перейти на сайт>>

Методика оцінки кредитоспроможності суб’єктів господарювання, банків-позичальників, фізичних осіб та напрямки її вдосконалення

ID роботи: 7042
Тип роботи:
Об'єм: 72 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Поняття та значення методики оцінки кредитоспроможності позичників українськими банками

1.1. Поняття та сутність кредитоспроможності, фактори впливу

1.2. Зміст і значення оцінки кредитоспроможності позичальника

Розділ ІІ. Методичні аспекти оцінки кредитоспроможності суб’єктів господарювання, банків-позичальників, фізичних осіб та напрямки її вдосконалення

2.1 Сучасний стан банківського кредитування в Україні

2.2. Методичні особливості оцінки кредитоспроможності суб’єктів господарювання

2.3. Особливості оцінки кредитоспроможності позичальників – фізичних осіб

2.4. Основні напрямки оцінки кредитоспроможності банка-позичальника

Розділ ІІІ. Структурний аналіз показників діяльності АКБ «Інтеграл»

Висновки

Список літератури

ДодаткиВисновок:

Отже, основним критерієм у формуванні кредитних відносин між кредитором і клієнтом є кредитоспроможність позичальника. Саме оцінка кредитоспроможності, яку визначають комерційні банки для кожного позичальника, є необхідною умовою укладення кредитної угоди і дає змогу оцінити чинники, які впливатимуть на непогашений позики.

Кредитоспроможність варто трактувати як спроможність позичальника в повному обсязі розрахуватися за своїми борговими зобов’я­заннями виключно в грошовій формі в установлені кредитною угодою терміни. Слід розглядати кредитоспроможність з двох позицій: з позиції позичальника (коли спроможність розрахуватися за своїми борговими зобов’язаннями визначається системою показників) та з позицій кредитора (від рівня кредитоспроможності визначається розмір допустимого кредиту).

У кредитному процесі винятково важливе значення має правильна та об’єктивна оцінка по­зичальника, котра визначається, у першу чергу, його кредитоспроможністю. її достовірність істотно впливає як на результати конкретних кредитних угод, так і на ефективність кредитної діяльності банку загалом. Точність оцінки важлива й для позичальника, адже від неї залежить рішення про надання кредиту та про можливий його обсяг.

Для отримання позитивного рішення про кредитування підприємство-позичальник повинне запевнити банк у своїй кредитоспроможності. Разом з тим на сьогодні відсутній єдиний, обов’язковий для всіх банків, підхід до прийняття рішення щодо кредитування. Кожен банк розробляє внутрішнє положення стосовно оцінки кредитоспроможності позичальників, дотримуючись рекомендацій Національного банку України. При цьому виявляються різні методичні підходи, виникають розбіжності та неточності, обтяжуючи тим самим роботу фахівців підприємства. В таких умовах необхідно приділяти увагу вирішенню проблеми удосконалення методичних підходів до оцінки кредитоспроможності.

Слід зазначити, що загалом процес визначення кредитоспроможності значною мірою є творчим і вимагає збирання, систематизації та всебічного осмислення фактичного матеріалу. Для аналізу кредитоспроможності банк може використати різноманітні джерела інформації, зокрема інформацію, отриману безпосередньо від клієнта (баланс підприємства; звіт про фінансові результати діяльності та їх використання; звіт про рух грошових коштів; звіт про власний капітал; дані статистичної звітності та оперативні дані); внутрішньобанківську інформацію (зокрема архіви банку) та зовнішні (ринкові) джерела інформації. У процесі аналізу кредитоспроможності використовуються такі методи аналізу як метод коефіцієнтів, метод групувань, метод порівнянь, рейтингові системи оцінки (на основі системи фінансових коефіцієнтів, на основі аналізу грошових потоків, на основі аналізу ділового ризику) тощо.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: