перейти на сайт>>

Процесуальний порядок призначення і проведення експертизи під час кримінального провадження

ID роботи: 7191
Тип роботи:
Об'єм: 34 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І

Експертиза у кримінальному процесі України: теоретичний аспект

1.1. Розвиток наукових аспектів призначення та проведення  експертиз у кримінальному процесі

1.2. Особливості призначення і проведення експертиз у кримінальному процесі України

Розділ ІІ

Судова експертиза у кримінальному процесі України: дані статистики та практичні питання організації експертизи під час досудового розслідування

2.1. Судова статистика щодо видів судових експертиз і категорій справ, за якими вони призначалися

2.2. Тема 8. Процесуальний порядок призначення та проведення експертизи під час досудового розслідування

2.2.1. Що таке судова експертиза, види судових експертиз?

2.2.2. Які підстави для проведення експертизи можуть існувати? Для відповіді на це питання проконсультуватися зі слідчими під час практики.

2.2.3. Хто має право на проведення експертизи?

2.2.4. Процесуальний порядок залучення експерта? Для відповіді на це питання проконсультуватися зі слідчими під час практики.

2.2.5. Випадки обов’язкового звернення до експерта для проведення експертизи?

2.2.6. Який процесуальний порядок розгляду слідчим суддею клопотання про залучення експерта? Для відповіді на це питання проконсультуватися зі слідчими під час практики.

2.2.7. Який процесуальний порядок примусового проведення медичної або психіатричної експертизи?

2.2.8. В якому процесуальному документі відображається хід та результати проведення експертизи, та яка його структура?

2.2.9.  Які терміни передбачено для проведення експертизи? Відповідь обґрунтуйте вказівкою на нормативно-правовий акт.

2.2.10. Яке значення має висновок експерта у кримінальному провадженні? Для відповіді на це питання також необхідно проконсультуватися зі слідчими під час практики.

2.2.11. Співставлення висновку експерта з іншими доказами.

Висновки

Список літератури

ДодаткиВисновок:

Під час провадження у кримінальних справах досить часто виникає необхідність використання знань людей, що володіють науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями. В таких випадках за постановою органів розслідування, судді або за ухвалою суду особам, які володіють цими спеціальними знаннями, доручається провести судову експертизу і за її результатами дати висновок.

Судова експертиза є важливою процесу­альною формою використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві. За її допомогою органи дізнання, досудового слідства і суду встановлюють фактичні дані, що неможливо встановити іншим шляхом та які мають істотне значення для справи.

Судова експертиза – це відмінний від інших специфічний різновид експертиз, що має особливий статус. Подібність її до експертиз в інших сферах людської діяльності полягає у тому, що вона по суті є дослідженням, заснованим на вико­ристанні спеціальних знань. Водночас далеко не будь-яке дослідження, засноване на використанні спеціальних знань, може називатися судовою експертизою, оскільки такі експертизи здійснюються у ході судового дослідження з цивільних, господарських або кримінальних справ, справ про адміністративні правопору­шення.

Зростанню ролі судової експертизи, як джерела доказів, сприяють дві обста­вини: передусім сама природа експертизи, як джерела отримання достовірної, об’єктивної інформації про факти, а також те, що судова експертиза постійно удо­сконалюється, залучаючи собі в допомогу новітні досягнення науково-технічного прогресу.

Значення судової експертизи для розв’язання завдань досудового слідства та судового розгляду кримінальних справ пі­двищується з огляду на реалізацію принципу змагальності за новим кримінально-про­цесуальним законодавством України. Прин­цип змагальності передбачає рівні та доволі широкі процесуальні права сторін, зокрема, в дослідженні речових доказів. У процесі виконання комплексної експертизи для дослідження наданого об’єкта відбуваєть­ся застосування різних експертних методик.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» судова експертиза – це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового слідства та суду. Згідно з ч. 2 ст. 84 КПК висновок експерта є процесуальним джерелом доказів. Як свідчить судово-слідча практика, правильне використання можливостей експертиз та наукових об’єктивних досліджень є необхідною умовою для забезпечення виконання завдань кримінального судочинства.

За статтею 242 КПК експертиза проводиться за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.Статтею 243 передбачено, що сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи, у тому числі за клопотанням сторони захисту чи потерпілого.

Допомога експерта (спеціаліста) в досудовому розслідуванні й судовому розгляді кримінального провадження забезпечує його об’єктивність та повноту. Саме прогнозування розвитку ситуації в межах правового аналізу разом з висновком обізнаної особи з конкретної прикладної проблематики дають той ефект, який дає змогу прийняти своєчасні та ефективні заходи для обрання правильної й обґрунтованої позиції сторін кримінального судочинства, отримання якісного доказу, яким обґрунтовується прийняття процесуального рішення.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: