перейти на сайт>>

Організація розслідування злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів

ID роботи: 5639
Тип роботи:
Об'єм: 29 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

1. Криміналістична характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів

2. Типові ситуації розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів

3. Тактичні прийоми здійснення слідчих дій у справах, пов’язаних  з незаконним обігом наркотиків

Висновок

Використана літератураВисновок:

Загальновідомо, що немедичне вживання наркотичних засобів і психотропних речовин спричиняє негативний вплив на різноманітні сторони життя людини, суспільства і держави (здоров’я, психіку, сі­мейне життя, моральність, освіту, культуру, економіку, добробут сус­пільства та окремої людини, громадський порядок тощо). Але заходи, що вживаються на міжнародному та національному рівнях з метою скорочення обсягів незаконного обігу наркосировини, не призводять до відчутних результатів. Обіг наркотичних засобів і психотропних речовин у міжнародних масштабах приносить величезні надприбутки його органі­заторам; картелі та групи наркозбувальників побудовані таким чином, щоб ефективно функціонувати як у межах національної економіки, так і на міжнародному рівні. Саме в цих умовах особливої значущості на­буває організаційно-правові засади діяльності підрозділів органів внут­рішніх справ, уповноважених протидіяти цим злочинам.

На цей час маємо стійку тенденцію до збільшення кількості криміналь­них справ, провадження за якими органами дізнання та слідства органів внутрішніх справ порушено на основі матеріалів оперативно-розшукової діяльності (далі - ОРД). Так, аналіз кримінальних справ виявив, що за ст. 307, 309 КК України, відповідно, 96 і 88 % кримінальних справ порушено саме за результатами проведення оперативно-розшукових заходів.

Своєчасне і обґрунтоване порушення кримінальної справи є необхідною передумовою спрямування зусиль органів розслідування  на  швидке та повне розкриття злочинів, викриття та покарання винних, виконання інших завдань кримінального судочинства.

 Порушення кримінальної справи як стадія процесу включає в себе систему процесуальних дій, правовідносин щодо прийняття, розгляду і перевірки заяв та повідомлень про злочини, вжиття заходів по припиненню злочинів, прийняття рішень про порушення кримінальної справи  або відмову в її порушенні, а також  вирішенню питань, пов’язаних з прийнятим рішенням.

 Найбільшу питому вагу мають заяви та повідомлення про злочини, що надходять та вирішуються органами внутрішніх справ України.

Безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим та прокурором ознак злочину як привід до порушення кримінальної справи означає, що ці органи самі, без будь-чийого повідомлення виявляють злочин і порушують кримінальну справу, використовуючи надані їм повноваження.

 Органи дізнання здійснюють безпосереднє виявлення ознак злочину в процесі адміністративної діяльності, а органи дізнання, наділені оперативно-розшуковою юрисдикцією, – також у процесі оперативно-розшукових заходів.

 Про безпосереднє виявлення ознак злочину співробітники органів дізнання повинні складати рапорт або інший документ, що прирівнюється до повідомлення посадових осіб та підлягає розгляду нарівні з іншими приводами до порушення справи.

 Кримінальна справа за фактом незаконного обігу наркотичних засобів може бути порушена тільки у випадку виявлення і вилучення у конкретної особи речовини, що після проведення кількісного і якісного дослідження буде в попередньому порядку визнана наркотичним засобом.

 Кримінальні справи порушені за злочинами у сфері незаконного обігу наркотичних засобів порушуються в основному за результатами оперативно-розшукової діяльності (понад 90 %). Найчастіше інформація про такі злочини даної категорії, міститься в повідомленнях або заявах громадян щодо відомих їм випадків немедичного вживання наркотичних засобів, в оперативних даних органів дізнання про факти незаконного обігу наркотичних засобів, у повідомленнях посадових осіб про їх розкрадання, повідомленнях співробітників аптек про спроби одержати названі об'єкти за підробленими рецептами та ін.

Встановлення об'єктивної істини в процесі дослідчої перевірки, а потім під час слідства здійснюється шляхом доказування обставин, сукупність яких утворює предмет дослідження справи. Обставини, що підлягають доказуванню в кримінальній справі, традиційно відносять до предмета доказування, який має певний обсяг, виходячи з меж доказування.

Типові слідчі ситуації, що виникають на початковому етапі розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків, залежать від конкретного способу незаконних дій з ними.

Оптимальне і цілеспрямоване проведення первинних і наступних слідчих дій досягається за рахунок ефективної співпраці та взаємодії між слідчим, оперативними працівниками та спеціалістами. Це дозволяє правильно вибрати місце і час їх проведення, встановити всіх учасників злочину, вилучити і процесуально закріпити сліди. Варіанти проведення слідчих дій розробляються таким чином, щоб виключалася можливість позбавлення від наркотичних засобів, слідів злочинної діяльності або знищення їх злочинцем.

Успішне розслідування кримінальних справ даної категорії залежить від:

- своєчасного їх порушення;

- якісного і професійного проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів;

- своєчасного призначення та проведення експертиз;

- встановлення всіх учасників злочину;

- виявлення організаторів злочинних угруповань;

- встановлення джерел придбання наркотичних засобів і каналів їх збуту;

- знань практичних працівників сучасної тактики і методики розслідування даних злочинів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: