перейти на сайт>>

Професійна культура державного службовця та напрямки її удосконалення

ID роботи: 6238
Тип роботи:
Об'єм: 85 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретичні основи поняття культури державного службовця

1.1.Проблема формування професійної культури державного службовця в теорії і практиці

1.2. Сутність та зміст професійної культури державного службовця

1.3. Принципи та рівні професійної культури державного службовця

Висновок до розділу 1

Розділ ІІ. Шляхи вдосконалення професійної культури державного службовця

2.1. Модель вдосконалення професійної культури

2.2. Аналіз стану сформованості професійної культури державних службовців

2.3. Шляхи розвитку професійної культури державних службовців

Висновок до розділу 2

Висновки

Список використаної літератури

ДодаткиВисновок:

В даний час істотно зростають вимоги суспільства до змісту і якості професійної діяльності державних службовців, ускладнюються вимоги до їх кваліфікації, професійних і особистісних якостей. Тим не менш, очевидно, що якість діяльності органів влади залежить від конкретних людей, їх особливостей і кваліфікації, а заходи щодо вдосконалення законодавства, реформування органів влади - лише умови їх ефективної роботи.

Професійна діяльність державних службовців містить ряд суперечностей: з одного боку, вона повинна забезпечувати дотримання і захист прав та інтересів громадян, з іншого - зобов'язана забезпечувати реалізацію державних законів, які спрямовані скоріше на дотримання інтересів держави, ніж інтересів окремих громадян. Результатами діяльності державних службовців є правові норми різного рівня управління, соціокультурні норми відносин, норми звітності і відповідальності, ресурсного забезпечення матеріальної діяльності. Виникаючі при цьому діалектичні протиріччя між результатами праці державних службовців та суспільною формою їх оцінки можна вважати специфікою державної служби як професійної діяльності.

Професійна діяльність державних службовців вимагає як умінь приймати рішення, брати відповідальність на себе, проявляти ініціативу, так і здатності виконувати рішення, підкорятися, долати перешкоди на шляху до мети; як здатності впливати на інших, спонукати, переконувати, вселяти, вимагати, так і вміння підкорятися, виконувати вказівки, дотримуватися дисципліни. У зв'язку зі складністю розв'язуваних завдань, необхідністю одночасного виконання ряду дій, підвищеною відповідальністю за прийняті рішення та їх наслідки можна прогнозувати підвищений ризик виникнення емоційного вигорання.

Професійна культура є найважливішою якісною характеристикою рівня розвитку особистості держслужбовців способом та мірою реалізації її сутнісних сил і здібностей.

Професійна етика і професійна моральна свідомість нерозривно пов'язані з поняттями професійного обов'язку, честі і гідності, моральності, моралі і такту. Принципи професійної етики державної служби знаходять форму етичних вимог, основні з яких перераховані в Кодексі службової професійної етики та правил ділової поведінки державних службовців. Отже, культура державної служби виступає одним з найважливіших факторів формування її іміджу в суспільстві, стабілізації та оптимізації суспільних відносин.

Професійна культура державних службовців, з одного боку, має суспільну значущість, з іншого - продукт її суб'єктивний і залежить від професіоналізму виконавця. Отже, вона може бути визнана якісною при збігу оцінки результату самим суб'єктом і суспільством.

Проведене дослідження показало, що в число головних цінностей державних службовців адміністрації м увійшли, перш за все, професійна компетентність, кваліфікація, вміння працювати з людьми, почуття справедливості. Практично малозначущими виявляються такі цінності, як знання законів, встановлення хороших відносин з колегами по роботі, принциповість, наполегливість, освіта, навички в роботі тощо. Найбільш низько у розвитку своїх професійних навичок державні службовці  оцінюють інноваційну діяльність, дослідницьку практику, контроль і мотивацію праці інших чиновників, консалтинг, методичну та освітню діяльність. Організаційна діяльність оцінюється досить високо. Вище, ніж інші види професійної діяльності, оцінюються координація роботи, вміння планувати діяльність, представляти інтереси організації.

Практично для половини опитаних державних службовців прийом на роботу здійснюється керівниками цих органів. Якщо зв'язати в єдине ціле ці дані з «протекцією» друзів і знайомих, то частка службовців, прийом яких до державних органів у величезній мірі залежав від суб'єктивних, інтуїтивних способів і прийомів підбору персоналу. Особисті корисні зв'язки виявляються більш значущим чинником, ніж професіоналізм, об'єктивні критерії. У числі складових професійної культури, які, на думку респондентів, у меншій мірі потребують коригування, виявилися вміння відстоювати розумні, засновані на правовій основі, правила внутрішнього розпорядку; підприємливість, вміння організувати роботу, стимулювати і розвивати самоврядування; вміння мотивувати співробітників до ефективної трудової діяльності; вміння передавати інформацію (вести телефонні переговори, правильно складати документи); вміння оцінювати реакцію оточуючих (психологічна проникливість); та ін.. Якості, відмічені як позитивні, тобто такі, що не потребують суттєвого коригування, займають значне місце у змісті діяльності державного службовця. Причиною цьому є той факт, що названі складові професійної культури - це, по суті, його основні службові обов'язки, які він виконує з дня на день. Можливо, саме з цим пов'язано уявлення чиновника про їх розвиненість та доступність в оволодінні.

Як показав аналіз діяльності державних службовців, у їх професійній культурі типовими є установки, пов'язані з готовністю слідувати нормам права, інструкціям і службовим традиціям: виконавська готовність, здатність виконувати службові завдання в строк, готовність реалізовувати вказівки керівника без їх критичної оцінки, сумлінність, що збігається з результатами масштабних досліджень. Це цілком співвідноситься з такими цінностями, як дисциплінованість, безвідмовність у виконанні будь-якого доручення, жорсткий контроль.

Цілком очевидно, що в Україні необхідно створювати власні унікальні управлінські технології в державному управлінні, здатні врахувати специфіку розвитку сучасного соціуму.

Для державних службовців важливо розвивати комунікативні вміння, орієнтовані на ділову взаємодію - вміння швидко вникати в суть проблеми або завдання, дохідливо і просто пояснювати свою позицію, узгоджувати варіанти рішень, переконувати. Від рівня розвитку відзначених умінь багато в чому залежить продуктивність діяльності державного органу.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: