перейти на сайт>>

Оподаткування прибутку підприємства і його влив на регулювання дохідної частини бюджетів усіх рівнів

ID роботи: 5662
Тип роботи:
Об'єм: 110 стор.
Вартiсть: 350 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Основи оподаткування прибутку підприємства

1.1 Місце і значення податку на прибуток у складі податкової системи країни

1.2 Сучасні сутнісні характеристики податку на прибуток підприємств в Україні

1.3 Міжнародний досвід оподаткування прибутку підприємств

Висновки за розділом 1

Розділ 2. Дослідження процесу оподаткування прибутку підприємств в Україні

2.1 Організаційна побудова ДПІ

2.2 Аналіз виконання податкової дисципліни з податку на прибуток за даними ДПІ

2.3 Вплив податку на прибуток на стан дохідної частини бюджетів різних рівнів

Висновки за розділом 2

Розділ 3. Удосконалення оподаткування прибутку підприємства в Україні

3.1 Покращення процесу адміністрування податку на прибуток підприємств в Україні

3.2 Оподаткування прибутку підприємства та його оптимізація в Україні

Висновки за розділом 3

Розділ 4. Охорона праці

4.1. Аналіз нормативно-правової бази системи охорона праці в Ленінській МДПІ

4.2 Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці у відділі бухгалтерії Ленінської МДПІ

4.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки за 4 розділом

Розділ 5. Цивільний захист

Висновки за 5 розділом

Висновки

Список використаних джерел

ДодаткиВисновок:

Таким чином, у першому розділі дипломної роботи розглянуто основи оподаткування прибутку підприємств у сучасних умовах. Зазначено, що податки - найважливіший елемент економічних і фінансових відносин. Ефективна мобілізація фінансових ресурсів у бюджетну систему за допомогою оподаткування та оптимальний розподіл тягаря податків між економічними суб'єктами є серйозними проблемами бюджетно-податкової політики держави.

Одне з основних завдань державної податкової політики на сучасному етапі – створення сприятливих умов для активної фінансово-господарської діяльності господарюючих суб'єктів і стимулювання економічного зростання за допомогою досягнення оптимального поєднання особистих і суспільних інтересів, тобто оптимального співвідношення між засобами, що залишаються у розпорядженні платника податків, і коштами, які перерозподіляються через податковий і бюджетний механізми.

Податок на прибуток займає особливе місце в національній бюджетно-податковій системі, тому від ефективності механізму його справляння залежить результативність заходів фіскального впливу держави на економічну активність у країні.

З одного боку, податок на прибуток – один із самих значних елементів у загальній структурі витрат організації, тому будь-яка зміна податкового законодавства в частині оподатквання прибутку чинить серйозний вплив на діяльність господарюючого суб'єкта. У зв'язку з цим стимулюючий потенціал податку на прибуток величезний і багато економістів переконані, що активізація його регулюючої функції повинна бути одним із пріоритетних завдань економічної політики в найближчі роки.

З іншого боку, податок на прибуток є однією з найбільш дохідних статтею бюджетної системи України та забезпечує державі можливість повноцінного фінансування її основних функцій. Однак сучасні новації податкового законодавства знижують ефективність фіскальної політики в області вітчизняної системи оподаткування прибутку: зменшено ставку податку, введена «амортизаційна премія», розширено список статей, що відносяться на витрати. Сформована тенденція зміни податкової політики свідчить про переважання заходів, спрямованих на зниження витрат платника податків по сплаті податку на прибуток незалежно від його категорії і сфер діяльності, що істотно знижує економічний ефект від мотиваційної складової оподаткування прибутку організацій.

Податок на прибуток підприємств є загальнодержавним прямим податком, правила стягнення якого установлені в розділі III ПКУ і набули чинності з 01.04.11 року. У зв’язку з введенням в дію з 01.01.2011 року нового Податкового кодексу, втратив чинність ЗУ «Про податок на прибуток підприємств» та ряд інших законів, які регулювали окремі податки і збори.

У Податковому кодексі податок на прибуток підприємств зазнав «революційних» змін, які пов'язані, насамперед, із необхідністю усунення багатьох розбіжностей між правилами податкового обліку та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку щодо визнання й оцінки доходів та витрат. Базова ставка податку на прибуток розміром 25%, яка діяла в Україні до 1 квітня 2011 року, робила відчутним податкове навантаження. Насьогодні діє ставка 21%, і все ж, такий показник не можна вважатим одним з найвищих у світі. Це дає можливість порівняти ставки податку України зі світовими тенденціями.

У більшості країн світу податок на прибуток корпорацій коливається в межах 20-30%. Щоправда, останнім часом чітко спостерігається тенденція до зниження базової ставки. Так, на початку 2000-х років у ЄС середній розмір податку на прибуток становив у середньому 30-40%. А вже наприкінці 2000-х років впав до 25%. Особливо активну роль у зменшенні оподаткування прибутку підприємств відіграли ініціативи країн Центральної та Східної Європи. Така політика пояснювалась бажанням зацікавити великі корпорації світу вкладати свої інвестиції в держави колишнього «соціалістичного табору».

У рамках аналізу процесу оподаткування прибутку підприємств в Україні, проведеного у другому розділі дипломної роботи було розглянуто специфіку оподаткування в Україні, а саме реформування та адміністрування податку на прибуток як одного із найвагоміших як у системі прямого оподаткування, так і в доходах бюджету України. Очевидно, що для забезпечення високої результативності прийнятих змін у рамках Податкового кодексу України необхідно створити більш чітку методологічну базу введення в дію податку на прибуток задля його успішної апробації і, як результат, підвищення рівня соціально-економічного розвитку України та її окремих складових.

У третьому розділі надані рекомендації щодо удосконалення процесу адміністрування податку на прибуток та оптимізації системи оподаткування. Світовий досвід свідчить, що податок на прибуток можна використати як потужний механізм для інвестиційної діяльності та прискорення економічного розвитку. Фіскальна функція цього виду податку вже давно поступилась місцем регуляторній та стимуляційній. Однак більш уважний аналіз показує, що відсотки вирішують далеко не все, і формальне скорочення податкового навантаження на підприємства ще не означає появу серйозних інвестиційних стимулів. Тому основний акцент в Україні варто було б зробити не лише на номінальне зменшення податкового навантаження, а й на інші моменти оптимізації системи оподаткування та використати напрацьований світовий досвід.

У сучасних умовах розвитку України, які характеризуються низьким рівнем доходів підприємств і населення, зростанням кількості збиткових підприємств, низькою податковою культурою неможливо забезпечити переважання прямих податків, якими в Україні є податок на прибуток підприємств і прибутковий податок з громадян. Питома вага другого податку набагато нижча, ніж першого, тоді як у країнах з розвинутою ринковою економікою навпаки, частка прибуткового податку з громадян є значно вищою.

У нашій державі основна частка податкового навантаження лягає на підприємства. Порівняно низька частка прибуткового податку з громадян у дохідній частині бюджету України зумовлена низьким рівнем заробітної плати і, відповідно, рівнем життя більшості населення.

Для поліпшення свого становища Україні необхідно поступово знижувати податкове навантаження, використовуючи міжнародний досвід, адаптуючи його до специфіки та умов розвитку нашої країни, створювати умови, в яких майже неможливо буде ухилитися від сплати податкових зобов’язань, що призведе до поступового збільшення надходжень до державного бюджету, а також подбати про те, щоб податкові надходження були доцільно розподілені. За умови ефективного реформування податкової системи в частині зниження реального податкового навантаження, Україна матиме шанси стати серйозним суб’єктом податкової конкуренції на світовому просторі. Впровадження податкового паспорта підприємства як обов’язкової форми податкової звітності сприятиме швидкому отриманню податковими органами об’єктивної та достовірної інформації про платника податку, його податковий потенціал, податкове навантаження, рівень виконання зобов’язань зі сплати податків. У свою чергу, податковий паспорт дасть можливість підприємству більш чітко й об’єктивно планувати свою діяльність у сфері розрахунків і сплати податків.

Запропоновані заходи щодо вдосконалення податкового адміністрування податку на прибуток будуть сприяти зміцненню дохідної бази бюджетів усіх рівнів і підвищенню ефективності податку на прибуток організації як інструменту регулювання і стимулювання економічної активності.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: