перейти на сайт>>

Поняття «документ»: еволюція та стандартизація

ID роботи: 2273
Тип роботи:
Об'єм: 25 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Історико-теоретичний огляд проблеми дослідження
1.1 Еволюція поняття «документ»
1.2 Трактовка документа сучасними науковцями (Ю.М. Столяров, Г.М. Швецова-Водка, С.Г. Кулешов, Є.О. Плешкевич)
Висновки
Список використаних джерелВисновок:

Аналіз історичного розвитку поняття "документ" показав, що поняття "документ" є об'єктом досліджень низки сучасних дисциплін інформаційно-комунікаційного циклу, зокрема інформатики, документалістики, бібліотекознавства, бібліографознавства, архівознавства, документознавства, археографії, джерелознавства, дипломатики тощо. В кожній науці воно має свій конкретний зміст. У кінці ХІХ - на початку ХХ ст. це поняття входить у науковий обіг книгознавства і бібліографознавства завдяки працям П. Отле та його послідовників, які, виходячи з потреб розвитку бібліографії, застосовували узагальнююче, широке значення поняття "документ" і заклали теоретичне підґрунтя документаційно-інформаційної науки.

Аналіз історичного процесу формування поняття "документ" у різних наукових дисциплінах з кінця ХІХ-го до кінця ХХ-го століття показав, що поняття "документ" є об'єктом досліджень низки сучасних дисциплін інформаційно-комунікаційного циклу, зокрема інформатики, документалістики, бібліотекознавства, бібліографознавства, архівознавства, документознавства, археографії, джерелознавства, дипломатики тощо, і в кожній науці воно має свій конкретний зміст. У кінці ХІХ - на початку ХХ ст. це поняття входить у науковий обіг книгознавства і бібліографознавства завдяки працям П. Отле та його послідовників, які, виходячи з потреб розвитку бібліографії, застосовували узагальнююче, широке значення поняття "документ" і заклали теоретичне підґрунтя документаційно-інформаційної науки.

Найвагоміший внесок у розробку документознавчих питань зробили Ю.М. Столяров, Н.М. Кушнаренко, Н.Б. Зінов'єва, С.Г. Кулешов, Г.М. Швецова-Водка, М.С. Слободяник та інші видатні дослідники.

В процесі історичного розвитку сформувалися, щонайменше, вісім різних за обсягом значень поняття "документ", які співвідносяться одне з одним як поступове звуження обсягу поняття.

Здобутки документології можуть мати принципове значення як для розвитку окремих видів спеціального документознавства, так і для розвитку споріднених наук, які грунтуються на власній системі знань, вивчають свої специфічні особливості створення та функціонування того чи іншого виду документа, його проблематику й функціонально зорієнтовані на задоволення конкретних потреб суспільства.

Особлива увага в документології повинна бути приділена питанням вироблення раціональних наукових методик створення документів, розв’язанню комплексу проблем технічного, технологічного, програмного, лінгвістичного їх забезпечення, вирішення питань, пов’язаних з подальшим користуванням цими документами як у їх динамічному стані, так і під час зберігання в архіві. Може виявитись, як підкреслює професор С.Г. Кулешов, певна спільність в практичних способах роботи з електронними носіями інформації, що буде корисним у наукових пошуках раціональних методик для служб діловодства, архівів, бібліотек та музеїв.Особливої значущості в документології можуть набути питання дослідження феномена документа в мережі Інтернет.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: