перейти на сайт>>

Контрольна робота «ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ» Варіант 8 (ХНУ ФДН)

ID роботи: 8116
Тип роботи:
Об'єм: 37 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

1. Теоретичне питання: Поясніть сутність документопотоку та документообігу, охарактеризуйте стадії документообігу

2. Розробка проекту Положення про облікову політику

Розробити проект Положення про облікову політику з необхідними додатками для новоствореного публічного акціонерного товариства (ПАТ) у торгівлі (Додаток А). Статутний капітал підприємства складає 1900000 грн. Середня чисельність персоналу – 385 чол. Тривалість операційного циклу – 12 місяців.

3. Задача

ТзОВ «Тетяна» для здійснення господарської діяльності придбало:

- калькулятор вартістю 100 грн., очікуваний термін використання – 4 роки, ліквідаційна вартість – 20 грн.;

- холодильник вартістю 2800 грн., очікуваний термін використання – 5 років, ліквідаційна вартість – 200

Необхідно скласти розрахунок амортизації інших необоротних матеріальних активів, заповнити наведену таблицю.

4. Задача

Необхідно:

- розрахувати суму дисконту, відсотків та амортизації дисконту;

- зазначити первинні документи.

Дані для виконання:

Керівництво ПАТ «Омега» прийняло рішення про випуск облігацій. Відповідно до цього рішення було випущено 700 облігацій на пред’явника номінальною вартістю 25 грн. за одиницю. Облігації були продані з дисконтом 10 %. Відсотки по облігаціях становлять 5% на рік. Погашення облігації відбудеться через 2 роки.

5. Задача

У результаті впровадження у ТОВ «Сигма» нормативного методу обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції на основі системи прогресивних норм і нормативів очікується, що трудові витрати після впровадження методу зменшаться на 320 людино-годин і складуть 5440 людино-годин на місяць. Витрати живої та уречевленої праці у діючих умовах обліку становлять 14825 грн. на місяць. Проте, за умови впровадження нормативного методу обліку витрат на виробництво передбачається їх зменшення до 14 тис. грн.

Визначте коефіцієнти зниження трудових затрат та вартості витрат. Обчисліть абсолютну та відносну економію витрат.

Використана літератураВисновок:

Увага! Дана робота виконана для ХНУ (ФДН). Щоб уникнути дублювання, тобто виникнення ситуації, коли одна і та ж робота може бути відправлена кілька разів одному викладачу, перед покупкою даної контрольної обов'язково проконсультуйтеся з адміністратором сайту!

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21, 093-826-45-66, 096-943-16-46, natvik78@yandex.ru


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: