перейти на сайт>>

Практичні заняття з дисципліни «Професійно-трудова соціалізація осіб з психофізичними порушеннями»

ID роботи: 7446
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Практичне заняття №1-2

Методологічні та теоретичні аспекти моделі професійно-трудової соціалізації в сучасній науці: Етапи професійно-трудової соціалізації осіб з порушеннями психофізичного розвитку

Завдання для самоконтролю та контролю знань:

1. Раннє виявлення схильностей, здібностей і потреб учнів, сприяння свідомому вибору учнями майбутньої професійної діяльності.

2. Формування та розвиток міжособистісних стосунків, спільної і комунікативної діяльності учнів як запоруки успішної адаптації в соціальному оточенні, зокрема в майбутньому професійному колективі.

3. Створення умов для розвитку особистісної готовності школяра до вибору професії та професійного навчання, формування в учнів мотивації професійного самовизначення.

4. Робота з педагогічним колективом навчального закладу щодо оптимізації системи психолого-педагогічного супроводу професійно-трудової соціалізації осіб з порушеннями психофізичного розвитку.

Література:

Практичне заняття № 3

Історичні та правові аспекти проблеми професійно-трудової соціалізації осіб з психофізичними порушеннями

Завдання для самоконтролю та контролю знань:

1.         Дайте стислу характеристику горизонтальної та вертикальної структури системи спеціальної освіти України.

2.         Яким чином міжвідомча розпорошеність спеціальних установ створює проблеми для обліку та створення комплексної системи психолого-педагогічного супроводу професійно-трудової соціалізації осіб з вадами психофізичного розвитку?

3.         У яких установах дитина з особливими освітніми потребами може отримувати профорієнтаційну допомогу у молодший шкільний період ( з 6-7 до 10 років) та період шкільного та професійного навчання?

4.         Заповніть таблицю «Позитивні та негативні риси профорієнтаційної роботи при інституалізованих та інклюзивних освітніх моделях»:

Література:

Практичне заняття 4-5

Технології психологічного дослідження особистості молодших школярів з психофізичними порушеннями

Завдання для самоконтролю та контролю знань:

1.         Підготуйте загальну характеристику методів дослідження, які застосовують у спеціальній діагностиці для дослідження схильностей та здібностей молодших школярів.

 

2.         Визначте завдання створення системи профорієнтаційної роботи в початковій школі.

 

Література:

 

Практичне заняття № 6-7

 

Технології психологічного дослідження особистості підлітків з психофізичними порушеннями

Завдання для самоконтролю та контролю знань:

1.         Підготуйте загальну характеристику методів дослідження, які застосовують у спеціальній діагностиці для дослідження міжособистісних стосунків підлітків з психофізичними порушеннями.

 

2.         Розробіть і обґрунтуйте зміст психолого-педагогічного обстеження (методи та методики, спрямовані на самовизначення) підлітка а) з відставанням в інтелектуальному розвиткові; б) з розладами поведінки; в) с сенсорними розладами.

3.         Визначте завдання створення системи профорієнтаційної роботи в середній ланці школи.

            Література:

Практичне заняття  № 8-9

Технології психологічного дослідження особистості юнаків з психофізичними порушеннями

Завдання для самоконтролю та контролю знань:

1.         Дайте визначення поняття «професійно-трудова соціалізація» та розкрийте її сутність.

2.         Назвіть основні чинники успішного професійного самовизначення в юнацькому віці.

            Охарактеризуйте щаблеву модель професійного розвитку Д. Сьюпера.

3.         У чому сутність системи психолого-педагогічного супроводу професійної соціалізації осіб з інтелектуальними порушеннями?

4.         У чому сутність системи психолого-педагогічного супроводу професійної соціалізації осіб із сенсорними порушеннями?

Література:

Практичне заняття № 10-11

Основні напрями профорієнтаційної роботи

Завдання для самоконтролю та контролю знань:

1.         Сформулюйте ряд вимог до добору методичного інструментарію для обстеження дітей з відхиленнями розвитку під час профдіагностики.

2. Продумайте конкретний перелік і зміст даних на дитину, які ви маєте вивчити до проведення процедури дослідження. Яким чином і які б методи ви застосовували?

3. Обгрунтуйте вимоги до проведення та організації профконсультації дітей з відхиленнями розвитку.

Література:

Практичне заняття 12

Профорієнтаційна робота у навчально-реабілітаційних центрах та середніх спеціальних загальноосвітніх закладах. Професійний відбір. Професійно-трудове навчання осіб з психофізичними порушеннями.

Завдання для самоконтролю та контролю знань:

1.         Назвіть етапи психолого-педагогічного супроводу професійного самовизначення підлітків і юнаків у НРЦ.

2.         У чому сутність системи психолого-педагогічного супроводу професійної соціалізації осіб із порушеннями зору в НРЦ?

            Назвіть структуру профільного навчання в навчально-реабілітаційному центрі.

3.         Охарактеризуйте структуру діяльності членів педагогічного колективу з реалізації завдань психолого-педагогического забезпечення професійно-трудової соціалізації учнів з порушеннями зору.

4.         Охарактеризуйте систему психолого-педагогічного забезпечення в навчально-реабілітаційному центрі.

            Назвіть основні форми професійно-трудової соціалізації в НРЦ.

Література:

НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: