перейти на сайт>>

Основні напрямки забезпечення економічного зростання

ID роботи: 3794
Тип роботи:
Об'єм: 42 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Сутність, фактори, джерела і типи економічного зростання

1.1. Економічне зростання та економічний розвиток

1.2. Типи економічного зростання

1.3.  Фактори економічного зростання, продуктивність та збереження

Розділ ІІ. Аналіз темпів економічного зростання України

2.1.  Характеристика сучасного стану української економіки

2.2.        Динаміка економічного зростання в Україні

2.3.Позитивні та негативні ефекти економічного зростання в Україні.

Розділ ІІІ. Фактори та умови забезпечення сталого економічного зростання в Україні

3.1. Проблеми і наслідки економічного зростання

3.2. Шляхи прискорення темпів економічного зростання

3.3. Напрямки забезпечення економічного зростання в Україні

Висновки

Список літературиВисновок:

Економічне зростання є важливою економічною метою кожної країни. Збільшення обсягу продукції в розрахунку на душу населення означає підвищення рівня життя в країні. Економіка, що зростає, спроможна повніше задовольняти потреби людей і ефективніше розв'язувати соціально-економічні проблеми. Збільшення заробітків у ході економічного зростання створює можливості сім'ям і окремим особам отримувати додаткові матеріальні блага і послуги без відмови від споживання інших життєвих благ. Економічне зростання дає змогу країні боротися з бідністю та забрудненням довкілля без зниження наявного рівня споживання та скорочення інвестицій. Воно створює можливості для скорочення робочого часу і збільшення часу відпочинку й дозвілля. Економічне зростання полегшує розв'язання проблеми обмеженості ресурсів. Нарешті, воно дає змогу нації зберігати державну незалежність.

Під економічним зростанням мається на увазі такий розвиток національної економіки, при якій темпи збільшення реального національного доходу перевищують темпи зростання населення. Це дозволяє розглядати проблеми зростання з позиції жителя країни, а не стороннього спостерігача.

При розгляді економічного зростання з погляду темпів збільшення реального обсягу виробництва звичайно (у явній або неявній формі) передбачається, що в економіці не відбувається глибоких структурних і інституціональних змін. Структура виробництва й інституціональне середовище вважаються сформованими і незмінними. Такий характер розвитку типовий для економічних систем, що володіють властивістю цілісності і збалансованої взаємодії з зовнішнім середовищем.

Головним показником при аналізі рівня економічного розвитку є показники ВВП на душу населення. Ці показники покладені в основу  міжнародних класифікацій, що підрозділяють країни на розвинені і що розвиваються.

Фактори економічного зростання часто групують відповідно до типів економічного зростання. До екстенсивних факторів відносять зростання витрат капіталу, праці (у деяких випадках виділяються земля або природні ресурси, але вважається, що для промислово розвинених країн вони не є особливо важливими факторами економічного зростання), до інтенсивних – технологічний прогрес, економію на масштабах, ріст освітнього і професійного рівня працівників, підвищення мобільності і поліпшення розподілу ресурсів, удосконалювання керування виробництвом, відповідне поліпшення законодавства і т.д., тобто усе, що дозволяє якісно удосконалити як самі фактори виробництва, так і процес їхнього використання. Іноді у вигляді самостійного фактора економічного зростання виділяють сукупний попит як головний каталізатор процесу розширення виробництва.

Як причини, що стримують економічне зростання, часто називають ресурсні й екологічні обмеження, широкий спектр соціальних витрат, зв'язаних зі зростанням виробництва, а також неефективну економічну політику уряду.

Підводячи підсумок курсової роботи, можна сказати, що Україна знову на роздоріжжі: з одного боку, зростання ряду об’ємних макроекономічних показників свідчить про завершення десятилітнього періоду спаду і початок формування нових тенденцій. З іншого — ці нові об’єктивні тенденції наштовхуються на вкрай консервативні і неадекватні фінансові механізми управління економікою. Як наслідок, маємо істотне уповільнення економічного зростання.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: