перейти на сайт>>

Особливості процесуально-правового становища відповідача у цивільному процесі

ID роботи: 4989
Тип роботи:
Об'єм: 31 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

1. Цивільний відповідач як суб’єкт цивільного позову

1.1. Цивільний відповідач як одна із сторін у цивільному процесі

1.2. Поняття та ознаки відповідача в цивільному процесі

1.3. Особи, що можуть бути залучені в якості цивільного відповідача

2. Особливості процесуально-правового становища відповідача у цивільному процесі

2.1. Правовий статус

2.2. Процесуальні права та обов’язки відповідача

2.3. Заміна неналежного відповідача

3. Захист прав та інтересів відповідача

Висновок

Список літературиВисновок:

Отже, у цивільному процесі відповідач є одним із основних учасників у справах позовного провадження.

Відповідачами є фізичні і юридичні особи, до яких пред’явлена позовна вимога.

Відповідач - особа, яка за заявою позивача або є порушником його прав та інтересів, або безпідставно, на думку позивача, оспорює його права і яка внаслідок цього притягується до відповіді по позову і проти якої порушується справа.

Відповідач є однією із основних сторін цивільного процесу.

Відповідач, як сторона у цивільному процесі, повинен володіти цивільно процесуальною правоздатністю та дієздатністю. Цивільна процесуальна правоздатність - це встановлена законом можливість мати цивільні права та обов'язки. Вона виникає з моменту народження і припиняється зі смертю. Якщо відповідач являється юридичною особою то процесуальна правоздатність виникає з моменту її створення, а зупинення дії юридичної особи веде до припинення її процесуальної правоздатності.

Цивільна процесуальна дієздатність - це здатність особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов'язки в суді (ст. 29 ЦПК України). Цивільна процесуальна дієздатність фізичних осіб настає в повному обсязі з досягненням повноліття, тобто з 18 років. Юридична особа, відповідач, має процесуальну дієздатність з моменту виникнення. Процесуальні права й обов'язки юридичної особи здійснюються її органами безпосередньо або через представників (ст. 38 ЦПК України). У новому ЦПК України розширенні можливості цивільної процесуальної дієздатності неповнолітніх, у разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, вона набуває цивільної процесуальної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу. Цивільної процесуальної дієздатності набуває також особа, якій у порядку, встановленому цивільно-процесуальним законодавством, надано повну цивільну дієздатність (ст. 29 ЦПК України).

Сторони в цивільному процесі характеризуються такими ознаками: ними є особи, між якими виник спір по цивільній справі; вони ведуть процес у справі від свого імені; з приводу їх справи виноситься судом рішення, на них поширюються всі правові наслідки законної сили судового рішення; вони несуть судові витрати, їх правосуб'єктність допускає процесуальне правонаступництво. Процесуально-правове становище сторін визначається принципом рівноправності.

Для забезпечення виконання процесуальних функцій сторони наділяються численними цивільно-процесуальними правами

Відповідно до принципу процесуальної рівності сторін відповідач має широкі можливості захищати свої інтереси в цивільному судочинстві. Так само, як і позивач, відповідач має право на судовий захист. Сукупність процесуальних засобів, які законом надані відповідачеві для захисту своїх суб'єктивних прав і законних інтересів, називається захистом проти позову.

Розрізняють процесуальну та матеріально-правовий захист проти позову. В теорії цивільного процесуального права такий засіб захисту проти позову називають запереченнями.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: