перейти на сайт>>

Особливості фізичного виховання дітей з послабленим здоров’я

ID роботи: 1492
Тип роботи:
Об'єм: 31 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичне обгрунтування проблеми фізичного виховання дошкільників з послабленим здоров’ям
1.1. Фізичне виховання дітей у системі освіти
1.2. Завдання фізичного виховання
1.3. Лікарсько-педагогічна характеристика дітей з ослабленим здоров'ям
Розділ 2. Експериментальне дослідження ефективності методики фізичного виховання дітей з послабленим здоров’ям
2.1. Діагностика рівня розвитку фізичних якостей старших дошкільників на констатуючому етапі дослідження
2.2. Реалізація методики фізичного виховання дітей з послабленим здоров’ям
2.3 Діагностика рівня розвитку фізичних якостей підготовленості дошкільників з послабленим здоров’ям на контрольному етапі дослідження
Висновок
Список літератури
Додатки
ДодатокВисновок:

Підводячи підсумки нашого дослідження, можна зробити висновок, що мета роботи досягнута, а гіпотеза підтверджена.
Проблема розвитку фізичних якостей дошкільників з послабленим здоров’ям вирішувалася за допомогою наступних завдань дослідження:
1. Дана характеристика фізичним якостям;
2. Розглянуті рухові навики і вікові анатомо – фізіологічні особливості розвитку дітей дошкільного віку;
3. Виявлені фізичний розвиток і фізична підготовленість в системі фізичного виховання;
4. Проведена діагностика експериментальної роботи по фізичних якостях дошкільників в процесі фізичної підготовленості;
5. Проаналізовані і оброблені дані експериментальної роботи.
Викладені поняття дають загальне уявлення про фізичну підготовленість, виховання, його особливості, соціальні функції і взаємозв'язки з іншими явищами. Сукупність цих понять в першу чергу характеризує фізичне виховання як суспільно-педагогічне явище. Будучи невід'ємним компонентом виховання в широкому сенсі слова, фізичне виховання грає істотну роль в реалізації як загально-педагогічних, так і специфічних освітньо-виховних завдань, продиктованих потребами суспільства в доцільній дії на розвиток людини, необхідністю підготовки його до трудової і іншим суспільно значущим видам діяльності. Специфічний зміст фізичного виховання складають фізична освіта і виховання фізичних якостей людини.
Перше здійснюється шляхом навчання і пов'язане переважно з формуванням рухових умінь, навиків і спеціальних знань; друге направлене на розвиток життєво важливих властивостей людського організму, що відносяться до фізичних якостей людини, які лежать в основі його рухових здібностей (силових, швидкісних, витривалості, і т. д.) і визначають в комплексі загальний рівень фізичний працездатності.
В процесі зміни поколінь через фізичне виховання відбувається передача накопичуваного людством раціонального досвіду використання рухових можливостей, якими потенційно володіє людина, і забезпечується в тій чи іншій мірі направлений фізичний розвиток людей.
Загальним прикладним результатом фізичного виховання, якщо розглядати його щодо трудової і інших видів практичної діяльності людей, є фізична підготовленість, втілена в підвищеній працездатності, рухових уміннях і навиках. В цьому відношенні фізичне виховання можна визначити як процес фізичної підготовки людини до повноцінної життєдіяльності.
Фізичне виховання дошкільників грає велику педагогічну роль. Воно виховує в дошкільнику здоровий дух, допомагає йому надалі, добитися успіхів, бути фізично підготовленим до труднощів. Фізично виховані дошкільники стають здоровими людьми і повноцінними громадянами в суспільстві.
В процесі фізичного виховання не можна втратити прогресивну, гуманістичну, особову спрямованість фізичного виховання. Проблеми фізичного виховання повинні зайняти належне місце в Державній програмі по вихованню молоді. Повинне відбутися коректування проблем фізичного виховання і шляхів його реалізації. Цей процес повинен бути перманентним, таким, що приводить до дієвих практичних кроків, сприяючих підвищенню якості життя і оздоровлення дітей.
В ході вивчення засобів і методів розвитку фізичних якостей шляхом аналізу літературних джерел, ми виділили для себе один з найбільш доступних і на наш погляд імовірно найбільш ефективний метод розвитку фізичних якостей в процесі фізичної підготовленості. У даному методі можна використовувати різні засоби, такі як сюжетні вправи, ігри, бігові вправи і так далі
У експериментальній методиці основний упор робиться на застосування методу розвитку фізичних якостей за допомогою фізичних вправ для дошкільного віку з послабленим здоров’ям.
Контрольні тести, а потім визначення достовірності відмінностей по t – критерію Стьюдента показали, що відмінності між отриманими в експерименті середніми арифметичним значеннями вважаються достовірними, звідси витікає, що експериментальна методика розвитку фізичних якостей дошкільників з послабленим здоров’ям є ефективнішою за загальноприйняту методику розвитку фізичних якостей.
Таким чином, можна сказати, що сюжетні ігри-вправи є важливим видом діяльності в розвитку фізичних якостей у дітей дошкільних груп з послабленим здоров’ям.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: