перейти на сайт>>

Право на житло, і його реалізація в сучасних умовах

ID роботи: 634
Тип роботи:
Об'єм: 32 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
1. Характеристика системи житлового права України
2. Поняття «житло» в законодавстві України та його правове значення
3. Право громадян на житло і форми його реалізації
4. Проблеми реалізації права на житло в сучасних умовах
Висновок
Використана літератураВисновок:

Статтею 47 Конституції України передбачено: "Кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду.

Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону.

Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду”.

Середня забезпеченість житлом в Україні становить 19,7 кв. м загальної площі в розрахунку на одну особу (це нижче рівня забезпеченості в розвинутих країнах у 2,5-3 рази). При цьому 5,66 млн. сімей і самотніх людей, або близько 17 млн. чоловік, проживають у незадовільних умовах - гуртожитках, комунальних квартирах, ветхих будинках, в орендованих квартирах чи в приміщеннях із забезпеченістю менше 9 кв. м жилої площі на одну особу. Понад 2,3 млн. сімей (у тому числі сім'ї, що мають право на першочергове одержання квартири) роками й десятиріччями перебувають на обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов. Проте обсяги житлового будівництва щорічно зменшуються.

Реалізація прав громадян на житло носить як цивільно-правовий, так і адміністративний характер, а захист прав на житло досягається адміністративними, цивільними, кримінальними та процесуальними засобами. Хоча саме поняття “житло” безпосередньо пов’язане з конституційним, житловим, цивільним, адміністративним, господарськими галузями права, але разом з тим, не поглинається ними через специфічну сферу правового регулювання.

Проведений аналіз поняття житла в законодавстві України дозволяє зробити такі висновки, що незважаючи на суттєві здобутки українського законодавця у процесі проведення кодифікаційних робіт, а саме прийняття ЦК України і КК України, необхідно врахувати розглянуті “проблемні моменти” і врахувати їх під час удосконалення правового регулювання житлових правовідносин.

Розвиток житлового права, перш за все, вимагає оновлення житлового законодавства шляхом прийняття Житлового кодексу, проект якого розроблений Кабінетом Міністрів України і опублікований для широкого обговорення. І який на сьогоднішній день в нових соціально-економічних умовах залишається справжнім “каменем спотикання” для українського законодавця.

Оскільки в Україні темпи житлового будівництва та обсяги коштів, що спрямовуються у будівництво житла з бюджетів усіх рівнів не забезпечують вирішення житлової проблеми, передусім для громадян, які потребують соціального захисту, нещодавно Держбудом України розроблено та внесено на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України “Про державне фінансування та цільове довгострокове кредитування будівництва житла”. Зазначений Закон спрямований на реалізацію ст. 47 Конституції України щодо забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і визначає правові засади фінансування та цільового довгострокового кредитування будівництва так званого соціального житла. У проекті Закону визначаються відповідні механізми кредитування будівництва (придбання) житла молодим сім’ям, одиноким молодим громадянам, молодим вченим, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, членам їх сімей та деяким інших категоріям населення.

Прийняття Верховною Радою України зазначеного Закону, а в перспективі і Житлового кодексу, напрацювання Кабінетом Міністрів України та відповідними центральними органами виконавчої влади механізмів їх реалізації, безсумнівно, сприятиме прискоренню розв’язання в Україні проблеми забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов.

Як видно із наведеного переліку, законодавство України передбачає значну кількість можливих підстав для виселення осіб із житла, і найбільше таких підстав стосуються виселення без надання іншого жилого приміщення. Те, що виселення не може проводитися інакше як за вмотивованим рішенням суду, в багатьох випадках не може бути втіхою для осіб. право на недоторканість житла яких реально порушується.

Новий Житловий кодекс України повинен справедливо розв'язати всі питання обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень, користування ними, оплати за житло та комунальні послуги, обміну жилих приміщень, розвитку молодіжного житлового будівництва, відчуження об'єктів нерухомого майна, відповідальності за порушення житлового законодавства, вирішення житлових спорів та ін.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: