перейти на сайт>>

Мислення і особливості його формування у дітей з проблемами у розвитку

ID роботи: 6170
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретчині аспекти вивчення особливостей мислення у дітей з порушеннями у розвитку

1.1. Поняття, значення та види  мислення  як психічного процесу

1.2. Психологічні засади розвитку мислення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку

1.3. Особливості формування мислення у дітей з проблемами у розвитку

Розділ 2. Експериментальне вивчення мислення дітей молодшого шкільного віку – учнів допоміжної школи

2.1. Характеристика бази та методологічного інструментарію дослідження

2.2. Результат дослідження мислення учнів допоміжної школи

2.3. Узагальнення результатів дослідження

Висновок

ЛІтература

ДодаткиВисновок:

В результаті вивчення психолого-педагогічної літератури ми встановили, що мислення – функція мозку, результат його аналітико-синтетичної діяльності. Завдяки мисленню людина пізнає предмети і явища, а також зв'язки і відносини між ними.

Кожен вид мислення займає певне місце в проце­сі психічного і розумового розвитку дитини. Більш прості його види не зникають з появою складніших, а продовжують розвиватися протя­гом усього життя і є необхідними для виконання різних видів людської діяльності. У властивих для дошкільника видах діяльності діти знайом­ляться з предметами оточуючого, використову­ють їх під час розвитку наочно-дієвого мислення, яке змінюється поступово наочно-образним. На кінець дошкільного віку мислення дитини зали­шається наочним, але разом з тим, вона ово­лодіває початковими прийомами логічного ми­слення, елементами наукових понять, що дуже важливо для успішного навчання в школі.

Численними дослідниками встановлено, що мислення нерозривно пов'язано з плотським пізнанням, оскільки плотська основа є основним джерелом думки. Тобто за допомогою таких психічних процесів як відчуття, сприйняття чоловік отримує інформацію про навколишню дійсність. Разом з тим мислення людини спрямоване на пізнання невідомого, а для цього плотська основа мислення дуже вузька.

Використовуючи ту форму мислення, яка виникла ще у дітей-дошкільників, мислення дітей молодшого шкільного віку, проте, вже значно відрізняється: так, якщо для мислення дошкільника характерна така якість, як мимовільність, мала керованість і в постановці розумового завдання, і в його рішенні, вони частіше і легше замислюються над тим, що їм цікаво, що їх захоплює, то молодші школярі в результаті навчання в школі, коли необхідно регулярно виконувати завдання в обов'язковому порядку, навчаються управляти своїм мисленням, думати тоді, коли треба.

Важливе місце в розвитку мислення посідає техніка оперування образами, сутність якої полягає в розумовому переміщенні предметів і їх частин у просторі.

Вирішуючи такі завдання діти потребують опори на реальний предмет чи на його частину. Поступовий перенос рішення завдання з реального і практичного оперування в образний план уявлень показує, що неповні уявлення про окремі предмети створюють в результаті єдиний, диференційований образ. У дітей виникає структура образу, у якій відокремлюються суттєві та несуттєві, основні та другорядні ознаки.

Рівень розвитку наочно-образного мислення також виявляється у процесі вирішення завдань на встановлення тотожності у простих і складних малюнках, та у завданнях на просту аналогію. Дітям, які вчаться у початкових класах допоміжної школи ще складно проводити розумовий аналіз і синтез, вони не завжди враховують усю сукупність властивостей, зосереджують увагу на одному з них.

Для вивчення особливостей мислення дітей з проблемами у розвитку  нами була використана батарея тестів, які показали, що розумово-відсталі діти мають деякі відхилення в розвитку мислення.

Як показало дослідження,  більшість дітей експериментальної групи мають низький рівень розвитку  мислення, тоді як в контрольній групі тільки у однієї дитини низький рівень мислення. 


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: