перейти на сайт>>

Основні види небезпек при страхуванні вантажів, що перевозяться морем

ID роботи: 343
Тип роботи:
Об'єм: 40 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
1. Основні види небезпек при страхуванні вантажів, що перевозяться морем
1.1 Економічна сутність страхування вантажів при морських перевезеннях
1.2 Основні види ризиків страхування вантажів при морських перевезеннях
1.3 Нормативно - правова база забезпечення страхування вантажів при морських перевезеннях
1.3.1. Нормативно-правова база України по страхуванню вантажів
1.3.2. Міжнародне законодавство
2. Практична частина
Висновок
Використана літератураВисновок:

В історії становлення і розвитку страхування, першим його об’єктом був вантаж – приватна матеріальна споживна вартість у стані транспортування, що є прототипом сучасного комерційного інституту страхування. Сьогодні, страхування вантажів є одним з найбільш перспективних видів вітчизняного страхового ринку, що за показником страхових премій у майновому страхуванні стабільно займає третє місце. Україна, як нова європейська держава, визнаючи верховенство міжнародного права над національним, вже ратифікувала базові міжнародні нормативні документи, але внутрішня нормативно-законодавча база і структура ринку страхування вантажів, на сьогодні, залишається недостатньо адаптованою до міжнародних вимог. Так, все ще, залишаються неврегульованими питання узгодження вітчизняної класифікації страхових ризиків з міжнародною та уніфікації методик визначення розміру відшкодування збитків у страхуванні вантажів за різними видами транспортування. Диверсифікація страхування ризиків вантажоперевезень за властивостями різних видів вантажів і засобів їх транспортування дозволяє більш ефективно впроваджувати сучасні системи моніторингу і аналізу ризиків та підвищити професіоналізм кадрів.

У більшості випадків договір страхування є невід'ємною частиною торгової угоди. Питання про те, хто і за чий рахунок здійснює страхування, вирішується при укладанні цих угод. Страхування вантажів історично виникло як страхування на морі, і тому дотепер даний вид страхування відноситься до так званого “морського страхування”, хоча основні умови застосовуються і для страхування вантажів, що перевозяться іншими видами транспорту. Хоча існують і специфічні умови для страхування вантажів, які перевозяться, наприклад, авіаційним транспортом. У випадках комбінованого перевезення саме морська частина вважається найбільш складною.

Очевидно, що перевезення пов’язане з імовірністю виникнення ризику втрати чи пошкодження вантажу. Відтак значних майнових втрат можуть зазнати як власники вантажу, так і інші особи, що мають майновий інтерес у його збереженні (перевізник, вантажовідправник, вантажоодержувач тощо). Ця обставина зумовила їх інтерес до більш широкого застосування цивільно-правового інституту страхування як надійного та універсального засобу забезпечення захисту майнових інтересів при настанні випадків, передбачених договором страхування або чинним законодавством.

Виплати страхових сум у більшості випадків виступають фактично єдиним засобом компенсації можливих збитків, яких можуть зазнати учасники перевезення вантажів. На практиці не створено більш раціонального та надійного правового механізму захисту їх майнових інтересів, ніж страхування.

Страхування вантажів, як правило, здійснюються на основі договору страхування між страхувальником і страховиком (добровільне страхування).

Проведений аналіз СК «Народна» показав, що величина оборотних активів збільшується протягом періоду, а величина необоротних активів зменшується. Динаміка структури активів характеризує забезпеченість підприємства основними засобами, що свідчить про гарну виробничу потужність підприємства, а зростання оборотних активів свідчить про поліпшення оборотності підприємства. Зменшення величини збитків підприємства свідчить про те, що підприємство починає отримувати прибуток від своєї діяльності, що свідчить про покращання ділової активності. Страхова компанія могла отримати збитки у випадку, коли сума страхових виплат перевищила суму страхових премій, або страхова компанія невдало розмістила фінансові інвестиції. Також для підприємства залишається відкритим питання щодо поліпшення ліквідності підприємства, для цього треба щоб структура балансу мала сбалансований вигляд.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: