перейти на сайт>>

Психологічні особливості формування міжособистісних стосунків в старшому дошкільному віці

ID роботи: 8625
Тип роботи:
Об'єм: 39 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні дослідження особливостей формування міжособистісних стосунків в старшому дошкільному віці

1.1. Характеристика наукових досліджень щодо проблеми формування міжособистісних стосунків в старшому дошкільному віці

1.2. Поняття та структура міжособистісної взаємодії

1.3. Особливості становлення міжособистісних стосунків у період дошкільного дитинства

розділ 2. Дослідження особливостей формування міжособистісної взаємодії старших дошкільників

2.1. Методи та процедура дослідження формування міжособистісних стосунків старших дошкільників

2.2. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи

2.3. Аналіз і інтерпретація результатів психологічного дослідження

Висновки

Список використаних джерелВисновок:

Підводячи підсумки курсової роботи зазначимо, що старший дошкільний вік є важливим періодом у соціальному становленні особистості, оскільки пік соціалізації функціонально припадає на період старшого дошкільного віку за умови активної творчої адаптації дитини до культурного середовища.

Інтерес до процесу становлення взаємин ді­тей пояснюється визнанням дошкільного дитинства періодом фактичного становлення особистості, коли закладаються основи її соціа­льної, моральної спрямованості. Так, Базова про­грама розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» розглядає соціальну компетентність дітей дошкільного віку як готовність та вміння обира­ти, варіювати продуктивну мовленнєву взаємо­дію з однолітками.

Досвід взаємодії з однолітками, за допомогою котрого діти набувають основних навичок коле­ктивного життя, у процесі формування у дитини уявлень про свої можливості слугує, у першу чергу, для порівняння себе з іншими дітьми, бу­дучи водночас засобом взаємного обміну оцін­ними діями досвіду, завдяки яким дитина дістає можливість розвиватись як особистість. Саме взаємодія дітей старшого дошкільного віку з оточенням розвиває особистість та міжособистісні стосунки у суспільстві та формує соціальну позицію.

Головним завданням експериментальної роботи було виявлення та вивчення особливостей міжособистісних відносин і спілкування дітей старшого дошкільного віку. Проведене нами дослідження дозволяє зробити наступні висновки:

досліджувані володіють достатньо розвиненою системою міжособистісних відносин.

Результати дослідження за методикою «Соціометрія» показали, що вданому дитячому колективі  до «лідерів» можна віднести 1 дитину, до «обраних» відноситься 4 дитини, статус «прийняті» - мають 3 дошкільника, «відкинуті» – 1 дитина.

Вивчення рівня емоційного захоплення діяльністю однолітків за методикою «Мозаїка» показало, що для більшості досліджуваних характерним є високий рівень залученості у дії іншого, позитивні прояви   уваги та адекватна реакція дітей на заохочення і покарання дій однолітків.

Вивчення сформованої міжособистісної толерантності у старших дошкільників свідчить про недостатню сформованість даної якості приблизно у 50% досліджуваних.

Після висновків, зроблених на основі результатів дослідження, можна дати наступні рекомендації: необхідно далі вивчати систему міжособистих відносин дітей у групі, для того щоб цілеспрямовано формувати ці відносини, створити для кожної дитини в групі сприятливий емоційний клімат, а також для більш продуктивності цілеспрямованої виховної діяльності вихователя.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: