перейти на сайт>>

Мiсце Укрaїни нa свiтовому ринку послуг

ID роботи: 3202
Тип роботи:
Об'єм: 52 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Сутність та функціональна роль послуг в міжнародній економічній системі

1.1. Економічна сутність міжнародного ринку послуг

1.2. Специфічні особливості міжнародної торгівля послугами

1.3. Система міжнародного регулювання світового ринку послуг

Розділ ІІ. Аналіз розвитку міжнародного ринку послуг в умовах глобалізації економіки

2.1. Основні тенденції та особливості розвитку міжнародного ринку послуг

2.2. Динаміка розвитку світового ринку послуг

2.3. Фактори розвитку світового ринку послуг

Розід ІІІ. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНОМУ  РИНКУ  ПОСЛУГ

3.1. Роль та місце України на світовому ринку послуг

3.2. Структура експорту-імпорту послуг в Україні

3.3. Прiоритети розвитку сфери послуг в Українi в умовах глобалiзацiї

Висновок

Список літератури

ДодаткиВисновок:

Міжнародна торгівля послугами протягом останніх десятиліть є надзвичайно динамічною сферою розвитку світового господарства. Наприкінці XX ст. обсяги експорту по­слугами провідних ринкових країн зростали вдвічі швидше за обсяги товарного експорту.

Частка США у світовому експорту послуг після 2010р. може скоротитись, однак країна залишатиметься найбільш конкурентоспроможною на міжнародному ринку ділових послуг. В країнах ЄС частка сфери послуг у ВВП підвищиться з 71 до 74-75%, головним чином за рахунок фінансових і ділових послуг, зв'язку, приватних послуг тощо. Окрім зазначе­них сегментів послуг, помітну роль може відіграти ту­ризм і готельний бізнес, особливо в Південній Європі. При цьому в ряді старих членів ЄС частка послуг може перевищити 80%, що в даний момент є характерним лише для економіки Люксембургу.

Щодо нових країн ЄС, питома вага послуг в них буде зростати повільніше, що пов'язано з необхідністю значних капіталовкладень в розвиток сфери послуг, причому зазвичай дочірніми структурами іноземних телекомунікаційних компаній, банків, страхових фірм і т.п.

У світовій торгівлі спостерігається постійне збільшення обсягів експортно-імпортних операцій на ринку послуг за домінуванням розвинутих країн (44% світового ек­спорту послуг припадає на США, Великобританію, ФРН, Францію). Незважаючи на те, що деякі з країн, що розвиваються, є крупними експортерами послуг (Республіка Корея, Мексика, Сингапур), в цілому для даної групи країн характерним є від'ємне сальдо у зовнішній торгівлі послугами.

Світовий ринок послуг розвивається більш динамічно, ніж інші сегменти світового ринку, що пов’язано з ростом сфери послуг у країнах світу, а також із процесами лібералізації, розширенням відкритості національних економік, інтенсивністю потоків інвестицій та посиленням глобалізації світової економіки. Так, міжнародна торгівля послугами подвоюється кожні 7–8 років, в порівнянні з 15 роками, необхідними для аналогічного збільшення обсягу експорту товарів.

В структурі торгівлі послугами домінують три основні групи: транспортні послуги, туризм, решта припадає на інші комерційні послуги, частка яких останнім часом швидко зростає. Це, перш за все, стосується таких нових складових сектору послуг, як інформаційні, бізнес-послуги, аутсорсінг та офшорінг.

Сталою тенденцією є зростання частки туристичних послуг, але найдинамічніше розвивається міжнародна торгівля діловими послугами, у т.ч. управлінськими, професійними, банківськими, страховими, аудиторськими, що складає до 2/5 всієї торгівлі послугами.

Дослідження показало, що сфера застосування послуг з кожним роком розширюється, а одним із чинників прискорення цього процесу є бурхливий розвиток новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, перш за все, мережі Інтернет, електронної та мобільної торгівлі. Значно впливає на розвиток сфери послуг лібералізація, а також розвиток регіональних інтеграційних процесів, які дедалі більшою мірою руйнують кордони між “внутрішніми” та “закордонними” послугами, роблячи їх предметом міжнародної торгівлі.

Для подальшого розвитку сектора послуг в Україні першочергового значення набувають інформаційно-комунікаційні технології та насамперед Інтернет, електронна і мобільна торгівля, які все більше впливають не лише на організацію діяльності окремо взятих підприємств шляхом скорочення витрат, підвищення мобільності та конкурентоспроможності, а й значною мірою визначають напрямки та подальші темпи розвитку інших видів послуг й інших галузей економіки країни.

Перспективи розвитку українського ринку послуг та включення його у міжнародний ринок послуг пов’язані з інтеграцією країни у СОТ.

Із метою узгодження міжнародного та національного механізму регулювання ринку послуг слід забезпечити виконання таких послідовних завдань: – визначити ключові технологічні й науково місткі галузі, а також “чутливі” сектори у сфері послуг, які потребують тимчасових заходів прямої та опосередкованої підтримки; – визначити перелік тих видів виробництв, які Україні недоцільно включати у перелік міжнародно погоджених зобов’язань і стосовно яких доцільно застосовувати вилучення з режиму най- більшого сприяння, дво- й багатосторонніх угод та забезпечити відповідні обмеження в торгівлі; – необхідне вдосконалення статистичної бази національного експорту та імпорту послуг.

Доцільною у цьому зв’язку є співпраця між Держкомстатом України та статистичними відомствами зарубіжних країн, що сприятиме подальшому підвищенню якості статистичної бази даних про розвиток українського ринку послуг. Ці висновки можуть стати підґрунтям для подальших досліджень механізмів функціонування і регулювання ринку послуг, матеріалів для майбутніх прогнозів динаміки та тенденцій цього ринку. 


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: