перейти на сайт>>

ОСОБЛИВОСТІ ПАМ’ЯТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

ID роботи: 6770
Тип роботи:
Об'єм: 52 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ПАМ’ЯТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У НАУКОВИХ КОНЦЕПЦІЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ АВТОРІВ

1.1. Особливості пам’яті у дітей старшого дошкільного віку в концепціях вітчизняних та зарубіжних авторів

1.1.1 Описати концепцію вітчизняного автора щодо особливості пам’яті у дітей старшого дошкільного віку

1.1.2. Описати концепцію зарубіжного автора щодо особливості пам’яті у дітей старшого дошкільного віку

1.2. Особистий розвиток дітей дошкільного віку

Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПАМ’ЯТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

2.1.Вивчення пам’яті у дітей старшого дошкільного віку як проблема

2.2. Особливості розвитку пам’яті дітей дошкільнят

2.3. Основні прийоми та методи розвитку пам’яті у дітей дошкільнят

Висновки до другого розділу

РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТІ ДОШКІЛЬНИКІВ

3.1 Організація і методи дослідження

3.2. Тест на дослідження слухової пам’яті дітей  (субтест «Повторення цифр»)

3.3. Вивчення зорової пам’яті за методикою Д. Векслера

3.4. Співвідношення результатів  субтестів Векслера з іншими методиками дослідження пам’яті дошкільників

Висновки до третього розділу

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИВисновок:

У дошкільному віці значні зміни відбуваються у всіх сферах психічного розвитку дитини. Як ні в якому іншому віці дитина освоює широке коло діяльності, формується як їх технічна сторона, так і мотиваційно-цільова. У пізнавальній сфері головним здобутком є ​​заснування засобів і способів пізнавальної діяльності. Щоб дитина успішно  освоювала навчальну діяльність, була підготовленою до школи, у неї повинні бути добре розвинені пізнавальні процеси, в тому числі всі види пам’яті.

Пам’ять одна з найголовніших складових життя людини. Від міри розвитку пам’яті у дітей, залежать успіхи не лише в навчанні, але також і у виборі професії, як втім, і в самій професії. Адже чим краще розвинена пам’ять, тим більше інформації дитина зможе запам’ятати, а в житті вона послужить їй хорошу службу.

Щодо особливостей розвиту пам’яті у дітей дошкільного віку, то слід зазначити, що вона має низку особливостей:

- серед видів пам’яті провідною є образна;

- зміцнюється зв’язок образної пам’яті із мисленням, що дозволяє систематизувати та узагальнити зміст пам’яті;

- значний розвиток рухової пам’яті стає основою для засвоєння складних сенсомоторних навичок трудової, ігрової, музичних, спортивної діяльності;

- розвиток словесної пам’яті відбувається у процесі слухання творів художньої літератури та різного виду відтворення її змісту;

- виникає особистісна пам’ять – спогади.

З метою психологічної діагностики розвитку пам’яті дошкільників використовуються різноманітний тестовий матеріал.

В даний час тест Векслера – одна з найпоширеніших методик вивчення розумового розвитку. Тест включає методичне керівництво, стомлений матеріал, що містить серію завдань вербальної (6 субтестів) і невербальної (6 субтестів) батареї.

Тест Д. Векслера використовуються для вивчення рівня розвитку загального, вербального та невербального інтелектуального показників.

Шкала пам’яті Векслера складається з серії методик. Одержувані з їх допомогою результати підсумовуються, при цьому враховується спеціальна поправка на вік. Дослідник одержує можливість оцінити пам’ять за даними експерименту не тільки за допомогою сумарних показників, але і по розкиду, по відхиленню результатів виконання окремих завдань від яких - то середніх величин.

 Цінність цього тесту полягає не лише в тому, що він визначає точно загальні інтелектуальні показники, але й у тому, що за якістю вирішення окремих завдань можна зобразити інтелектуальний профіль особистості дошкільника.

Всі методики, спрямовані на дослідження пам’яті, характеризуються обов’язковою кількісним визначенням одержуваних з їх допомогою результатів.

На звершення слід відмітити, що результати дослідження пам’яті дошкільників за допомогою субтестів Векслера співвідносяться з даними, отриманими за допомогою інших методик. Проведене дослідження виявило, що у групі переважає середній рівень розвитку пам’яті. 


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: