перейти на сайт>>

Операції комерційних банків з видачі та погашення окремих видів кредитів

ID роботи: 2929
Тип роботи:
Об'єм: 100 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ І
Методологічні основи здійснення операцій комерційних банків з видачі та погашення окремих видів кредитів
1.1. Поняття, характеристика та особливості банківських операцій
1.2 Класифікація операцій комерційних банків з видачі та погашення окремих видів кредитів
1.3. Використання методів прогнозування для розвитку видачі та погашення окремих видів кредитів
Розділ ІІ. Аналіз ефективності операцій по видачі та погашенню кредитів в ЛФ КБ „Приватбанка”
2.1. Аналіз фінансово-економічних показників діяльності ЛФ КБ „Приватбанка”
2.2. Аналіз операцій ЛФ КБ „Приватбанка” з видачі та погашення окремих видів кредитів
2.3. Аналіз операцій ЛФ КБ „Приватбанка” з погашення окремих видів кредитів
РОЗДІЛ ІІІ. Шляхи розвитку операцій ЛФ КБ „Приватбанка” з видачі та погашення окремих видів кредитів
3.1. Формування заходів по підвищенню ефективності операцій з видачі та погашення окремих видів кредитів
3.2. Пропозиції щодо підвищення ефективності кредитних операцій шляхом введення зарплатних проектів
3.3. Прогнозування розвитку операцій ЛФ КБ „Приватбанка” з видачі та погашення окремих видів кредитів
Висновки
Список використаних джерелВисновок:

Серед основних шляхів підвищення дохідності від проведення кредитних операцій слід виділити такі як: проведення різноманітних акцій; диверсифікація продуктів; зменшення (збільшення) процентної ставки за користування кредитом, разом із цим збільшення (зменшення) комісії; здійснення постійного супроводу позики; підвищення якості обслуговування клієнтів; підвищення кваліфікації персоналу, тощо.
Щодо структури кредитного портфеля ЛФ КБ „Приватбанк” з позиції його доходності та ризиковості, можемо сказати, протягом періоду, що аналізувався ефективність управління портфелем кредитів ЛФ КБ „Приватбанк” покращилася, про це свідчить підвищення даного показника на 0,27 пп.
Потрібно також зауважити, що середня ставка дохідності кредитного портфеля вища за безризикову ставку, за яку ми брали процентну ставку LIBOR.
Основним фактором, що вплинув на коефіцієнт ефективності був обсяг кредитного портфеля: за його збільшення, значення коефіцієнту збільшилося на 0,55.
При побудові графіку співвідношення дохідності та ризику було відмічено ділянку, на якій якість кредитного портфеля задовольняє необхідним вимогам, проте показник дохідності при цьому не повинен бути меншим за 0,25.
Отже при правильному використанні правильного використання системи моніторингу та правильної оцінки позичальника, можливе покращення показників, що дозволить банку підвищити ефективність операцій з погашення та видачі окремих видів кредитів.
Для розширення операцій щодо видачі та погашення окремих видів кредитів ЛФ КБ „Приватбанк” доцільно впровадити операції з пластиковими кредитними картками. У третій частині дипломної роботи розраховано, що впровадження цього заходу дасть змогу отримувати прогнозний чистий процентний дохід на місяць у розмірі 64749,84 грн.
Висновки
Усі комерційні банки в певній мірі беруть участь у ризиковому запозиченні ресурсів і кредитуванні. Саме кредитні операції посідають домінуюче місце у портфелі послуг банку. Отже, загальний розвиток усіх видів банківської діяльності потребує, у першу чергу, вдосконалення їх кредитних відносин. Активація підприємницької діяльності ринкових суб’єктів різних організаційно правових форм вносить пожвавлення у процес пошуку альтернативних джерел фінансування їх діяльності, в тому числі банківських кредитів. Створення сприятливого підприємницького клімату суттєво залежить від заходів банківських установ, покликаних надавати взаємовигідні кредитні послуги суб’єктам господарювання для підтримки їх ділової активності.
Банківська система України ще перебуває в стані становлення, причому цей процес відстає від потреб реформування економіки. У цьому виявляється взаємозалежність всієї економічної системи та системи банків, яка є “нервовою системою” господарського механізму. Основною причиною слабкості системи банків є економічна криза, спад виробництва, розрив традиційних господарських зв’язків.
Розкривши тему даної дипломної роботи можна сказати, що правильна організація процесу банківського кредитування, розробка ефективної та гнучкої системи управління операціями з видачі та погашення окремих видів кредитів – основа фінансової та ринкової стабільності комерційних банків (з урахуванням визначного місця, що посідають кредитні операції а портфелі банківських активів).
Банкам необхідно створити обстановку економічної зацікавленості підприємств в pостi i підвищенні соціально-економічної ефективності виробництва.
У сучасних умовах з метою забезпечення ефективної кредитної діяльності комерційні банки повинні розробляти власну внутрішню кредитну політику та впроваджувати практичні механізми її реалізації.
Кредитна політика банку повинна, насамперед, визначати завдання й пріоритети кредитної діяльності, засоби і методи їх реалізації, а також принципи і порядок організації власне кредитного процесу тому що, кредитна політика є основою організації процесу банківського кредитування відповідно до загальної ринкової стратегії діяльності банку й повинна чітко визначати цілі кредитування, правила їх реалізації, а також відповідне документальне методичне забезпечення.
У першому розділі дипломної роботи бути розглянуті теоретичні аспекти здійснення операцій комерційними банками. Особлива увага приділена кредитним операціям.
Кредитний моніторинг посідає важливе місце в банківському кредитуванні. Головним завданням якого є контроль за зміною кредитоспроможності позичальника та визначення конкретних заходів, які необхідно вжити у разі виникнення проблем.
У другому розділі був проведений аналіз операцій ЛФ КБ „Приватбанк” з видачі та погашення окремих видів кредитів, розглянута динаміка видачі та погашення кредитів, проведена оцінка кредитного портфелю з погляду ризику.
В дипломній роботі на основі фактичних звітних бухгалтерських даних був розглянутий і проаналізований фінансовий стан Відкритого акціонерного товариства “Марс” останніх чотирьох років. Основний висновок по цьому аналізу - фінансовий стан підприємства мав відносно стійкий характер, але не має тенденції до підвищення його рівня.
В якості найбільш доцільного методу організації кредитних відносин в дипломному проекті було запропоновано організувати їх у формі довгострокового кредиту, що за умов кризової ситуації в Україні найбільш повно відповідає меті та можливостям інвестиційного фінансування.
У третьому розділі даної дипломної роботи була побудована модель прогнозування розвитку кредитних операцій ЛФ КБ „Приватбанк” за допомогою лінії тренду.
Із запропонованих варіантів, найбільш реалістичним є припустиме збільшення кредитного портфеля за допомогою степеневої лінії тренду, тому що вона більш послідовно відображає зростання портфеля, та вірогідність цього складатиме майже 91%.
Отже, підсумовуючи все вищезазначене, можемо зробити висновок, що з метою отримання найбільшої дохідності банк приймає на себе підвищений ризик. Його головне завдання в сфері фінансового менеджменту полягає у оптимізації структури доходу при заданому рівні ризику. Тобто, банк повинен намагатися не мінімізувати ризик, а намагатися прогнозувати втрати в наслідок настання несприятливих подій.
Узагальнюючи роботу проведену в дипломному проекті можна сказати, що, якою б якісною не була кредитна політика, які б кредити не надавав банк за строками користування, як не намагався б створити ефективну цінову політику, це ще не гарантує забезпечення виконання встановлених параметрів діяльності банку та запланованого рівня ефективності кредитних операцій.
Отже, банк, де організаційна структура, за якої функції кредитного процесу зосереджені в одному кредитному підрозділі, не буде здатний забезпечити ефективної системи організації та внутрішнього контролю за проведенням операцій з видачі та погашення окремих видів кредитів – насамперед через відсутність розмежування функцій аналізу та подальшого супроводження кредитних проектів.
Загалом якісне, професійне та послідовне виконання всіх необхідних процедур основних етапів банківського кредитування є необхідною та найважливішою умовою ефективної реалізації кредитної політики банку та забезпечення необхідного рівня доходності, платоспроможності та ліквідності банківської діяльності.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: