перейти на сайт>>

Особливості розгляду цивільних справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи та визнання фізичної особи недієздатною у порядку окремого провадження

ID роботи: 4993
Тип роботи:
Об'єм: 27 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Цивільна дієздатність фізичної особи та підстави її обмеження

1.1.Фізична   особа  як суб'єкт  цивільних  правовідносин.

1.2. Підстави та умови обмеження цивільної дієздатності фізичної особи

Розділ 2. Особливості розгляду цивільних справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи та визнання фізичної особи недієздатною у порядку окремого провадження

2.1. Порядок визнання фізичної особи обмежено дієздатною або недієздатною

2.2. Характеристика процедури обмеження цивільної дієздатності фізичної особи та визнання фізичної особи недієздатною у порядку окремого провадження

Висновок

Використана літератураВисновок:

Цивільна дієздатність є важливою складовою правосуб'єктності фізичної особи, що дозволяє у повній мірі виступати суб'єктом цивільних відносин, своїми діями набувати цивільних прав та виконувати цивільні обов'язки.

 В той же час, трапляються випадки, коли фізична особа тривалий час не усвідомлює свої дії і нездатна ними керувати, що в свою чергу створює багато проблем для її родичів та осіб, які мають з цією особою правові зв'язки. За таких обставин необхідним є звернення до суду із заявою про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи або про визнання особи недієздатною.

Існують два випадки, за яких фізична особа може втратити цивільну дієздатність, їх визначено Цивільним кодексом. У першому випадку суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними. У другому – суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами тощо і тим ставить себе чи свою сім'ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов'язана утримувати, у скрутне матеріальне становище.

В обох випадках цивільна дієздатність фізичної особи є обмеженою з моменту набрання законної сили відповідним рішенням суду.

 Встановлений порядок вирішення питання про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним, є важливою гарантією захисту прав і законних інтересів громадян. Обмеження в дієздатності громадянина, внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами, крім того, спрямоване на посилення боротьби з пияцтвом та зловживанням наркотичними засобами і має велике значення для запобігання порушенням громадського порядку та виховання громадян у дусі свідомого додержання Конституції та законів України, поваги до прав і свобод, честі та гідності інших людей.

 Дана категорія справ розглядається судом у порядку окремого провадження. Метою судового розгляду заяв про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи або про визнання громадянина недієздатним є встановлення фактів, що мають юридичне значення, а не вирішення суперечки про право. Тому в справах цієї категорії заявник не пред'являє якої-небудь матеріально-правової вимоги.

Ст.36 ЦК передбачає підстави для обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Під обмеженням цивільної дієздатності слід розуміти позбавлення судом права розпоряджатися майном (продавати, обмінювати, дарувати, заповідати, купувати) та вчиняти інші правочини, що виходять за межі дрібних побутових, а також самостійно одержувати заробіток, пенсію, стипендію, інші доходи та розпоряджатися ними.

 Підставами для обмеження цивільної дієздатності є:

 1.Фізична особа страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дії та (або) керувати ними.

 2.Фізична особа зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами тощо, і тим самим ставить себе чи свою сім’ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов’язана утримувати, у скрутне матеріальне становище.

 Справа про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи може бути порушена

 в суді на підставі ст. 36 ЦК, відповідно до цивільно-процесуального законодавства за заявою когось із членів її сім’ї , органу опіки та піклування, наркологічного або психіатричного закладу (ст.237 ЦПК). При цьому сама фізична особа пред’являти вимогу про таку зміну свого правового статусу не може.

 Цивільна дієздатність фізичної особи є обмеженою з моменту набрання законної сили рішення суду про це.

 Над фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, встановлюється піклування. Фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, може самостійно вчиняти лише дрібні побутові правочини. Всі інші правочини вчиняються за згодою піклувальника.

 У разі видужання фізичної особи, дієздатність якої була обмежена, або такого поліпшення її психічного стану, який відновив у повному обсязі її здатність усвідомлювати значення своїх дій, керувати ними, суд поновлює її цивільну дієздатність. У разі припинення фізичною особою зловживання спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами тощо, суд поновлює її цивільну дієздатність (ст.38 ЦК).


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: