перейти на сайт>>

Оцінка ефективності семінарських занять

ID роботи: 1760
Тип роботи:
Об'єм: 33 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ
1. Види семінарських занять та методика їх проведення
1.1. Поняттята основні завдання семінарського заняття
1.2. Види семінарських занять
1.3. Методика проведення семінарських занять
2. Критерії та показники ефективності семінарських занять
2.1 Оцінювання учбових досягнень студентів як фактор підвищення якості освіти
2.2. Діагностика якості навчання в сучасних інформаційно-педагогічних системах
Висновки
Використана літератураВисновок:

Семінар – це живий, творчий процес і його не можна запрограмувати в усіх деталях, але викладачу слід добре продумати кожен етап заняття. За характером семінарські заняття поділяються на випереджальні, навчальні, узагальнюючі (підсумкові).
Важливу роль у підвищенні ефективності семінарського заняття відіграють підготовка та технологія його проведення. Викладач стежить за тим, щоб під час семінару була створена атмосфера доброзичливості та взаємної довіри, вільного обміну думками, співробітництва та співдружності. Доцільно поставити на занятті проблемне питання, викликати розгортання мікро дискусій, а завершити семінар підбиттям підсумків обговорюваної теми та оцінюванням знань студентів. Семінарські заняття різних типів сприяють розвитку мислення студентів. Саме тут формується і закріплюється вміння виступати в ролі оповідувачів і опонентів, доводити, заперечувати чи підтримувати, відстоювати власну точку зору. Всі інші завдання семінару – повторення і закріплення знань, контроль – повинні підпорядковуватися цій головній меті. Семінарське заняття сприяє інтенсивній самостійній роботі студентів, формує в них вміння працювати з додатковою літературою.
Оцінювання є одним з процесів пізнання, в результаті якого виявляється і виражається у формі оцінки значення різних об'єктів і процесів навколишньої дійсності. Оцінювання учбових досягнень розглядається нами як системоутворюючий компонент управління якістю навчання, що полягає у встановленні ступеня відповідності норм якості між метою і результатом навчання.
Професійна освіта у вузі характеризується функціональними особливостями процесу оцінювання учбових досягнень студентів, пов'язаних із створенням, впровадженням і сертифікацією контрольно-вимірювальних матеріалів відповідно до вимог і рекомендацій міжнародних стандартів.
Теоретичне обґрунтування взаємообумовленості якості навчання і оцінювання учбових досягнень студентів представлене у вигляді моделі управління якістю навчання, яка є різновидом аналогової моделі, орієнтованої на встановлення відповідності універсальних характеристик якості навчання, функціональних особливостей процесу оцінювання учбових досягнень студентів.
Організаційно-педагогічними умовами оцінювання учбових досягнень студентів, сприяючими підвищенню якості навчання, є:
 оцінювання учбових досягнень студентів, виступаюче як системоутворюючий компонент вузівської моделі управління якістю навчання;
 нормування учбової роботи студентів і оцінювання її результатів, забезпечене блоково-модульною організацією процесу навчання;
 бально-рейтингова система оцінки учбової діяльності, сприяюча зростанню мотивації студентів до учення і сприяюча ефективному засвоєнню учбового матеріалу;
 комплекс програмно-методичних і контрольно-вимірювальних матеріалів, розроблений відповідно до модульно-рейтингової технології оцінювання учбових досягнень студентів.
За межами нашого дослідження в оцінюванні учбових досягнень студентів як чинника підвищення якості навчання залишилися питання визначення трудомісткості видів учбової діяльності при конструюванні контрольно-вимірювальних матеріалів, що може стати предметом подальшого дослідження.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: