перейти на сайт>>

Організація послуг туристам у приватному секторі (готелі, підприємства малої місткості)

ID роботи: 1822
Тип роботи:
Об'єм: 33 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні аспекти організації послуг туристам у приватному секторі
1.1. Поняття та класифікація готелів
1.2. Характеристика видів культурно-масового обслуговування споживачів у закладах готельного господарства
2. Підприємства малого бізнесу в індустії гостинності в україні
2.1. Сучасний стан розвитку підприємств малого бізнесу в індустрії гостинності
2.2. Особливості управління підприємствами малого бізнесу в індустрії гостинності
2.3 Характеристика факторів, що впливають на розвиток малого бізнесу в індустрії гостинності в Україні
3. Шляхи удосконалення управління та організації підприємств малого бізнесу в індуствії гостинності
Висновок
Список використаних джерелВисновок:

Отже, однією з найбільш привабливих в інвестиційному плані галузей в Україні по праву можна назвати готельну галузь. Переживши гостру кризу в 90-х роках, викликану структурними, політичними і економічними змінами в економіці країни, ця сфера сьогодні характеризується високим ступенем інвестиційної привабливості. І це не дивно - ситуація, що склалася на ринку готельного бізнесу радує око потенційних інвесторів: при невгасаючому збільшенні попиту спостерігається явний дефіцит пропозиції. Дійсно, щорічно кількість туристів збільшується на 15-20%, це було пов'язано з більш відкритою позицією України на світовій арені і акцентуванні уваги до європейської приналежності. Ступінь необхідності готелів – небачений.
Готельне господарство є однією з основних складових туристської індустрії України. Хоча розвиток даного сектора знаходиться все ще на досить низькому рівні.
До тенденції розвитку підприємств індустрії гостинності, що набули розвитку за останні десятиліття. Готельне господарство, а в тому числі і сектор міні-готелів є однією з основних складових туристської індустрії України. За формами власності їх кількість розподіляється так: 40 % перебувають у загальнодержавній та комунальній, 57 - у колективній і 3 % - у приватній власності. Середньорічний коефіцієнт завантаження готелів в середньому по Україні становив 0,24.
Кількість готелів в Україні порівняно з туристськими країнами світу незначна. За даними аналізу структури готельного господарства України, такі форми готельного господарства, як мотелі, кемпінги, молодіжні бази, надзвичайно поширені в інших країнах, в Україні практично не розвинуті.
Категорія міні-готелів включає в себе всі готелі, кількість номерів у яких не перевищує 15-30. Проте строгого розділення між поняттями міні-готель і готель не існує.
В даний час у вітчизняному готельному ринку в цілому та у міні-готелів зокрема є цілий ряд чинників для активного розвитку. Проведення в 2005 році в Києві конкурсу «Євробачення» зіграло велику роль в розширенні ринку готельних послуг. А також проведення фінальної частина чемпіонату Європи по футболу в 2012 році.
Проте розвиток міні-готелів гальмує ряд чинників, як недосконала законодавча база, недостатня кількість кваліфікованих фахівців, нестабільність політичного та економічного становища держави, що напряму має вплив на розвиток міні-готелів, та багато інших.
Щодо управління, то воно покликане створювати умови для успішного функціонування підприємством малого бізнесу в індустрії гостинності.
Перелічуючи фактори, що здійснюють безпосередній вплив на розвиток готельної галузі, необхідно, перш за все, розмежувати фактори, обумовлені місцем готельного сектора в системі економічних зв’язків і специфічні умови функціонування галузі в конкретній країні. Серед них треба виділити основні: економічні фактори (загальний стан економіки, фінансова стабільність, інвестиційна привабливість, рівень безробіття, рівень оподаткування, наявність сильної конкуренції зі сторони стихійного ринку апартаментів і квартир і т.д.), соціальні і соціально-економічні фактори (розподіл населення по рівню доходів, рівень освіти, культури, естетичні потреби населення, вікова структура, і т.д), демографічні фактори (змінення чисельності населення, коефіцієнт народжуваності і смертності, природній приріст, міграційні явища), правова сфера, політична обстановка в країні, а також ряд специфічних факторів.
Об’єкт дослідження – готелі малої місткості.
Отже, внутрішній потенціал готелю, перш за все, складається з системи управління якості.
Складові внутрішньої середовища класифікується таким чином:
1. матеріали - складова технічних умов обслуговування;
2. технологія - складова процесу обслуговування;
3. персонал - будучи таким, що визначає, найбільш важливим чинником внутрішнього середовища готельного підприємства, відповідає як за процес обслуговування, так і за гуманітарні умови обслуговування (соціальна якість);
4. інформація - також найбільш важливий чинник внутрішнього середовища, що дозволяє регулювати якість процесу і умов обслуговування;
5. фінанси - чинник, що впливає як на процес обслуговування, так і на створення умов для якісного обслуговування.
Система управління якістю в готелі реальна і ефективна, оскільки вона побудована з урахуванням механізму дії вищенаведеної моделі і класифікації важливості елементів обслуговування.
Перш за все, слід позначити специфічні сторони і особливості готельного сектора малого бізнесу як такого. Даний сектор - це в першу чергу сектор, цілком і повністю орієнтований на споживача і напряму залежний від стану туристичної галузі і ділової активності в країні. Підприємства малого господарства індустрії гостинності знаходяться в химерній взаємодії, яка виявляється в тому, що розвиток одного приводить до розвитку іншого і від нього ж і залежить. Кількість проживаючих в готелі безпосередньо визначається об'ємами внутрішнього і зовнішнього туризму, в той же час туристичні компанії, розвиваючи свою діяльність в якій-небудь країні, орієнтуються, перш за все, на стан готельного сектора.
Отже, якщо розглядати в цілому ситуацію на ринку готельної індустрії серед малих підприємств, то слід зазначити, що спостерігається позитивна тенденція розвитку міні-готелів в Україні, не дивлячись, що є ряд досить серйозних чинників, які значно гальмують галузь. Якщо після розпаду Радянського Союзу в 1991 році міні-готелів не було взагалі, як втім, і на протязі подальшого десятиріччя, то вже починаючи з 2000 року цей сегмент готельного ринку почав поступово розвиватися, і тим самим кількість міні-готелів в Україні стала зростати.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: