перейти на сайт>>

Організація внутрішнього контролю на підприємстві

ID роботи: 2666
Тип роботи:
Об'єм: 49 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ
Сучасні тенденції побудови та розвитку системи внутрішнього контролю підприємств
1.1. Поняття системи внутрішнього контролю на підприємстві
1.2. Принципи організації ефективної системи внутрішнього контролю
1.3. Характеристика структури системи внутрішнього контролю
Розідл
Аналіз системи внутрішнього контролю на ЛОКП «Фармація»
2.1. Характеристика підприємства
2.2. Інформаційна база системи внутрішнього контролю ЛОКПП «ФАРМАЦІЯ»
2.3. Функціонально-вартісний аналіз ЛОКП «Фармація»
Розділ
Пропозиції по впровадженню досконалення системи внутрышнього контролю ЛОКП «Фармація»
Висновки
Список літератури
ДодаткиВисновок:

Таким чином, в даній курсовій роботі було розглянуто питання, що зачіпає тему внутрішнього контролю і його використання в цілях управління підприємством. В результаті з'ясовано, що внутрішній контроль є невід'ємною частиною управлінського обліку на підприємствах різних сфер діяльності. Інструментарій внутрішнього контролю служить на благо будь-якому підприємству. Завдяки впровадженню його в "життя" сучасного бізнесу, багато господарюючих суб'єктів в даний час зменшують або намагаються зменшити свої витрати на виробництво і як правило в результаті цього укріплюють позиції в своєму сегменті ринку, а то, і розширюють продаж продукції. Вивчення та аналіз теоретичних основ організації внутрішнього контролю та стану проблем у практичній діяльності підприємств свідчить про те, що наведені визначення та тлумачення суті внутрішнього контролю різняться між собою. Відсутність чіткої концепції внутрішнього контролю зумовила виникнення низки проблем організаційного та методологічного характеру і, зокрема, призвело до недостатнього розуміння місця і ролі внутрішнього контролю в системі управління підприємством. Ми переконані, що внутрішній контроль визначається як процес, який забезпечує систему управління необхідною інформацією про закономірності поведінки об’єктів управління, систематизує дані про всі види господарської діяльності підприємства, створюючи тим самим можливості для якісної розробки та ефективного досягнення управлінських цілей. На відміну від інших видів контролю, внутрішній контроль охоплює усі види економічної діяльності суб’єкту господарювання, діє безперервно і відображає вплив його системи на регулювання внутрішніх і зовнішніх факторів відтворення. Організація процесу контролю в досліджуваних підприємствах забезпечує дотримання прийнятої політики керівництвом та дозволяє здійснювати спостереження за основними результатами діяльності суб’єкта господарювання з метою підготовки і прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Недоліком діючої практики внутрішнього контролю є те, що не чітко визначені контрольні функції внутрішнього контролю, здійснюваного власником, менеджерами та працівниками підприємства, внаслідок чого контрольний процес носить ситуаційний характер. В цьому аспекті необхідно розробити методичні підходи до створення і впровадження в практику управління ефективної системи внутрішнього контролю. Але головним чином в практичній діяльності підприємств контроль реалізує себе як апарат управління. Результати проведеного дослідження свідчать, що можливості контролю як функції управління використовуються сьогодні недостатньо. В окремих випадках система внутрішнього контролю не відповідає вимогам наукового управління з причин методологічного, методичного і організаційного характеру. У зв’язку з цим виникає потреба розробити методи оптимізації контрольної системи підприємства. Серед методів підвищення ефективності функціонування системи внутрішнього контролю в ЛОКП «Фармація» можна запропонувати застосовувати наступні: метод розподілу повноважень і відповідальності між працівниками, ротація кадрів, здійснення контролю за окремими напрямами підприємницької діяльності, удосконалення контролю при плануванні продажу, збору інформації та формування справи-досьє на покупців і замовників, діагностики і прогнозування проблем.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: