перейти на сайт>>

Населення та трудові ресурси Слав‘яносербського району Луганської області

ID роботи: 3273
Тип роботи:
Об'єм: 37 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
1. Поняття населення та трудових ресурсів
2.1. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів
1.2. Поняття, форми та види зайнятості
1.3. Національний склад та рівень життя населення
2. Загальна характеристика Слав‘яносербського району
2.1. Ресурсно-економічний потенціал
2.2. Історія заселення
3. Хараткеристик населення та трудових ресурсів району
3.1. Демографічна ситуація
3.2. Ситуація на ринку праці
Висновки
ЛітератураВисновок:

Однією з важливих умов ефективного використання трудових ресурсів в сільському господарстві є належне управління ними. Організація управління трудовими ресурсами в області має багаторівневу структуру. Кожен рівень включає певні управлінські структури, що мають функції по вирішенню проблем відтворення трудових ресурсів, створення належних умов для їх праці, по розподілу робочої сили, вирішенню проблем зайнятості, забезпечення ефективності аграрної праці. На державному рівні суб’єктами управління трудовими ресурсами є Міністерство праці та соціальної політики, Державна служба зайнятості, Пенсійний фонд України, Міністерство аграрної політики, Міністерство економіки. На макрорівні управління трудовими ресурсами здійснюється за такими напрямками: розробка і нормативно-правове забезпечення реалізації державної політики у сфері зайнятості, соціального захисту населення, соціального страхування, оплати, нормування та стимулювання праці, охорони і умов праці, пенсійного забезпечення, соціального обслуговування населення, соціально-трудових відносин, трудової міграції.
Природною основою трудових ресурсів є народонаселення. Роль його як основи суспільного виробництва полягає в тому, що воно виступає споживачем матеріальних благ і тим самим зумовлює розвиток насамперед галузей, які орієнтуються у своєму розміщенні на споживача. Однак найважливішою характерною рисою народонаселення є те, що воно є природною основою формування трудових ресурсів, найголовнішого елемента продуктивних сил, які відіграють вирішальну роль як фактор розміщення трудомістких галузей господарства.
Чисельність населення, його динаміка і віково-статева структура є найважливішими показниками демографічної характеристики народонаселення. Не менш важливим є показник природного приросту населення.
Зниження природного приросту спричиняє деформацію вікової структури населення, зумовлює зниження природного приросту трудових ресурсів. "Старіння" населення призводить до збільшення економічного навантаження на працездатних, труднощів у формуванні трудових ресурсів, забезпеченні народного господарства робочою силою.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: