перейти на сайт>>

Організація елементарної дослідницької діяльності дошкільників при ознайомленні їх з природою

ID роботи: 1525
Тип роботи:
Об'єм: 37 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
1. Організація елементарної дослідницької діяльності дошкільників при ознайомленні їх з природою як важливий елемент виховного процесу
1.1. Поняття та значення дослідницької діяльності у процесі виховання дошкільників
1.2. Організація дослідницької практики дошкільників
1.3. Організація елементарної дослідницької діяльності дошкільників при ознайомленні їх з природою
Розділ 2. Дослідження ефективності організації елементарної дослідницької діяльності дошкільників при ознайомленні їх з природою
2.1. Організація і методика дослідження
2.2. Дослідження рівня сформованості знань про навколишнє середовище у дошкільників
2.3. Формуючий етап: застосування елементів дослідницької діяльності дошкільників при ознайомленні з природою
2.4. Контрольний етап: дослідження ефективності запропонованої методики
Висновок
Використана література
ДодаткиВисновок:

Таким чином, залучаючись до пізнання, дитина повинна навчитись думати, міркувати, сперечатись, сміливо висловлювати власну думку. Дитина повинна оволодіти способами пошуку істини, а не бути пасивним споживачем інформації (мало знати, слід ще й розуміти). Пізнавальна діяльність має створювати ситуацію у якій дитина займає активну позицію по відношенню до самої себе, коли експериментальна діяльність вимагає включення всього комплексу дитячих здібностей. Дитина має прагнути і самостійно шукати спосіб вирішення завдань.
Лише за таких умов формується активна, творча особистість, яка здатна не лише засвоювати запропоноване, а й доцільно активно ним користуватися в нових ситуаціях.
Формування у дошкільників активно-пізнавального ставлення до оточуючої дійсності, уміння успішно орієнтуватися у всьому розмаїтті предметів і явищ, здатність довільно регулювати свою пізнавальну діяльність –ось ті передумови, які забезпечують розвиток гармонійно розвинутої особистості за умов максимального використання розвивального природного середовища та педагогічного керівництва з боку дорослого (вихователя, батьків).
Вік від 3 до 7 років є надзвичайно важливим для психічного і соціального розвитку дитини. У нього з'являються обов'язки, яких раніше не було і які визначаються тепер не тільки дорослими, але і однолітками, що оточують його.
Увага дітей дошкільного віку нестійка, відрізняється частим і мимовільним переміщенням з одного об'єкту на іншій.
Вікова особливість уваги дошкільників - порівняльна слабкість довільної уваги. Довільна увага розвивається разом з розвитком суспільно-значущих мотивів учення, зростанням усвідомлення своєї відповідальності за успіх діяльності.
Любов до природи, естетичні відчуття, великий інтерес до того, що нас оточує - виховуються у дитини саме на екскурсіях.
Дослідницька діяльність укріплює свідому дисципліну дітей, розвивають у них самостійність і звичку до праці. Елементарна дослідницька діяльність має величезне значення в справі освіти і виховання підростаючого покоління і є складовою частиною виховної роботи у дитячому садку.
Контакти з природою, систематичне спілкування з нею є найважливішим засобом і умовою формування чуйного і відповідального відношення дітей дошкільного віку до її об'єктів і явищ. Тільки безпосереднє спілкування з природою, її сприйняття сприяють розвитку у дітей відчуття природи, розумінню її багатообразної і універсальної цінності, формуванню культури поведінки, створенню образів навколишнього світу. Відомо, що природа дарує людині прекрасні, незабутні хвилини духовного і фізичного відпочинку і здоров'я. Тому в процесі спілкування з нею діти усвідомлюють необхідність її збереження як середовища життя, джерела здоров'я.
Значне місце в процесі організації дослідницької діяльності дітей дошкільного віку займає екскурсія. Таке заняття залишає більший «слід» в свідомості дитини, чим заняття в класі.
Екскурсія - це форма учбового процесу, спрямована на засвоєння нового матеріалу, яка проводиться поза стінами дитячого садка. Дитині, особливо в дошкільному віці властивіше спілкування з конкретним об'єктом, зокрема, з природою.
На етапі дошкільного дитинства складається початкове відчуття навколишнього світу: дитина отримує емоційне враження про природу, накопичує уявлення про різні форми життя. Таким чином, вже в цей період формуються першооснови екологічного мислення, свідомості, екологічної культури. Але тільки за однієї умови - якщо дорослі, що виховують дитину, самі володіють екологічною культурою: розуміють загальні для всіх людей проблеми і турбуються по їх приводу, показують маленькій людині прекрасний мир природи, допомагають маленькій людині прекрасний мир природи, допомагають налагодити взаємини з ним.
Виходячи зі всього сказаного в даній роботі, можна говорити про великі можливості використання дослідницької діяльності дошкільників при ознайомленні їх з природою.
Після проведення екскурсій діти стали уважнішими. Вони з цікавістю слухають розповіді про тварин і рослин, ставлять багато додаткових питань, що цікавлять їх, на які вихователь із задоволенням відповідає. Знання, отримані на заняттях діти "перевіряють" в самостійній експериментальній діяльності на основі методу проб і помилок.
Під час екскурсій діти почали виявляти велику цікавість до життя птахів і комах. Стали більш ощадливо відноситься до дерев, мурашників і інших живих істот під час прогулянок в парк. Тепер всі діти знають, що чоловік і природи нерозривно зв'язані. І від того, як людина любитиме, берегтиме і піклуватиметься про природу, залежатиме його подальше існування на Землі.
Розроблений нами комплекс заходів щодо підвищення рівня знань про навколишнє середовище старших дошкільників на заняттях і в повсякденному житті показав свою ефективність: рівень знань про навколишнє середовище і правильного відношення до світу природи дошкільників експериментальним виявився вище, ніж у дошкільників контрольної групи.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: