перейти на сайт>>

Особливості драматичного конфлікту у п’єсі І.Франка „Украдене щастя”

ID роботи: 2123
Тип роботи:
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
1. Стильові особливості і сюжет твору і.франка „украдене щастя”
2. Багатоплановість драматичного конфлікту п’єси і.франка „украдене щастя”
2.1. Зовнішній конфлікт
2.2. Внутрішній конфлікт
Висновок
Використана літератураВисновок:

Драма «Украдене щастя» - найвизначніший сценічний твір І. Франка
Матерiалом для художнiх творiв Франка були життєвi факти, спостереження, власнi враження, скарби народної творчостi. За художнiми образами його творiв стояли життєвi прототипи, за сюжетними подiями - вiдповiднi факти i явища. Франко писав, що майже всi його твори напоєнi кров'ю серця, особистими враженнями i iнтересами, "усi вони. у певнiй мiрi. є частками моєї бiографiї".
Художня правда у п'єсах Франка набувала ймовiрностi й емоцiональної сили.
Глибокий аналiз внутрiшнього свiту людини з рiзних площин зору - головний мотив драматургiї письменника.
Найскладнiшою п'єсою Франка є трагiчна драма з сiльського життя "Украдене щастя". Для її написання драматург скористався джерелом народних пiсень.
1878 р. знайома Франка Михайлина Рошкевич записала в селi Лолин нову пiсню "Про шандаря" i передала її письменниковi. Зацiкавившись пiснею, вiн потiм сам чимало зiбрав таких пiсень про тяжке життя жiнок i написав спецiальне дослiдження про жiночу недолю [12, с.102].
Вершиною драматургічного таланту Франка є його драма з сільського життя «Украдене щастя», написана 1893 року. В основі п'єси лежить народна «пісня про шандаря», яку записала приятелька Франка Махайлина Рошкевич у 1878 році в селі Лолині Стрійського повіту.
За жанром «Украдене щастя» — соціально-психологічна драма, сюжет якої являє собою традиційний «любовний трикутник»: Михайло Гурман — Анна — Микола Задорожний.
Основа конфлікту – соціальна, бо і Анна, і Микола, і Михайло самі того не бажаючи, стали жертвами боротьби братів за спадщину. Конфлікт реалізується через вчинки, думки, прагнення героїв. Можемо говорити про драму як драму психологічну. Традиційна форма любовного трикутника є умовною. На перший план висунуто не особисті почуття, а важливі моральні та соціальні проблеми. Сюжет побудован так, що відкриває майже ірреальні глибини, заховані під зовнішнім буденним впливом подій у ситуаціях і характерах. Кожен із персонажів – обікраний долею у своєму щасті і сліпий у своїх пошуках.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: