перейти на сайт>>

Недемократичні політичні режими сучасності: класифікація та аналіз

ID роботи: 5894
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Поняття, ознаки та сутність недемократичних політичних режимів

Розділ 2. Види  недемократичних політичних режимів сучасності та їх характеристика

Розділ 3. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку  недемократичних політичних режимів на сучасному етапі

Висновок

Список літературиВисновок:

Політичний режим – це сукупність засобів і методів формування та реалізації владних відносин у суспільстві, насамперед державної влади.

Треба також відзначити, що політичний режим не залежить практично від форми правління (це може бути монархія або республіка), ні від форми державного устрою (унітарна держава, конфедерація, федерація), ні від класового та суспільно-економічного ладу.

Існує ряд критеріїв, на основі якихрозрізняють політичні режими.

За методами політичної діяльності виділяють три основні види політичних режимів: тоталітарний, авторитарний, демократичний. Деякі автори називають також як основний ліберальний режим.

Недемократичний режим характеризується ліквідацією або значним обмеженням прав і свобод громадян, забороною опозиційних партій та інших організацій, обмеженням ролі виборних державних органів і посиленням ролі виконавчих органів, зосередженням величезних владних повноважень у руках глави держави або уряду, зведенням ролі парламенту та інших органів державної влади до положення суто формальних інститутів.

До антидемократичних режимів сучасності відносять тоталітарні й авторитарні режими.

Поняття «тоталітарний» (від пізньолатинського totalitos – «цілісний», через італійське totalita і похідний від нього прикметник totalitario – «той, що охоплює усе в цілому») виникло у ХХ столітті і застосовується для характеристики таких політичних (державних) систем, які прагнуть заради тієї чи іншої мети до повного, тоталітарного контролю над життям суспільства в цілому і над життям кожної людини зокрема. В позитивному значенні це поняття вживалося у фашистській Італії Муссоліні та фашистській Німеччині Гітлера. Взагалі поняття «тоталітаризм» має негативний зміст.

Авторитарний режим – явище більш поширене, ніж тоталітарний. У ХХ столітті мали місце різні види авторитарних режимів. Авторитарні режими існували у країнах Східної Європи, вони з'явилися там за радянським зразком, це поширене явище у Латинській Америці, у деяких країнах Африки (Заїр, Камерун).

Сьогодні ще є країни, де існують тоталітарні і авторитарні режими, але вони породжують критичні ситуації в системі міжнародних відносин, по суті гальмують створення нового демократичного світопорядку.

Отже, головною тенденцією розвитку державності в сучасному світі є демократизація державних структур, поступова відмова держави від частини своїх функцій і всеохоплюючого контролю за всіма формами суспільного життя, тобто встановлення демократичного режиму


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: