середовища в економіці України

2.1. Інституційна структура та головні елементи конкурентного середовища

2.2. Аналіз конкурентного середовища в Україні

2.3. Структурні  передумови розвитку конкуренції у сучасній економіці

Розділ ІІІ.  Напрямки забезпечення розвитку конкурентного середовища в Україні

3.1. Проблеми розвитку конкуренції в Україні

3.2.  Формування конкурентного підприємницького середовища в Україні

Висновок

Список використаної літературиВисновок:

В історії більшості розвинутих держав становлення ринкової економіки відбувалося протягом тривалого історичного часу. На цьому еволюційному шляху складові ринкової системи не стільки трансформувалися з певних існуючих до цього суспільних інституцій і зв’язків між ними, скільки зароджувалися в міру необхідності і формувалися такими, як того вимагав загальний стан суспільства на кожен конкретний момент.

Результати  науково-теоретичних та прикладних досліджень стану розвитку конкуренції в Україні засвідчують низьку динаміку трансформації монополізованих ринків у конкурентні. Наприклад, дослідження конкурентних засад функціонування внутрішнього ринку України показали, що у 2002–2011 роках на загальнодержавних ринках із різним ступенем монополізації конкурентною структурою реалізувалася більшість продукції, на олігопольних – близько 22%, на ринках з ознаками індивідуального домінування – понад 16%, на монопольних – близько 6% [2].

Формування ринкової системи в Україні відбувалося принципово іншим чином. Ринкові умови господарювання не складалися самі по собі, а свідомо формувалися діями людей і держави. Таким чином, природна саморегулівна координація і узгодження відбувалися значною мірою суб’єктивно, до того ж суб’єктами, які не мали досвіду роботи в розвинутій ринковій системі. Крім того, досвід розвинутих держав запозичувався іноді без належної адаптації до національних умов. Цей і низка інших факторів стали причиною того, що й через двадцять років ринкового формування економіка України і, зокрема, її підприємницьке середовище працюють украй неефективно.

Конкурентоспроможність й ефективність національного виробництва в умовах ринкової економіки визначаються насамперед тим, наскільки потужними є стимули у підприємств до зменшення сукупності витрат і впровадження інновацій, що обумовлені інтенсивністю й формами конкуренції на товарних і галузевих ринках.

Узагальнюючи викладене, можна зробити наступні висновки:

1. пріоритетом конкурентної політики України має стати боротьба з наслідками монополізації, а не самими монополіями;

2. конкурентна політика має бути узгоджена з промисловою і науково-технічною політикою, і спрямована на досягнення стратегічної мети модернізації національної економіки;

3. конкурентна політика не повинна перешкоджати створенню ФПГ, які здатні забезпечити виконання зазначеної стратегічної мети;

4. з метою спрямування діяльності фактично існуючих в економіці України ФПГ в русло національних інтересів, вони мають бути інституціоналізовані; відсутність офіційного оформлення унеможливлює спеціальний контроль, моніторинг і регулювання їх діяльності.

Формування конкурентної політики держави в сучасних умовах має спиратися на системний підхід, який передбачає, з одного боку, застосування при регулюванні діяльності всіх економічних агентів стимулювальних методів, які створюють умови для ефективної діяльності всіх інших підприємств на внутрішньому ринку та для підвищення їх конкурентоспроможності на зовнішніх ринках, а з іншого – формування такого інституційного середовища, в якому зловживання монопольною владою та обмеження конкуренції стали б неефективними. Перспективи подальших досліджень у цій сфері пов’язані з обґрунтуванням напрямів узгодження конкурентної політики з промисловою політикою держави, спрямованою на підвищення конкурентоспроможності вітчизняних компаній в умовах глобалізації.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: