перейти на сайт>>

Порівняльна характеристика сленгу українських та англійських студентів

ID роботи: 5611
Тип роботи:
Об'єм: 29 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

Глава 1. Сучасний молодіжний  сленг і його місце в мовному   дискурсі

1.1. Поняття сленгу як лінгвістичного явища

1.2. Студентський сленг у системі молодіжного неформального мовлення

Глава 2. Особливості функціонування   англійського та українського  студенческого сленга

2.1. Співвідношення сленгової лексики української на англійської мов

2.2. Запозичення англомовних жаргонізмів  у українському молодіжному сленгу

Висновок

Список літературиВисновок:

Вчені-лінгвісти сьогодення по-різному ставляться до експансії запозичень в українську мову: з одного боку, як до фактору, що загрожує культурі мови, з іншого – як до неминучого наслідку взаємодії різних культур і мов.

Сучасний сленг являє собою своєрідну мову у мові, яка може домінувати у мовленні людини, а може лише злегка торкатися її.

Дехто з науковців вважає сленг «особливою зоною небезпеки», для якої характерні бідність лексики, неграмотна побудова фраз, невміння чітко сформулювати речення і т.п. Думка про те, що надмірне вживання ненормативної лексики загрожує українській мові спрощенням та збіднює мовлення, є помилковою і поверховою. Виникнення сучасних сленгових слів та виразів є об’єктивованим дійсністю процесом, який не можна і не варто зупиняти. На сучасному етапі функціонування української мови накреслюється тенденція до формування загальнонаціонального сленгу – сукупності загальновідомих експресивних лексичних та фразеологічних одиниць зниженого стилю. Отже, сленг має низку функціональних особливостей:

відкритість та демократизм висловлювань;

відтворює широкий спектр конотацій;

наявність властивих для російської мови моделей та конструкцій побудови сленгових виразів, кальок, запозичень з російської та англійської мов, а також суржику;

багатий на синоніми;

специфічний набір лексико-фразеологічних засобів тощо.

Але, безумовно, живучи в епоху глобальних змін у суспільстві, ми є «користувачами» оновленої часом мови і, навіть, авторами мовних новоутворень. Тому задача, яку ставлять перед собою сучасні лексикографи, – зафіксувати у словниках культурно-мовну ситуацію кінця ХХ – початку ХХІ століття, відображаючи динаміку російського лексикону. Найбільш показовою у цьому відношенні є мова молоді.

Студентський сленг є одним з шарів лексики молодіжного сленгу, який формується навколо корпоративних жаргонів. Серед гетерогенних джерел виникнення сленгу виокремлюють ЗМІ, інтереси певного кола, студентське життя.

Сленг – це одна із форм існування мови, і хоча кальок з англійської мови, суржику, неадаптованих англійських виразів у мовленні сучасної молоді забагато, вони також мають право на лексикографічне осмислення, що сприятиме покращенню культури усного мовлення і мовних смаків.

Англійський та український студентський сленги мають свої певні мовні особливості, які у першу чергу ми помічаємо у творенні цих лексичних одиниць. Так, можемо виділити запозичення, суфіксальний/префіксальний способи. Продуктивними способами англійського сленгу є конверсія та словоскладання.

При перекладі спеціальної розмовної лексики перекладач дотримується, в основному двох напрямків – або шукає аналогічну українську лексичну одиницю, що має приблизно таку саму експресивність (еквівалентний переклад), або тлумачить чи роз’яснює значення, тобто використовує описовий переклад.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: