перейти на сайт>>

Перегляд справ у зв’язку з нововияленими обставинами

ID роботи: 686
Тип роботи:
Об'єм: 25 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні та правові аспекти нововиявлених обставин
1.1. Поняття нововиявлених обставин та їх юридична природа
1.2. Підстави перегляду рішень і ухвал суду в зв'язку з нововиявленими обставинами
2. Перегляд судових рішень на підставі нововиявлених обставин
2.1. Умови розгляду справ за нововиявленими обставинами
2.2. Процесуальний порядок перегляду справи за нововиявленими та винятковими обставинами
Висновок
Список використаної літературиВисновок:

В чинному законодавстві відсутнє узагальнене визначення ново-виявлених обставин, що викликає їх різне тлумачення в теорії і практиці цивільного процесу і призводить до помилок при їх застосуванні, а, отже, й до порушення прав осіб, які брали участь у справі.

За своєю юридичною природою нововиявленими обставинами є не тільки ті, які мають істотне значення для справи матеріально-правові факти, що входять до складу підстав позову або висунутих проти нього заперечень, а й будь-які юридичні факти, що мають істотне значення для справ позовного і окремого провадження, а також справ, які виникають з адміністративно-правових відносин.

Нововиявленими обставинами можуть бути юридичні факти, що породжують процесуальні наслідки, тобто такі, які є причинами і умовами, що сприяли порушенню закону, прав та інтересів осіб, які брали участь у справі, та викликають наслідки кримінально-правового, дисциплінарного і громадського характеру.

Підстави перегляду судових постанов у зв'язку з нововиявленими обставинами закріплені в систематизованому вигляді в ст. 3472 ЦПК.

Ст. 361 ЦПК передбачає чотири підстави перегляду рішень, ухвал і постанов у зв'язку з нововиявленими обставинами:

- істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі заявнику. Слід враховувати й те, що це повинні бути:

а) обставини, факти, а не докази(у випадку, якщо це докази то перегляд відбуватиметься у касаційному порядку);

б) істотні обставини, тобто такі, що якби вони були відомі при розгляді справи, то суд ухвалив би принципово інше рішення;

в) нововиявлені, а не нові обставини(при нових обставинах слід подавати новий позов);

г) нововиявлені, а не такі, що змінилися обставини

Слід зауважити, що дані ознаки є загальними для всіх п'яти підстав.

- Встановлені вироком суду, що набрав законної сили за відомо неправдиві показання свідків, за відомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного рішення. Поряд із загальними обставинами для даної підстави характерним є те, щоб ці обставини були підтверджені вироком суду, який вступив в законну силу, по кримінальній справі про засудження свідка, експерта, перекладача та ін.

- Скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, що підлягають перегляду;

- Встановлена Конституційним судом України неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане.

ЦПК від 2004р. виділив окрему главу для провадження у зв'язку з винятковими обставинами, коли в попередньому, нововиявлені та виняткові обставини були містились в одній статті (3472)

Щодо виняткових обставин, то ст. 354 ЦПК передбачає дві підстави для перегляду справи. До таких обставин, передусім належить неоднакове застосування судами загальної юрисдикції того самого положення закону, а також його застосування всупереч нормам Конституції України.

З метою забезпечення єдності розуміння і застосування норм матеріального права і відповідальності застосовуваних норм Конституції Пленум Верховного Суду України у своїх постановах по категоріях справ і Конституційний Суд у своїх рішеннях по конкретних справах роз'ясняють судам зміст норм права і відповідність їх Конституції України.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: