перейти на сайт>>

Лексико-граматичні трансформації при перекладі художніх творів на матеріалі оповідання Дж.Д. Селінджера «Над прірвою в житі»

ID роботи: 6568
Тип роботи:
Об'єм: 42 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Особливості використання лексико-граматичних трансформацій при перекладі художніх творів

1.1. Художній переклад як прояв міжлітературної та міжкультурної взаємодії

1.2. Поняття та види перекладацьких трансформацій у перекладі художніх текстів

1.3. Проблеми застосування лексико-граматичних трансформацій у процесі перекладу художніх текстів

Розділ 2. Застосування прийомів лексико-граматичних трансформацій у романі Дж. Д. Селінджера «Над прірвою в житі»

2.1. Роман Дж. Д. Селінджера «Над прірвою в житі» та його мовні особливості

2.2. Особливості застосування лексичих трансформацій при перекладі роману Дж. Д. Селінджера «Над прірвою в житі»

2.3. Характеристика граматичні перекладацькі трансформації у романі  Дж.Д. Селінджера «Над прірвою у житі»

Висновки

ЛітератураВисновок:

Таким чином, у першому розділі курсової роботи були розглянуті особливості використання лексико-граматичних трансформацій при перекладі художніх творів.

Із розвитком перекладознавства зростають вимоги до якості перекладу. Перекладознавці все частіше наголошують на тому, що врахування лише особливостей мов оригіналу та перекладу не забезпечує високоякісних результатів роботи перекладачів. Кваліфікований переклад вимагає досягнення комунікативно-прагматичної рівноцінності текстів оригіналу і перекладу. Для цього у перекладі можуть застосовуватися лексико-граматичні трансформації.

Для  досягнення рівноцінного комунікативного ефекту оригіналу та перекладу часто використовуються такі прагматично зумовлені лексичні трансформації як генералізація, конкретизація, компенсація, додавання або вилучення слова, заміна та інші.

Слід пам’ятати, що будь-який літературний твір є унікальним, тому, відповідно, набір прагматичних елементів кожного такого тексту неповторний. Проте, щоб наблизити комунікативний ефект оригіналу та перекладу, слід нейтралізувати відмінність лінгвоетнічної комунікативної ситуації, внаслідок чого текст перекладу стає носієм того самого виду потенційних комунікативних ефектів, що й оригінал.

Це можливо досягнути, застосовуючи у процесі перекладу такі прагматично зумовлені лексичні трансформації як генералізація, конкретизація і заміна. Однак, використання різних видів трансформацій, у тому числі й прагматично зумовлених, завжди повинно бути обґрунтованим.

У другому розділі курсової роботи були проаналізовані лексико-граматичні трансформації у романі Дж. Д.Селінджера Над прірвою у житі».

Як відомо, вихід у 1951 році цього твору мав у США, а потому і в усьому світі, вибуховий ефект. На довгі десятиріччя книжка стала бестселером: для тінейджерів, які у головному героєві вбачали себе, – улюбленим твором, а для дорослих предметом якнайсерйозніших роздумів. І сьогодні, вже у ХХІ столітті, ми знаходимо все нові й нові ракурси, під якими можна подивитися на цей культурний та літературний феномен.

В українському перекладі твору Джерома Д. Селінджера „Над прірвою у житі», перекладача О. Логвиненко, найпоширенішими способами відтворення реалій є генералізація, компенсація, конкретизація та додавання.

Причиною цього є той факт, що читач добре обізнаний з умовами життя в англомовних країнах через засоби масової інформації і, стикаючись у тексті з транскрибованими чи дослівно перекладеними поняттями, легко розуміє суть висловлювання.

Лексичні трансформації під час перекладу вживаються тоді, коли не можна підібрати повний еквівалент або лексичні одиниці під час перекладу змінюють не тільки зовнішню форму, але й набувають нового значення, відмінного від вихідних одиниць.

Оскільки застосування трансформації генералізації може призводити до певної втрати інформації, використовувати її слід обачно, тільки у тих випадках, коли вживання у перекладі словникового відповідника слова, що перекладається, може призвести до порушення граматичних або стилістичних норм мови перекладу.

Застосування прийомів компенсації і цілісного перетворення є об’єктивним прикладом того, що еквівалентність перекладу досягається на рівні сукупної смислової цілості тексту, а не шляхом переведення окремих фрагментів тексту (наприклад: слів або словосполучень).

Однак, використання в перекладі різних лексичних трансформацій повинно застосовуватися фахівцем кількісно об’єктивно, з урахуванням його повної обізнаності щодо обстановки дії тексту.

Можна відзначити, що в цілому текст перекладу характеризується більш високим стилем, ніж текст оригіналу. Перекладач уникає використання великої кількості грубих та сленгових виразів у своєму тексті, вдаючись до певних значеннєвих трансформацій. Це викликано специфікою тексту оригіналу, написаного на мові американського підлітка середини XX століття, не має аналогів в українській мові молодих людей того часу.

Викладене дає підстави вважати, що на результат перекладу значний вплив мають знання та комунікативні навички перекладача, дотримання ним прагматичної нейтральності та особливості користувачів тексту перекладу, їх культура, історія народу, релігія, соціальний стан і особистий життєвий досвід. Слід пам’ятати, що будь-який літературний твір є унікальним, тому, відповідно, набір прагматичних елементів кожного такого тексту неповторний.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: