перейти на сайт>>

Планування фінансових результатів

ID роботи: 3064
Тип роботи:
Об'єм: 34 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
2. Сутність і види прибутку
3. Чинники, які впливають на прибуток
4. Показники прибутковості, їх розрахунок
5. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства – важлива основа для обгрунтування прибутку на наступний рік
5.1. Аналіз дінаміки та стуктури прибутку ТОВ „Веселка”
5.2. Оцінка прибутку від реалізації продукції
6. Планування прибутку підприємства
6.1. Методи розрахунку прибутку від реалізації продукції
6.2. Рекомендації по збільшенню суми і вдосконалення використання прибутку
6.3. Планування розподілу прибутку
Висновки
Література
Додатки
Додаток
Додаток
ДодатокВисновок:

Економічний розвиток підприємства характеризується покращенням фінансово-економічних результатів. Це покращення зумовлюється дією внутрішньо-виробничих і зовнішньо-економічних чинників. Для встановлення чинників формування фінансових показників нами проведено дослідження на підприємстві ТОВ „Веселка”.
Виявлено, що в умовах ринкової економіки ці фактори взаємозалежні і зумовлюють фінансовий стан підприємства. Визначальним фактором фінансового стану є прибутковість його господарської діяльності.
На основі аналізу динаміки та структури діяльності підприємства здійснено пошук резервів підвищення ефективності використання всіх видів наявних ресурсів, оскільки це є одним з найважливіших завдань будь-якого виробництва. Виявлення і практичне використання цих резервів було метою цього дослідження. За допомогою ретельного фінансово-економічного аналізу, проведеного в дипломному дослідженні на тему „Резерви поліпшення фінансових результатів діяльності підприємства” досконало вивчені показники прибутку і рентабельності і зроблено наступні висновки.
Аналізуючи дані 2006 року з попереднім роком можна говорити про позитивні зміни основних економічних показників ТОВ «Веселка».
Проте для успішного розвитку виробничої діяльності, підприємству необхідно використовувати можливі резерви зростання фінансових результатів, тобто прибутку, рентабельності.
Розроблені конкретні заходи щодо освоєння виявлених резервів на наявних виробничих потужностях без додаткових капітальних вкладень, а отже, і без збільшення суми постійних витрат, дозволили збільшити прибуток підприємства, а значить і запас його фінансової міцності.
Основними джерелами збільшення суми прибутку на ТОВ «Веселка» є: збільшення об'єму реалізації продукції, зниження її собівартості, підвищення якості товарної продукції, реалізації її на вигідніших ринках збуту.
1. Резерв зростання прибутку по збільшенню об'єму продажів дозволив збільшити суму прибутку на 8,7 тис.грн. за рахунок розширення асортименту хлібобулочних і кондитерських виробів.
2. Резерв збільшення прибутку за рахунок зниження собівартості товарної продукції кожного виду продукції на 23,39 тис.грн. збільшили прибуток на цю ж суму.
3. Резерв зростання прибутку за рахунок поліпшення якості продукції, тобто використання високоякісної муки у виробництві збільшили прибуток на 6,91 тис.грн.
4. Виручка від реалізації продукції збільшилася за рахунок об'єму продажів і за рахунок підвищення якості продукції і складе 50,87 тис. грн.
У підприємства ТОВ «Веселка» є всі необхідні умови господарського розвитку в ринкових умовах для подальшого зміцнення його діяльності.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: