перейти на сайт>>

Облік основних засобів та нематеріальних активів у комерційному банку

ID роботи: 2979
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Економічна сутність основних засобів та нематеріалних активів
1.1. Поняття та сутність основних засобів
1.2. Характеристика та класифікація основних засобів
1.3. Поняття нематеріальних активів
1.4. Характеристика нематеріальних активів
Розділ 2. Облік основних засобів та нематеріальних активів
2.1. Характеристика рахунків з обліку основних засобів та нематеріальних активів
2.2. Документальне оформлення руху основних засобів та нематеріальних активів
2.3. Порядок обліку основних засобів та нематеріальних активів
Розділ 3. Аналіз та звітність по основним засобам та нематеріальним активам
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури
ДодаткиВисновок:

Основними завданнями бухгалтерського обліку основних засобів є своєчасне відображення на рахунках інформації про надходження й вибуття основних засобів, облік капітальних інвестицій, оцінка основних засобів, облік зношування (нарахування амортизації).
Основні засоби — це матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він більше одного року).
Таким чином проаналізувавши організацію бухгалтерського обліку основних засобів в ЛФ АБ „Брокбізнесбанк” можна зробити наступні висновки.
В першому розділі даної курсової роботи було розглянуто економічну сутність та організаційне забезпечення обліку ОЗ та НМА. З проведеного дослідження випливає, що процедура визнання та класифікації об’єктів обліку основних засобів є досить складна та суперечлива. Недоліки національного законодавства у сфері бухгалтерського обліку створюють перешкоди для гармонізації бухгалтерського обліку й обліку основних засобів.
В другому розділі було розглянуто облікову політику підприємства, що визначає основи ведення обліку основних засобів.
Було розглянуто всі первинні документи, які застосовуються для обліку надходження, вибуття, введення в експлуатацію, переміщення основних засобів в ЛФ АБ „Брокбізнесбанк” та порядок їх застосування.
Була розглянута організація аналітичного та синтетичного обліку основних засобів в ЛФ АБ „Брокбізнесбанк”.
З дослідження, проведеного у курсовій роботі можна зробити висновок, що бухгалтерський облік основних засобів ведеться відповідно до чинного законодавства. Всі записи про здійснення господарських операцій та сальдо і обороти по рахунках підтверджуються первинними документами.
В третьому розділі був проведений аналіз використання основних засобів в ЛФ АБ „Брокбізнесбанк”.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: