перейти на сайт>>

Проблема соціальної свідомості в роботах К. Маркса і Ф. Енгельса

ID роботи: 5749
Тип роботи:
Об'єм: 29 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Соціальна свідомість як об’єкт наукових досліджень

1.1.Характеристика наукових підходів  до тлумачення проблеми свідомості

1.2. Поняття  та структура соціальної свідомості

Розділ ІІ. Дослідження проблеми соціальної свідомості в роботах К. Маркса і Ф. Енгельса

2.1. Поняття суспільної свідомості у працях  К.Маркса а Ф. Енгельса

2.2. Суспільна, помилкова та  класова свідомість

Висновок

ЛітератураВисновок:

Таким чином, суспільна свідомість, як і суспільство в цілому, являє собою складне явище, має ряд сторін і зв’язків з суспільним буттям. Категорії «суспільне буття» і «суспільна свідомість» є основними в дослідженні суспільної свідомості, оскільки вони розкривають його істотні риси, закономірне взаємовідношення суспільного буття і суспільної свідомості. Однак ці категорії не є всеосяжними, тобто вони не охоплюють всіх сторін суспільства. Тому для пояснення інших сторін суспільного життя, їх зв’язків і відносин застосовуються більш конкретні категорії.

Суспільна свідомість у марксизмі – це «перетворення» самого соціального буття, породжувана ним стабілізуюча властивість («соціальна міфологія»), що дозволяє особам створювати й функціонувати всередині суспільного організму.

Таким чином, на основі економічної необхідності складається в кінцевому рахунку складна система взаємозалежних соціальних, політичних і духовних структур, яка визначає характер суспільної свідомості, положення соціальних суб’єктів, їх бачення світу, їх інтереси, спонукаючи до тих чи інших дій. Звідси випливає, що соціолог, який використовує інструментарій діалектико-матеріалістичної соціології, повинен вивчати ментальність людей, їх поведінку з урахуванням характеру суспільними відносинами.

К. Маркс та Ф. Енгельс розглядають  проблематику свідомості крізь призму соціальної обумовленості й класових протиріч, акцентуючи увагу на неоднорідному, конфліктному, антагоністичному характері суспільства і його духовної сфери на стадії капіталізму. Особливу увагу ця теорія приділяє усвідомленню класом свого інтересу в суспільному розвитку й політичній боротьбі. Звідси задана класовість, ідеологічність соціальної свідомості й, відповідно, характерне розуміння свідомості як різновиду свідомості політичної, елемента ідеології.

У стратифікованому суспільстві свідомість окремих верств обумовлюється ступенем і формами їхньої участі в соціальному виробництві, розподілі, споживанні матеріальних й духовних благ. Це означає існування в країні декількох систем свідомості й тільки однієї системи. Причому остання завжди базується на панівній свідомості (тобто, свідомості правлячої еліти, економічно панівної меншості), у той час як свідомість експлуатованих мас утворює основу соціальної критики чинного права, слугує необхідною ланкою корінних соціальних змін. Таким чином, базуючись на класовому аналізі соціально-правової реальності, марксизм обґрунтовує неоднакову роль різних (соціальних) рівнів (типів) свідомості.

Маркс і Енгельс відзначають, що свідомість має суспільне походження і виступає як усвідомлення, з одного боку, суспільних відносин між людьми, і, з іншого боку, відносин людей до природи.

Розвиток свідомості відбувається завдяки зростанню продуктивності і поділу праці, яке на певному щаблі стає поділом матеріальної та духовної діяльності. З цього моменту суспільна свідомість набуває відносної самостійності.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: