перейти на сайт>>

Оцінка впливу прибутку на фінансову безпеку підприємства

ID роботи: 2700
Тип роботи:
Об'єм: 96 стор.
Вартiсть: 350 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи оцінки впливу прибутку на фінансову безпеку підприємства
1.1. Сутність та значення фінансової безпеки підприємства
1.2 Особливості впливу прибутку на фінансову безпеку підприємства
1.3 Механізм антикризового управління підприємством
Розділ 2 Аналіз фінансового стану ПП фірма «Паляниця»
2.1 Економічна характеристика підприємства
2.2 Оцінка фінансової стійкості підприємства
2.3 Визначення ймовірності банкрутства підприємства
Розділ 3. Розробка стратегії управління прибутком підприємства
3.1 Стратегія управління фінансовою безпекою Фірми „Паляниця” у вигляді ПП
3.2. Шляхи максимізації прибутку підприємства з метою забезпечення фінансової безпеки
Розділ 4. Охорона праці
4.1. Перелік нормативно-правових документів, що регламентують регулювання питання охорони праці
4.2. Забезпечення протипожежної безпеки
Висновки
Список використаних джерел
ДодаткиВисновок:

Дослідження, проведене в дипломній роботі, дає можливість зробити такі висновки.

В умовах жорсткої конкуренції зберегти міцні ринкові позиції будь – якому виробнику можливо лише за умови належного проведення фінансового аналізу. Фінансовий аналіз дає можливість виявити негативні тенденції в діяльності підприємства, і вказує напрямки оптимізації фінансового стану об’єкта дослідження.

У процесі діяльності підприємство використовує власний та позиковий капітал. Від їх співвідношення значною мірою залежать результати діяльності підприємства. Перевага власного капіталу у фінансовій структурі приводить до більш стабільного положення підприємства у ринку. Але в цьому випадку підприємство може недоодержати частини можливого прибутку у наслідок нестачі коштів для розширення виробництва, освоєння нової продукції чи нових ринків збуту. У таких випадках, якщо підприємство є високорентабельним, для покращення прибутковості варто залучати позиковий капітал та зовнішні інвестиції. Але особливість позикових коштів полягає у тому, що їх залучення значною мірою залежить від того наскільки фінансовий стан підприємства відповідає вимогам кредитора або інвестора. Тому керівництво повинно слідкувати за фінансовою безпекою підприємства, а також докласти зусиль до її покращення.

При аналізі фінансової безпеки підприємства використовують певну систему показників, яка відображає структуру активів підприємства, джерел їх формування, ліквідність і фінансову стійкість, якість прибутку, дохідність і оберненість капіталу.

Аналіз підприємства Фірма „Паляниця” у вигляді ПП показав, що фінансова безпека товариства знаходиться на досить високому рівні, але виявив декілька слабких сторін підприємства. Тому для покращення фінансової безпеки Фірма „Паляниця” у вигляді ПП необхідно вказати напрямки покращення діяльності.

Для забезпечення фінансової безпеки в процесі формування політики розподілу прибутку необхідно вирішити наступні завдання: забезпечити отримання власниками необхідної норми прибутку на інвестований капітал, визначити пріоритетні цілі стратегічного розвитку підприємства за рахунок частки прибутку, яка капіталізується, створити умови стимулювання трудової активності і додатково соціального захисту працівників; визначити необхідні розміри резервного і інших фондів підприємства.

Однак, забезпечення фінансової безпеки підприємств неможливе без фінансової підтримки зі сторони держави, зокрема, необхідним є надання державних дотацій, особливо, закупівля державою за відповідними цінами продукції, та зниження податкового тиску.

Лише комплексні дії підприємств та держави, спрямовані на підтримання фінансової безпеки шляхом створення умов і вжиття заходів для отримання необхідного рівня прибутку, зможе забезпечити бажаний результат


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: