перейти на сайт>>

Особливості перекладу інтернаціоналізмів з англійської на українську мову

ID роботи: 7401
Тип роботи:
Об'єм: 36 стор.
Вартiсть: 110 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Інтернаціональна лексика як об’єкт перекладу: поняття та проблеми

1.1. Поняття інтернаціоналізмів

1.2. Характеристика перекладацьких класифікацій інтернаціоналізмів

1.3. Проблеми та труднощі перекладу інтернаціоналізмів. «Хибні друзі» перекладача

Висновок за розділом 1

Розділ ІІ. Особливості та способи перекладу інтернаціоналізмів з англійської на українську мову

2.1. Підходи до перекладу інтернаціональної та псевдо інтернаціональної лексики

2.2. Особливості передачі інтернаціоналізмів засобами української мови

2.3. Способи перекладу   інтернаціональної лексики

Висновок за розділом 2

Висновки

Список використаних джерел

Список лексикографічних джерел



Висновок:

Таким чином, під час написання курсової роботи було з’ясовано, що інтернаціоналізми – група лексем, що вживаються в багатьох мовах світу і мають спільне джерело походження. За ступенем поширеності в англійській і українській мовах інтернаціональна лексика посідає чільне місце, та переклад її має свої особливості.

До інтернаціональної лексики зазвичай належать слова, що мають у результаті взаємовпливів або випадкових збігів зовні схожу форму і деякі однакові значення в різних мовах. Відомо, що інтернаціональні слова потрапляють у ту чи іншу мову або завдяки запозиченням з іншої мови, або внаслідок того, що дві даних мови запозичили відповідне слово з якоїсь третьої мови (наприклад, з латинської чи грецької). Так, слова accumulator, alpha, alphabet, ампер, atlas, atom, banjo, barbarism, benzol, billiards, bulldog, cafeteria, caravan, catastrophe, chaos, demagogue, dynamo, economic, electric, element, energy, film, kodak, legal, minimum, philosopher є загальнозрозумілими поняттями не тільки для осіб – носіїв  англійської мови, але і для тих, у кого рідна мова інша. Це досягається за рахунок інтернаціонального характеру зазначених слів.

Труднощі перекладу інтернаціональної лексики полягають у тому, що перекладач, особливо початківець, перебуваючи під враженням знайомої графічної форми слова, допускає в перекладі буквалізми і порушує норми рідної мови (мови перекладу), особливо в області сполучуваності слів. Між тим слова, що ототожнюються (завдяки подібності в плані вираження) у двох мовах, в плані змісту або щодо вживання не завжди повністю відповідають   один одному. Саме тому слова такого типу отримали у   мовознавстві назву  «хибних друзів перекладача».

 

 

Як показав проведений аналіз, є дві причини неадекватного перекладу:

1. Однозначний смисловий зв’язок одного слова з іншим, що порушує стилістичні норми мовлення.

2. Недосконалість у плані повноти розкриття значень українсько-англійських словників.

Між тим слід зазначити, що у ряді випадків перекладач має повне право передавати кореневе значення слова буквально, але лише тоді, коли почуття мови і досвід підказують йому, що пропонований їм переклад для даної конкретної ситуації як раз і являє собою адекватну передачу думки оригіналу.

При перекладі важливо розрізняти справді інтернаціональні слова (тобто слова, які подібні за написанням або звучанням та за значенням) слова, які при своїй зовнішній схожості мають різне значення.

Справді інтернаціональними при порівнянні англійської мови з українською можна вважати лише такі слова, які в обох мовах мають однакове значення, як, наприклад, терміни природних і так званих точних наук, встановлені шляхом міжнародної угоди. Їх з кожним роком стає все більше завдяки міжнародному співробітництву спеціалістів і вчених, що виробляють узгоджену міжнародну термінологію на з’їздах і конференціях. Але слід відрізняти від них псевдоінтернаціональні слова, які представляють одну з найсерйозніших небезпек, – це так звані «хибні друзі перекладача», тобто запозичені або схожі слова, які виглядають еквівалентними, але не завжди є такими.

Також слід зазначити, що під час перекладу інтернаціоналізмів поряд з лінгвістичними особливостями, величезного значення набувають не лінгвістичні фактори – орієнтир  на адресата, доведення поставленої в перекладі мети до кінця. Тільки враховуючи всі аспекти і сторони даного інтернаціонального  поняття, можна досягти адекватного перекладу.

На закінчення слід зазначити, що питання про оптимальні способи перекладу інтернаціоналізмів не можна вирішити в одному напрямку. З одного боку, ми з’ясували, що перекладачі намагаються уникати збереження інтернаціональної форми, тим самим допускаючи багато помилок і спотворюючи зміст вихідного тексту. Враховуючи цілі перекладу, адресата, а так само специфіку області і термінологію, дослівний переклад часом стає найбільш прийнятним, як у плані змісту, так і в плані вираження. Але з іншого боку, в будь-якому тексті знайдуться псевдоінтернаціоналізми, які важко розпізнати і зрозуміти навіть у контексті речення, і які зможуть заплутати навіть професійного перекладача.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: