перейти на сайт>>

Облік та аудит витрат виробництва олійних культур та калькулювання їх собівартості

ID роботи: 6778
Тип роботи:
Об'єм: 55 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ЯК ОБ’ЄКТА ОБЛІКУ

1.1 Методичні засади формування витрат та їх зв’язок із собівартістю

1.2 Класифікація витрат на виробництво продукції як основа організації бухгалтерського обліку

1.3 Особливості обліку витрат і калькулювання сільськогосподарської продукції олійних культур

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

2.1. Первинний облік витрат  виробництва олійних культур

2.2. Синтетичний  та аналітичний облік витрат виробництва олійних культур

2.3. Організація обліку витрат виробництва олійних культур

2.4. Методика обліку витрат виробництва олійних культур

2.5. Удосконалення обліку витрат при виробництві олійних культур

2.6. Особливості відображення витрат у звітності підприємства

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ  ТА  МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АУДИТУ ВИРОБНИЦТВА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

3.1. Методологічні прийоми та джерела аудиту

3.2. Оцінка ефективності системи обліку і контролю витрат виробництва олійних культур

3.3. Методика аудиту виробництва олійних культур

3.4. Особливості документування  аудиту витрат виробництва і виходу продукції олійних культур

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛВисновок:

Проведення економічних реформ в Україні пов’язане з вирішенням проблеми удосконалення системи управління сільськогосподарським розвитком. Одним із глобальних завдань, гострота якого зростає, є вирішення продовольчої проблеми, зокрема, в частині розвитку переробного виробництва. Забезпечення стійкого ефективного розвитку цього комплексу вимагає нових, більш досконалих методів і форм його регулювання.

Результативність господарської діяльності при обмежених ресурсах потребує зіставлення витрат і отриманих доходів, а все це – їхнього ретельного обліку. Ведення обліку, як правило, – умова виживання та розвитку суб’єктів підприємницької діяльності.

В сучасних умовах економіки не тільки зростає роль витрат виробництва в забезпеченні роботи підприємства, а й розширюються можливості управління витратами, включаючи вирішення таких питань, як визначення прибутків, собівартості та прибутковості окремих видів діяльності господарства, цін на продукцію та послуги. При цьому у системі сільськогосподарського обліку найбільш складною і важливою ділянкою облікового процесу є облік виробничих витрат і виходу продукції олійних культур.

Економічно обґрунтована класифікація витрат є важливою передумовою успішної організації планування, обліку, калькулювання собівартості. Правильний вибір класифікації ознак є запорукою своєчасного одержання необхідної управлінської інформації.

Запровадження пропозицій щодо удосконалення обліку витрат при виробництві олійних культур у практичну діяльність СВК «Дружба» та інших сільськогосподарських підприємств Гайсинського району забезпечить ведення обліку витрат і виходу продукції рослинництва до вимог П(С)БО 30 «Біологічні активи».

 

Аудит виробничої діяльності спрямований на виявлення резервів збільшення обсягів виробництва продукції та поліпшення її якості. Підвищення ролі аудиту в сфері виробництва спричинено посиленням конкуренції в умовах ринку, розвитком науково-технічного процесу, підвищенням у цих умовах господарського ризику, впливу зовнішнього ринку. Метою аудиту витрат виробництва олійних культур є встановлення достовірності первинних даних щодо накопичення та списання витрат, повноти і своєчасності відображення первинних даних в зведених документах і облікових регістрах, правильності ведення обліку витрат та його відповідності прийнятій обліковій політиці, достовірності інформації про витрати, наведені у звітності господарюючого суб’єкта.

В ході оцінки ефективності системи обліку і контролю витрат виробництва олійних культур необхідно зробити висновки про недосконалість облікової політики СВК «Дружба», відсутність графіку документообігу по операціям процесу виробництва олійних культур, несвоєчасно відображаються витрати на виробництво олійних культур в облікових регістрах, недостатній контроль витрат за підрозділами, місцями виникнення, центрами відповідальності. Всі ці недоліки аудитор вказує в аудиторському висновку, який підлягає розгляду керівництвом та вживанні необхідних заходів для виправлення вказаних недоліків.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: