перейти на сайт>>

Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдосконалення в умовах ринку

ID роботи: 3182
Тип роботи:
Об'єм: 107 стор.
Вартiсть: 400 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні аспекти формування та аналізу організаційних структур управління
1.1 Організаційна структура управління, етапи її формування
1.2. Елементи організаційної структури
1.3. Основні типи організаційних структур управління
1.4. Порівняльна характеристика організаційних структур управління
1.5. Висновки
2 аналіз організаційної структури сп "pst україна"
2.1 Характеристика СП "PST Україна"
2.2. Аналіз фінансово-економічної діяльності СП” PST Україна”
2.3 Характеристика організаційної структури управління СП "PST Україна"
2.4. Висновки
3 удосконалення організаційної структури управління сп "pst україна"
3.1. Рекомендації щодо удосконалення управління персоналом та мотивації праці на підприємстві
3.2. Організаційні заходи для удосконалення організаційної структури управління СП "PST Україна"
3.3. Економічне обґрунтування організаційних заходів удосконалення організаційної структури управління СП "PST Україна"
Загальні висновки та пропозиції
Список використаної літератури
ДодаткиВисновок:

Аналізуючи вище наведене, слід відмітити, що в господарській діяльності менеджери завжди шукають організаційні структури, які можуть забезпечити рішення частіш за все двох задач. Перша – створити умови для виробництва і швидкої доставки високоякісної продукції і послуг при одночасно підвищеному рівні ефективності роботи. Друга – забезпечити розробку, освоєння і доставку на ринок нових видів товарів. Створюючи такі структури, керівники підприємства повинні подолати деякі перешкоди: функціональні бар’єри, що створюються внаслідок розподілу обов’язків; неприйнятні масштаби; надмірна кількість робітників функціональних служб і рівнів управління.
Досвід показує, що статок канцелярських робітників неминуче породжує безліч бюрократичної роботи, яка скоріше мішає, ніж допомагає справі. Також як і занадто великі запаси на складах і на самому виробництві маскують помилки і неефективність виробничих операцій, занадто велика кількість управлінських і канцелярських робітників приховує помилки в управлінських рішеннях.
Сьогодні проблему ефективності господарсько-виробничої діяльності підприємства неможливо успішно вирішити на рівні робочих місць первинної ланки економіки. Необхідно враховувати потреби споживачів і потреби ринків, концентрувати зусилля на створенні виробничо-збутової структури, яка могла б найкращим чином задовольнити вимоги ринку. Базовим структурним елементом підприємства, яке функціонує в таких умовах, повинна бути не окрема функція або вид діяльності, а між функціональна команда або група, що відповідає за виконання всього набору функцій для задоволення потреб споживачів і вимог ринку.
При створенні нових елементів організаційних структур управління або удосконаленні існуючих найбільше значення мають інтеграція, нововведення, нові ризикові ініціативи, незалежні господарські одиниці тощо.
В дипломній роботі об’єктом дослідження є спільне українсько-чеське підприємство "PST Україна". Виходячи з економічних показників діяльності даного об’єкту дослідження можна сказати, що підприємство має тенденцію до розвитку (рентабельність по виробничих фондах склала в 2007 році 22,7%; рентабельність по собівартості – 11,4%; валовий дохід підприємства в 2007 році склав 4436 тис.грн.).
Організаційна структура управління СП "PST Україна" є лінійно-функціональною. Підприємство з горизонтальною інтеграцією бізнесу, з трьома основними видами діяльності і з трьома рівнями управління. Кількість управлінців на один напрямок роботи складає 6 чоловік.
За умов ринкової економіки підприємствам і організаціям необхідно швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища і адаптувати ці організаційні структури до цих змін. Тому дана тема детально розроблена в спеціальній літературі, де викладено загальну характеристику організаційних структур, їх види, значна увага приділена нових форм адаптивних структур, питанню вибору і вдосконаленню організаційних структур управління.
Можна зазначити, що директору з господарських питань будуть підпорядковані такі відділи, як:
 відділ матеріально-технічного забезпечення;
 загальний відділ;
 чергова частина;
 відділ автотранспорту;
 склади.
Взагалі всі ці відділи підпорядковані директору з будівництва, і ще, крім того, відділ промислового будівництва, відділ громадського будівництва, відділ будівництва АЗС і відділ будівництва митних об’єктів. Це створює додаткове навантаження на директора з будівництва. А введенням нової посади значно полегшить роботу, що позитивно вплине на ефективність подальшої діяльності СП "PST Україна".
Таким чином, у третьому розділі дипломної роботи був проведений аналіз фонду оплати праці СП "PST Україна", основних мотиваторів та демотиваторів.
Були запропоновані заходи щодо удосконалення організаційної структури управління СП "PST Україна", зокрема, ведення нової посади директора з господарських питань. Передбачається, що дані рекомендації сприятимуть підвищенню ефективності і продуктивної роботи підприємства.
В даній дипломній роботі по удосконаленню функціонування організаційної структури управління спільним українсько-чеським підприємством "PST Україна" були запроектовані заходи на створення більш ефективної і продуктивної роботи підприємства шляхом введення нової посади директора з господарських питань. В результаті проведення розрахунків очікується отримати економічний ефект у розмірі 26,6 тис.грн.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: