перейти на сайт>>

Особливості розвитку сенсорних здібностей дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю

ID роботи: 7802
Тип роботи:
Об'єм: 42 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ І.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СЕНСОРНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ

1.1. Аналіз стану дослідження проблеми сенсорного сприйняття розумово відсталих дітей

1.2. Сенсорний розвиток та його значення у загальному розвитку дитини дошкільного віку

1.3. Особливості розвитку сенсорного сприйняття розумово відсталих дошкільників

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ ІІ.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ СЕНСОРНОГО СПРИЙНЯТТЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

2.1. Організація експериментальної роботи щодо виявлення особливостей сенсорного сприйняття розумово відсталих дошкільників

2.2.  Первинні результати експериментальної роботи щодо вивчення особливостей сенсорного сприйняття розумово відсталих дошкільників

2.3. Рекомендації з організації корекційної роботи  щодо сенсорного розвитку розумово відсталих дошкільників

Висновки до розділу 2

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИВисновок:

Сенсорне виховання, спрямоване на формування повноцінного сприйняття навколишньої дійсності, служить основою пізнання світу, першим ступенем якого є плотський досвід. Успішність розумового, фізичного, естетичного виховання в значній мірі залежить від рівня сенсорного розвитку дітей, тобто від того, наскільки абсолютно дитина чує, бачить, відчуває те, що оточує.

У процесі виконання курсової роботи була досягнута її мета та виконані завдання, поставлені на її початку.

По-перше, проведений аналіз стану дослідження проблеми сенсорного сприйняття розумово відсталих дітей. З’ясовано, що недорозвиток пізнавальної діяльності при   обумовлює специфічні особливості сприймання: діти можуть виділяти в предметі лише окремі властивості та якості, але не можуть встановити між ними зв’язки та самостійно скласти цілісне уявлення про предмет. З’ясовано також, що недорозвиток всіх видів сприймання ускладнює продуктивну (ліплення, аплікація, малювання, конструювання) та навчальну діяльність розумово відсталих дошкільників та школярів, а у подальшому - трудову та інші види діяльності

По-друге, досліджено сенсорний розвиток та його значення у загальному розвитку дитини дошкільного віку.

Теорія сенсорного виховання базується на розумінні закономірностей психічного розвитку як процесу засвоєння дитиною суспільно-історичного досвіду людства, зафіксованого у продуктах матеріальної та духовної культури. Сенсорний розвиток у цьому контексті розглядається як процес засвоєння суспільного сенсорного досвіду, що, відповідно веде до формування уявлень про зовнішні властивості предметів

 По-третє, розглянуто особливості розвитку сенсорного сприйняття розумово відсталих дошкільників. Зазначається, що сенсорний  розвиток розумово відсталих дітей відбувається повільно та з певним запізненням, порівняно із сенсорним розвитком нормально розвинених однолітків.   Для дітей з порушеннями інтелекту дошкільний вік виявляється тільки початком розвитку перцептивної дії. На основі того, що з’являються у дитини інтерес до предметів, до іграшок починається ознайомлення з їх властивостями. Для таких дітей характерним є відставання у сенсорному розвитку, проте саме від нього залежать подальші успіхи дитини в навчанні. Низька пізнавальна активність, відсутність інтересу до діяльності та спонтанного розвитку вміння обстежувати предмет, аналізувати його, передбачати майбутній результат дії з ним породжує необхідність створювання спеціально організованих умов щодо удосконалення сенсорного розвитку розумово відсталих дітей.

По-четверте, організована  експериментальна робота щодо виявлення особливостей сенсорного сприйняття розумово відсталих дошкільників. Було обрано мету, завдання та методики дослідження. Для вивчення особливостей сенсорного сприйняття розумово відсталих дошкільників було обрано методику   методики «Класифікація геометричних фігур», яка включає 3 етапи та спрямована на дослідження особливостей сприйняття форми, кольору та розміру предметів, а також методики «Дошка Сегена»  та «Завдання з кубиками» (за методикою Кооса).

По-п’яте, наведені первинні результати експериментальної роботи щодо вивчення особливостей сенсорного сприйняття розумово відсталих дошкільників

У ході дослідження було виявлено, що для більшості дошкільників із розумовою відсталістю характерним є ризький рівень розвитку сенсорних здібностей.

Сприйняття розміру предметів є найменш сформованим у дітей дошкільного віку з   інтелектуальною недостатністю. При цьому, зорове співвіднесення знаходиться на досить високому рівні. Значні труднощі виникають при виділенні ознаки величини за назвою та самостійне називання ознаки. Найбільш  доступними дітям з’явилися практичні завдання, при виконанні яких потрібно враховувати форму предмета. Найбільш складними виявилися завдання, в яких потрібно було визначення облік кольору і величини предметів.  

По-шосте, наведені рекомендації з організації корекційної роботи  щодо сенсорного розвитку розумово відсталих дошкільників. З’ясовано, що у процесі організації корекційної роботи  щодо сенсорного розвитку розумово відсталих дошкільників необхідно використовувати різноманітні засоби наочності. Використання наочності стимулює пізнавальну активність, дозволяє підтримувати інтерес до занять і викладати навіть найскладніший матеріал у доступній формі.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: