перейти на сайт>>

Особливості та проблеми підбору персоналу ФЛОУ ВАТ „Ощадбанк”

ID роботи: 2531
Тип роботи:
Об'єм: 105 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ
1. Професійний підбір персоналу як складова кадрової роботи сучасного підприємства
1.1. Відбір працівників як важливий елемент формування трудового колективу
1.2. Характеристика основних етапів підбору персоналу
1.3. Методи підбору персоналу: їх переваги та недоліки
2. Дослідження осоливостей підбору персоналу флоу ват „ощадбанк”
2.1. Загальна характеристика ФЛОУ ВАТ „Ощадбанк”
2.2. Аналіз системи роботи з персоналом
2.3. Характеристика методів відбору на набору персоналу у ФЛОУ ВАТ „Ощадбанк”
3. Розробка заходів щодо удосконалення організації підбору персоналу на флоу ват „ощадбанк”
3.1 Загальні підходи до удосконалення технологій оцінки персоналу
3.3. Автоматизація системи підбору персоналу «Pynes & Moerner»
Висновки
Список літератури
ДодаткиВисновок:

Сьогодні в Україні створення системи і зміна методів управління пов’язані з безперервним науковим пошуком оптимального розв’язання складних економічних та соціально-політичних проблем, радикального оновлення всіх ланок управління, стилю роботи управлінського корпусу країни. Тому особливо гостро стоїть задача організації управління підприємствами – створення цілком нових систем управління або внесення прогресивних змін у побудову і порядок функціонування діючих. Організація управління здійснюється шляхом організаційного проектування, реорганізації або ліквідації одних діючих систем і створення інших, здатних самостійно і високоефективно досягати цілей в умовах ринкових відносин. Перехід від адміністративно-командних до організаційно-економічних методів управління жадає від керівників усіх рівнів не просто виконання своїх функцій як виду діяльності по керівництву людьми, а досягнення поданих цілей, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей. У цьому зв'язку оволодіння основами організації управління підприємством набуває особливої актуальності.

Сьогодні в Україні створення системи і зміна методів управління пов’язані з безперервним науковим пошуком оптимального розв’язання складних економічних та соціально-політичних проблем, радикального оновлення всіх ланок управління, стилю роботи управлінського корпусу країни. Тому особливо гостро стоїть задача організації управління підприємствами – створення цілком нових систем управління або внесення прогресивних змін у побудову і порядок функціонування діючих. Організація управління здійснюється шляхом організаційного проектування, реорганізації або ліквідації одних діючих систем і створення інших, здатних самостійно і високоефективно досягати цілей в умовах ринкових відносин. Перехід від адміністративно-командних до організаційно-економічних методів управління жадає від керівників усіх рівнів не просто виконання своїх функцій як виду діяльності по керівництву людьми, а досягнення поданих цілей, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей.

В першому розділі розглянути організаційні набору та підбору персоналу в умовах сучасного розвитку ринкової економіки.

У другому розділі досліджується структура управління, наведена характеристика складу кадрів, кількісна та якісна характеристика персоналу ФЛОУ ВАТ „Ощадбанк”. Також розглянуті методи набору та відбору персоналу, які використовуються у банківській установі.

У результаті узагальнення теоретичного досвіду та дослідження кадрової роботи у ФЛОУ ВАТ „Ощадбанк” можна зробити наступні висновки.

У ФЛОУ ВАТ „Ощадбанк” створюється гнучка система управління персоналом, орієнтована на роботу підприємства в ринкових умовах. Функціонування цієї системи, яка включає рішення комплексних управлінських, трудових, фінансово-господарських, соціально-економічних, освітніх і багатьох інших проблем, в сучасних умовах неможливе без концепції, що визначає основні положення кадрової політики:

 створення єдиних принципів стратегічного управління і розвитку персоналу в галузі;

 інтеграція кадрової політики при стратегічному плануванні підприємств з урахуванням кадрової роботи на всіх рівнях управління;

 упровадження нових методів і систем підготовки і перепідготовки персоналу;

 проведення скоординованої тарифної політики і оплати праці;

 захист прав і гарантій працівників товариства, робота з представниками трудових колективів і профспілок;

 дослідження проблем в області розвитку людських ресурсів;

 підготовка нормативних і методичних матеріалів забезпечення високого рівня управління кадрами.

Третій розділ містить пропозиції щодо удосконалення процесу підбору та набору персоналу.

Для удосконалення управління кадровою роботою пропонується введення у структуру підприємства відділу кадрів. Розраховано, що витрати становлять 44500 грн. на рік. Розраховуючи економічний ефект, було встановлено, що очікуваний плановий прибуток підприємства в 2009 році становить 1283,52 тис.грн., а приріст доходів у 2007 році може скласти 61,12 тис.грн.

Введення нової посади директора з кадрових питань з урахуванням всіх можливих витрат у плановому періоді буде становити 3,47% від планового прибутку.

Отже можна вважати, що організаційні заходи з введення посади директора з кадрових питань є оправданими, тому дані розробки рекомендуються до реалізації.

Передбачається, що запропоновані заходи вплинуть на зміну організаційної поведінки працівників, на їх ставлення до роботи, прагнення повною мірою реалізувати свій потенціал, підвищити результативність своєї праці.

Для практичної реалізації запропонованих змін пропонується ввести у структуру ФЛОУ ВАТ „Ощадбанк” відділ по роботі з кадрами. Для економічного обґрунтування у дипломній роботі проведений розрахунок, який підтвердив ефективність здійснення заходів з удосконалення процесу набору та відбору кадрів на ФЛОУ ВАТ „Ощадбанк”.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: