перейти на сайт>>

Оцінка вартості основних фондів підприємства та шляхи підвищення їх використання в умовах ринку

ID роботи: 8529
Тип роботи:
Об'єм: 52 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1

Характеристика Теоретичних підходів  до проведення оцінки вартості основних фондів

1.1. Поняття та економічна сутність основних фондів підприємства

1.2. Класифікація  основних фондів підприємства

1.3. Характеристика зарубіжного досвіду визнання та оцінки основних засобів

1.4. Характеристика розвитку сільськогосподарської галузі України

Висновок до розділу 1

РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ НАЯВНОСТІ, РУХУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ФГ «АЛЬБА»

2.1 Техніко-економічна характеристика ФГ «АЛЬБА»

2.2. Оцінка структури основних фондів ФГ «Альба»

2.3 Оцінка ефективності використання основних фондів ФГ «Альба»

2.4 Аналіз рентабельності і прибутку підприємства

Висновок до розділу 2

РОЗДІЛ 3

ШЛЯХИ І НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ФГ «АЛЬБА»

3.1. Удосконалення джерел фінансування основних засобів ФГ «Альба»

3.2. Лізинг обладнання як перспективна форма оновлення основних фондів ФГ «Альба»

Висновок до розділу 3

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДодаткиВисновок:

Основні фонди – це частина засобів виробництва, які беруть участь у процесі виробництва тривалий період, зберігаючи при цьому натуральну форму і властивості, а також переносять свою вартість на вартість готового продукту частинами.

Кожний об’єкт основних фондів обчислюється у натуральних одиницях (штуках), які характеризують певні його параметри (продуктивність, вагу, габарити тощо). Натуральні показники основних фондів використовуються для розрахунку виробничих потужностей, складання балансів устаткування, визначення технічного стану основних фондів. Вартісні показники основних фондів дають змогу визначити загальний їх обсяг, динаміку, знос, нарахувати амортизацію, розраховувати собівартість продукції, рентабельність підприємства.

Для виявлення резервів поліпшення використання основних виробничих фондів й удосконалення планування капітальних вкладень необхідно проаналізувати показники, які характеризують використання засобів праці на підприємстві.

В аналітичній частині випускної роботи було проаналізовано ефективність використання основних фондів ФГ «Альба».

Результати аналізу дозволяють зробити наступні висновки:

- спостерігається підвищення показників фондовіддачі ОФ у динаміці (на кінець 2013 р. – 34,22 це на 13,2 більше ніж в 2012 р.);

- фондоозброєність зросла у 2012 р. (4,63 тис.грн.), у 2013 році відбулося її зменшення до (4,53 тис.грн.) – це на рівні 2011 р.;

- технічна озброєність знаходиться на досить високому рівні (4,5-4,6 тис.грн. на протязі аналізованого періоду), що свідчить  про належне технічне оснащення працівників. 

- негативним фактором є різке зменшення рентабельності виробництва  у 2013 році (до 2,2 тис.грн),бо в 2011 вона була (5,4 тис.грн.) що свідчить про зниження ефективності тих коштів, які ФГ «Альба» інвестувало в виробництво та реалізацію своєї продукції.

Для усунення існуючих проблем у використанні основних фондів керівництву ФГ «Альба» слід використовувати  інтенсивні заходи  поліпшення використання основних фондів та виробничих потужностей, яке передбачає підвищення ступеня завантаження устаткування за одиницю часу. Підвищення інтенсивного завантаження устаткування може бути досягнуто шляхом модернізації діючого устаткування, машин та механізмів, установлення оптимального режиму їх роботи Інтенсивне використання основних фондів підвищується також через технічне удосконалення засобів праці та технології виробництва, скорочення строків досягнення проектної продуктивності техніки, удосконалення наукової організації праці, виробництва й управління, підвищення кваліфікації та професійної майстерності робітників.

З метою поліпшення технічного стану основних фондів ФГ «Альба» пропонується більш активно використовувати можливості лізингових операцій з метою оновлення основних фондів.  Проведений розрахунок ефективності лізингу на прикладі розкидувача Sulky DPX 24 вартістю 120 тис. грн. показав, що ефективність лізингу в порівнянні з покупкою устаткування за рахунок власних засобів складає більше 309 тис. грн., в порівнянні з придбанням устаткування в кредит – більше 113 тис.грн. Розрахунок ефективності лізингу дозволяє наочно оцінити переваги фінансової оренди.

На основі проведених розрахунків очевидно, що придбання устаткування з використанням лізингового фінансування найбільш оптимальне для ФГ «Альба».


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: