перейти на сайт>>

Контроль руху основних засобів

ID роботи: 555
Тип роботи:
Об'єм: 48 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні основи контролю руху основних засобів на підприємстві
1.1. Сутність, функції та економічний зміст основних засобів
1.2. Нормативно-законодавче регулювання контролю руху основних засобів
1.3. Основи організації, побудови обліку та характеристика діяльності ПНВП «Спецпромавтоматика»
2. Практичні аспекти організації та проведення контролю руху основних засобів на підприємстві
2.1. Мета, завдання, послідовність та інформаційне забезпечення контролю руху основних засобів
2.2. Організація контролю надходження основних засобів
2.3. Організація контролю використання основних засобів
2.4. Оформлення та прийняття рішень за результатами контролю руху основних засобів
Висновок
ЛітератураВисновок:

Отже, основними завданнями контролю руху основних засобів є встановлення:

- правильності документального оформлення і своєчасного відображення в обліку операцій з основними засобами, їх надходження, внутрішнього переміщення і вибуття;

- перевірка правильності розрахунку, своєчасного відображення зносу (нарахування амортизації) основних засобів;

- контроль за витратами на ремонт;

- перевірка правильності відображення в обліку фінансових результатів від вибуття (в тому числі ліквідації) основних засобів;

- контроль за збереженням основних засобів;

- перевірка правильності проведення індексації основних засобів.

У ході ревізії основних засобів перевіряють:

- забезпечення контролю за наявністю і збереженням основних засобів (правильність віднесення об'єктів до основних засобів, правильність класифікації основних засобів, правильність оцінки і переоцінки основних засобів, питання організації аналітичного обліку і матеріальної відповідальності за основні засоби, інвентаризація основних засобів, відповідність даних звітності синтетичному і аналітичному обліку);

- документальне оформлення і відображення в обліку операцій надходження і вибуття основних засобів (використання уніфікованих форм первинної облікової документації, відображення операцій надходження і вибуття основних засобів у реєстрах синтетичного обліку, питання оподатковування операцій при надходженні і вибутті основних засобів);

- нарахування і відображення в обліку амортизації основних засобів (правильність встановлення терміну корисного використання, правомірність і обґрунтованість використовуваних методів нарахування амортизації, правомірність застосування прискореної амортизації, правильність розрахунків амортизаційних відрахувань, правильність відображення амортизаційних відрахувань в обліку);

- відображення в обліку відновлення основних засобів — ремонту, модернізації і реконструкції (документальне оформлення операцій, способи проведення ремонту, правомірність віднесення витрат з ремонту на собівартість, відображення операцій з реконструкції і модернізації в обліку).

В організації контрольного процесу руху основних засобів розрізняють п’ять послідовних стадій, які забезпечують ефективну роботу ревізора. Організація ревізії допомагає ревізору ще до виїзду на ревізію знати "слабкі місця" підприємства чи ділянки роботи, які потребують негайної перебудови чи удосконалення, питання діяльності, які потрібно вивчити особливо ретельно, щоб надати підприємству, що ревізується, оперативну або інструктивну допомогу. Це робить ревізію більш ефективною, конкретною та діловою.

Контроль фінансово-господарської діяльності підприємства має носити всеосяжний характер як щодо охоплення господарських операцій і процесів, так і часом його проведення. Це сприятиме підвищенню ефективності господарської діяльності підприємства, зміцненню режиму економії та господарського розрахунку, раціональному використання коштів та матеріальних цінностей.

Інвентаризація основних засобів на ПНВП «Спецпромавтоматика» проводиться відповідно до вимог Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших активів, затвердженої наказом Мінфіну України від 11.08.94 р. №69.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: