перейти на сайт>>

Нецінова конкуренція та передумови її розвитку

ID роботи: 952
Тип роботи:
Об'єм: 44 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ і. Теоретичні аспекти нецінової конкуренції та її роль у ринковиї умовах господарювання
1.1. Поняття та функції нецінової конкуренції
1.2. Роль нецінової конкуренції в формування конкурентоздатної продукції
1.3. Характеристика основних інструментів нецінової конкуренції
Розділ іі. Характеристика методів нецінової конкуренції
2.1. Якість та диференціація продукту у системі методів нецінової конкуренції
2.2. Аналіз використання методів нецінової конкуренції на банківському ринку
2.3. Заходи щодо покращення конкурентоспроможності продукту
Розділ ііі. Аналіз конкурентоспроможності українських підприємств та використання ними нецінових заходів для зміцнення позицій на ринку
3.1. Особливості розробки конкурентних стратегій українських фірм в умовах соціально-економічної трансформації
3.2. Особливості нецінового просування товарів в Україні
Висновок
Список використаної літературиВисновок:

Сьогодні ефективною й більш сучасною формою конкурентної боротьби є нецінова конкуренція, тобто, що пропонується на ринок. Надходження на ринок продукції більш високої якості або нової споживчої вартості утруднює відповідні заходи з боку конкурента, позаяк формування якості проходить тривалий цикл, що починається накопиченням економічної і науково-технічної інформації

В наш час набули великого розвитку різноманітні маркетингові дослідження, що мають на меті вивчення запитів споживача, його відношення до тих чи інших товарів, позаяк знання виробником подібної інформації дозволяє йому точніше уявляти майбутніх покупців його продукції, точніше розуміти й прогнозувати ситуацію на ринку в результаті його дій, зменшувати ризик невдачі тощо.

До інструментів нецінової конкуренції включають якість продукції, диференціація продукції, та ряд маркетингових заходів по просуванню продукції:

Реклама;

Персональний продаж;

Стимулювання збуту ;

Пропаганда;

Паблік рілейшнз;

Дірект маркетинг.

Велику роль в неціновій конкуренції відіграє до- і піосляпродажне обслуговування покупця. Передпродажне обслуговування включає задоволення вимог споживачів по умовах поставок: скорочення, регулярність, ритмічність поставок (наприклад, комплектуючих деталей і вузлів). Післяпродажне обслуговування передбачає створення різних сервісних центрів з обслуговування купленої продукції, включаючи забезпечення запасними частинами, ремонт и т.і.

Методи нецінової конкуренції можуть бути:

а) пов'язані з удосконаленням продукту;

б) орієнтовані на рекламно-пропагандистську діяльність.

Продукт може удосконалюватися без докорінної зміни його споживацьких якостей (упаковки товару, його дизайну, способів продажу тощо). Однак у довготерміновому періоді фірми орієнтуються на розробку нових моделей товарів, які втілювали б у собі нові досягнення науки і техніки. Тому, на відміну від чистої монополії, монополістична конкуренція створює безпосередню зацікавленість фірм у реалізації наукових і технічних новинок. Багато фірм планують моральне старіння продукції, навіть провокують його для створення більш сприятливих умов для впровадження нових товарів.

Досягти тимчасових переваг над конкурентами можна не тільки на основі реальних відмінностей свого товару, а й за рахунок активної рекламної діяльності.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: